Dansk Byggeri: Vi går en usikker fremtid i møde

Dansk Byggeris nye konjunkturanalyse viser, at det kommer til at gå den forkerte vej med både aktiviteten og beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen næste år. Højkonjunkturen har toppet, og for store dele af anlægsbranchen er det allerede hårde tider. De seneste års fremgang er afløst af usikkerhed.

Det er først og fremmest anlægsbranchen, der kan se frem til færre ordrer og et fald i beskæftigelsen. I øjeblikket bliver der afsluttet langt flere vej- og baneprojekter, end der bliver sat i gang. Værst ser det ud for investeringerne i større trafikale infrastrukturprojekter som veje og metrostrækninger, der ventes at falde med næsten 20 procent i 2020 i forhold til i år. 

 

- Så stort et fald i investeringerne er bekymrende, og det rammer branchen hårdt. En stop-and-go politik på anlægsområdet er gift for en infrastruktur, der gavner hele samfundet, for anlægsbranchen og for alle de borgere og virksomheder, der spilder timer i trafikken hver dag, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen Dansk Byggeri, der har en klar opfordring til Christiansborg.

 

- Vi har lige set ambitiøse infrastrukturudspil fra både regeringen og DF og fra Socialdemokratiet. Men der vil gå flere år, før de enkelte projekter bliver realiseret. Det kan vi ikke vente på. Jeg vil kraftigt opfordre den nye regering, uanset hvilken farve den får, til at fremrykke nogle af de større vej- og baneprojekter, så de kan gå i gang så hurtigt som muligt og meget gerne næste år, siger Lars Storr-Hansen.

 

Langt færre nye boliger næste år end ventet
Boligbyggeriet er også på vej ned. Byggeriet af nye huse, lejligheder og rækkehuse til private nåede toppen sidste år, og aktiviteten i det samlede nybyggeri holdes kun oppe af, at der er udsigt til at blive bygget væsentlig flere almene boliger.  

 

Udviklingen har fået Dansk Byggeri til at nedjustere sit skøn over både beskæftigelsen og nybyggeriet i den nye konjunkturanalyse.

 

I den seneste prognose i efteråret ventede Dansk Byggeri, at der ville blive påbegyndt 35.000 boliger i 2020. Det tal er nu nedjusteret til 28.500 påbegyndte boliger næste år. En nedskrivning på næsten 19 procent.

 

Skatteregler og faldende salg bremser byggeri af lejligheder
Ifølge Dansk Byggeri er der udsigt til, at især byggeriet af nye lejligheder til private vil falde. De forsinkede ejendomsvurderinger er med til at skabe utryghed hos nuværende og kommende boligejere, fordi de ikke ved, hvad de skal betale skat af efter 2020.

 

- Skat må sætte farten op og få det nye ejendomsvurderingssystem på plads, for usikkerheden risikerer at få boligmarkedet til at gå helt i stå.  Hvis ikke boligejerne har modtaget deres nye vurderinger inden årets udgang, vil vi opfordre politikerne til at udskyde ikrafttrædelsen af det nye system med endnu et år, siger Lars Storr-Hansen.

 

Den nuværende situation smitter af på både priser, handler og lysten til at investere og dermed bygge nyt.

 

- Nye skatteregler betyder, at boligejere, der køber bolig inden 2021, får en permanent skatterabat. Derfor venter vi en væsentlig opbremsning i byggeriet af nye lejligheder i 2020 og 2021, især i de store byer. Vi ser allerede nu, at salget af lejligheder er faldet markant i storbyerne. Lige som byggeriet af projektlejligheder er bremset kraftigt op, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

Beskæftigelsen topper i år
Dansk Byggeri venter, at antallet af medarbejdere topper med 175.500 beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen i år. Det er det højeste antal siden finanskrisen startede i efteråret 2008. Nedgangen fra 2020 og frem vil især ramme anlægsbranchen, hvor beskæftigelsen ventes at falde fra 23.500 til 22.500 medarbejdere næste år.

 

Link til Dansk Byggeris konjunkturanalyse, marts 2019

 

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02.

Loading...