Dansk Byggeri: Jo, vi bidrager til den demokratiske beslutningsproces

Debatindlæg af Maria Rask Hetoft Poulsen, erhvervspolitisk konsulent, Dansk Byggeri. Bragt i Altinget den 22. marts 2019

Kommunikationsrådgiver i Moderniseringsstyrelsen Morten Jarlbæk Pedersen retter i Altinget den 14. marts en besynderlig kritik af erhvervsorganisationerne, som han beskylder for at have været fraværende i den politiske debat. Men man fristes til at spørge, om Jarlbæk Pedersen har været afskåret fra virkeligheden de seneste år?

 

Som erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for 5.700 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri, arbejder Dansk Byggeri hver dag på at skabe værdi for vores medlemmer ved at prøve at påvirke de rammer, som de driver virksomhed under. En stor del af vores arbejde består derfor af en målrettet indsats for at bidrage til de demokratiske beslutningsprocesser med kvalificeret viden og erfaringer fra det virkelige liv udenfor Christiansborgs mure. Et arbejde, der foregår i et tæt samarbejde med de virksomheder, vi repræsenterer.

 

I modsætning til mange andre i debatten er vi som erhvervsorganisation ikke drevet af partipolitiske ideologier. Og det ønsker vi på ingen måde, for vi er ikke et politisk parti, og vores medlemmer stemmer på mange forskellige partier. Vores primære opgave og bidrag til det politiske system er at kvalificere politikernes viden inden for de områder, som vi er eksperter på – i vores tilfælde byggeri, infrastruktur og erhvervspolitik.

 

Jarlbæk Pedersen efterlyser vores stemme i den bredere debat, om hvordan der sikres praktiske anvendelige regler, og nævner selv initiativer fra Virksomhedsforum for Enklere Regler, hvor også Dansk Byggeri er repræsenteret. Det er jo blot et af mange eksempler, hvor vi som erhvervsorganisation er i dialog om de politikker, der vedtages inden for centrale politiske områder. Det gælder for stort som småt - uanset om det er nye regler for varebiler eller større samfundsmæssige spørgsmål, som hvordan vi sikrer, at flere kvinder vælger en erhvervsuddannelse, eller hvordan vi tilrettelægger en sammenhængende bygge- og boligpolitik, der flugter med den demografiske udvikling.   
 

Som et af de seneste konkrete eksempler har vi sammen med FSR – danske revisorer foreslået "Ordningen for god betalingsskik". En ordning, som skal sikre, at virksomhederne får betaling hurtigere og til tiden – et initiativ som netop vil få stor betydning for virksomhedernes hverdag, netop sådan som Jarlbæk Pedersen efterlyser.

 

Så det er simpelthen ikke korrekt, at erhvervsorganisationerne ikke bidrager til den demokratiske beslutningsproces. Det gør vi hver eneste dag over for ministre og de politiske beslutningstagere på Christiansborg. Og lad os ikke glemme kommuner og regioner. Her er vi i direkte dialog med både borgmestre og forvaltninger, for som KL’s pay off lyder: ”I kommunerne bliver politik til virkelighed”.

 

Gennem dialog og oplysning forsøger vi hver dag at sikre, at det politiske system opnår en forståelse for de konsekvenser, der bliver realiteter, når en ny lov eller regulering vedtages. De konsekvenser kan jo være både gode og dårlige - og vi må være ærlige at sige, at de politiske beslutninger på trods af vores indsats mange gange desværre har uheldige bivirkninger i form af urimelig administration eller krav, man ikke kan leve op til.

 

Så vi kan forsikre både Jarlbæk Pedersen, de politiske beslutningstagere og ikke mindst vores medlemmer om, at vi også i fremtiden vil bruge vores kræfter på at kæmpe for de sager, som har reel betydning for samfundet og virksomhederne indenfor bygge- og anlægsbranchen ved at bidrage med kvalificeret viden. Vi vil foreslå Jarlbæk Pedersen, at han supplerer sine filosofiske betragtninger om kvaliteten af beslutningsprocessen med en analyse af kvaliteten af de beslutninger, der træffes, for her er der mange muligheder for forbedringer. Og så kunne han eventuelt supplere med et besøg ude i virkeligheden.

Loading...
Scroll til top af siden