Dansk Byggeri klar med ny samlet politik for bæredygtighed

Hvis bæredygtighed for alvor skal gøre verden til et bedre sted at leve, er det nødvendigt at se den som en helhed. Det har Dansk Byggeri taget konsekvensen af og fremlægger nu en politik for bæredygtighed, der ser samlet på både energi, affald, klimatilpasning og bæredygtigt byggeri. Der skal investeres på alle områder, og initiativerne skal passe sammen, ellers bliver det for dyrt og ineffektivt.

Konkret er Dansk Byggeri klar med 19 forslag, som går i dybden med de områder, hvor bygge- og anlægsbranchen kan bidrage til en bæredygtig omstilling. Det er eksempelvis en samlet national affaldsplan, en fælles landsdækkende råstofplan for Danmark, indførelse af den frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet, en statslig klima- og kystfond og krav om bæredygtighed i offentlige udbud.

 

- Bæredygtighed er højt oppe på dagsordenen hos både politikere, vælgerne og i virksomhederne. Og det kan jo betyde mange ting. Det kan være, at borgere og virksomheder sorterer deres affald, at man energiforbedrer sin bolig, at man genbruger frem for at købe nyt osv. Men hvis det samlede miljøaftryk skal batte noget, skal der indsats og investeringer til på mange områder, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

  

Det hele hænger sammen

En af de centrale pointer er, at den megen fokus på vedvarende energi, risikerer at skygge for, at der er behov for en indsats andre steder. Eksempelvis initiativer, der skal sikre at vi bruger energien mere effektivt. Efterspørgslen efter vedvarende energi vokser eksplosivt, når energikilder som olie, kul og atomkraft bliver udfaset i Europa – og når vi skal genanvende mere affald i stedet for bare at brænde det af i varmeværkerne. Det vil alt sammen gøre det helt nødvendigt at energieffektivisere og dermed mindske behovet for energi

 

- Det stiller krav til både affaldshåndteringen, energisektoren og produktionen af for eksempel byggematerialer. Og det gør det nødvendigt, at tænke produktion og forbrug af materialer og energi sammen. Her er der store potentialer for at gøre det bedre gennem nye samarbejder og måder at stille krav på. Politikernes bidrag skal være at stille de rigtige krav og skabe de rigtige rammer, siger Michael H. Nielsen.

 

Konkrete forslag hjælper på langt sigt

Dansk Byggeris forslag handler blandt andet om at sikre, at kommunerne landet over sorterer affald på den samme måde, at forsyningen med råstoffer og krav til materialer tilrettelægges, så man fremmer genanvendelse, at reducere energiforbruget i bygningerne, at staten og kommunerne ser på totaløkonomi og bæredygtighed frem for kun laveste pris her og nu, når de bygger osv.  

 

- Med de investeringer, man foretager nu, træffer man valg mange år ud i fremtiden. Øget bæredygtighed er ikke en gratis omgang, der er behov for flere penge. Derfor er det vigtigt, at man tænker 360 grader rundt, for affaldshåndtering, udledninger fra kraftværkerne og mulighederne for genbrug hænger uløseligt sammen. Men love og regler passer ikke godt nok sammen. Det vil vi gerne hjælpe med, at de kommer til. Derfor fremlægger vi en politik med 19 konkrete forslag på alle områder, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

Læs Dansk Byggeris bæredygtighedspolitik

https://www.danskbyggeri.dk/media/38447/baeredygtighedspolitik_2019.pdf

 

Kontakt

Direktør Michael H. Nielsen, mhn@danskbyggeri.dk, telefon 20 28 52 64

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden