Dansk Byggeri: gode elementer men også tidsler i aftalen om seniorpension

Det er fornuftigt at indføre en seniorpension til medarbejdere, der er slidt ned efter et langt arbejdsliv, før de når pensionsalderen. Det mener Dansk Byggeri, som især er tilfreds med, at regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale holder fast i, at tildelingen af seniorpensionen skal bero på en konkret vurdering af den enkeltes arbejdsevne.

- Vi har brug for, at de ældre bliver på arbejdsmarkedet. Men naturligvis skal medarbejdere, der er slidt ned, have mulighed for at trække sig tilbage, Vi kan dog godt være bekymrede for, om aftalen går for vidt, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.  

 

Aftalen lægger op til, at medarbejderens evne til at arbejde skal vurderes i forhold til den jobfunktion, han eller hun har i virksomheden. Det kan betyde, at virksomhederne må vinke farvel til gode medarbejdere, der kunne løfte andre opgaver.

 

- Vores virksomheder risikerer at blive drænet for vigtige kompetencer, når eksempelvis mureren, der ikke længere kan lægge sten mere end to dage om ugen, får ret til seniorpension – selv om han kan arbejde på virksomhedens lager, siger Lars Storr-Hansen.

 

Brug for ens praksis i alle kommuner

Det er stadig uklart, hvem der skal vurdere de nedslidte seniorers arbejdsevne. Forligspartierne er enige om, at der bør være en ensartet administration på tværs af landet. Og en analyse skal belyse, hvilken myndighed, der bedst vil kunne varetage opgaven.

 

- I dag er der alt for store forskelle på, hvordan kommunerne vurderer de ældre medarbejderes arbejdsevne. Derfor glæder vi os over, at der bliver lagt op til en mere ensartet administration af den nye seniorpension, siger Dansk Byggeris adm. direktør.

 

Større tilskyndelse til at blive på jobbet

Dansk Byggeri kvitterer for, at man med aftalen lemper kravene til den såkaldte fastholdelsesfleksjob, så ældre medarbejdere, der kommer i fleksjob, kan fortsætte på deres arbejdsplads. Og for at seniorer får større økonomiske incitamenter til at blive længere på arbejdsmarkedet.

 

- Mange ældre medarbejdere har erfaring og kompetencer, som virksomhederne råber på. Derfor er vi glade for, at aftalen betyder, at ældre får mulighed for at arbejde flere timer og tjene mere ved siden af deres folkepension, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen,  lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

 

Loading...
Scroll til top af siden