Dansk Infrastruktur savner konkret plan for udrulning af infrastruktur i hovedstaden

Regeringens udspil om udviklingen af hovedstadsområdet nævner alle de store nødvendige infrastrukturprojekter. Men branchefællesskabet Dansk Infrastruktur under Dansk Byggeri efterlyser en tidsplan og et bud på, hvor pengene til de mange projekter skal komme fra.

 

Branchefællesskabet Dansk Infrastruktur tager overordnet godt imod regeringens hovedstadsudspil.  

 

- Det er fint med et katalog over undersøgelser og udredninger af bedre vejforbindelser i hovedstadsområdet. Men vi savner en startdato for, hvornår projekterne sættes i gang og ikke mindst en slutdato, så trængslen kan reduceres. Regeringen har de helt rigtige ambitioner, men der mangler en udrulnings- og finansieringsplan for de konkrete vejarbejder, siger Henrik Friis, branchedirektør i Dansk Infrastruktur.

 

Trængslen er steget langt mere end ventet

Dansk Infrastruktur har på baggrund af tidligere trængselsundersøgelser regnet sig frem til, at trængslen allerede i år vil svare til det niveau, som Trængselskommissionen først regnede med ville blive en realitet i 2025.

 

- Bilisterne spilder i år ca. 22 mio. timer som følge af trængslen i hovedstadsområdet. Det svarer til det niveau, som Trængselskommissionen forudså om seks år, hvor alle forslagene fra kommissionen ville være gennemført. Udviklingen viser, hvor meget trængslen stiger – og at det går langt hurtigere end eksperterne forudså, siger Henrik Friis.

 

Det er dyrt at vente

Anbefalingen fra Dansk Infrastruktur er derfor, at der snarest vedtages en udrulningsplan for de helt nødvendige investeringer i infrastrukturen.

 

En analyse, som tænketanken Kraka har lavet for Dansk Byggeri, viser, at der ligger rentable infrastrukturprojekter for over 40 mia. kr. i hovedstadsområdet, som har en høj samfundsøkonomisk værdi med en intern rente på over fire procent. Det er bare om at komme i gang. Jo længere vi venter, jo større tab for samfundet - både virksomhederne, arbejdsmarkedet og for den enkelte, siger branchedirektør Henrik Friis fra Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri.  

 

Kontakt

Branchedirektør Henrik Friis, Dansk Infrastruktur hfr@danskbyggeri.dk, telefon 20 31 15 03

Pressechef Helen Jensen, Dansk Byggeri  hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden