Dansk Byggeri: ja tak til privatisering af affaldsforbrændingen

Dansk Byggeri er enig med regeringen i, at mere affald skal genanvendes i stedet for bare at blive brændt af, og at det fremover skal være private virksomheder, der står for forbrændingen.

I et nyt udspil til en reform af affaldssektoren vil regeringen tvinge kommunerne til at udbyde det affald, der er egnet til at blive brændt af. En god idé at få skabt konkurrence i den sektor, mener Dansk Byggeri.

 

Dansk Byggeri støtter målet om, at vi skal have skabt et marked for genanvendte materialer og produkter i stedet for at brænde dem af.

 

- Vi spilder fremtidens ressourcer med vores store forbrændingsanlæg, som er afhængige af at importere affald. Amagerbakke er det seneste eksempel på en investering, der næppe vil tjene sig hjem, og som bidrager til en i forvejen stor overkapacitet på forbrændingsområdet, siger chefkonsulent Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri.  

 

Danmark har i mange være i front med at brænde affald af, men i takt med at sorteringen af affaldet bliver bedre, kan det genanvendes med større værdi end bare at blive til varme i forbrændingsanlæggene. Derfor skal det udbydes på et marked. Det er forudsætningen for at nå målet om at 65 procent af husholdningsaffaldet skal genanvendes. I dag bliver kun 48 procent genanvendt.

 

- Det er på tide, at vi lægger kursen om. Vi skal se i øjnene, at vi genanvender for lidt i Danmark. Regeringens oplæg er derfor nødvendigt før en valgkamp, hvor vi lige så godt kan tage tyren ved hornene og få debatteret retningen for vores forbrug af ressourcer og energi. Affaldet skal ikke brændes af men sendes ud på markedet, så det er efterspørgslen, der afgør, hvad der brændes, i stedet for at kommunerne automatisk brænder fremtidens ressourcer, siger chefkonsulent Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri.

 

 

Kontakt

Chefkonsulent Simon Stig-Gylling, ssg@danskbyggeri.dk, telefon 31 60 99 08

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden