De helt små virksomheders hverdag bliver lidt nemmere

Opgaver som indberetning af sygedagpenge og årsregnskaber til det offentlige kan være komplicerede og uoverskuelige for de helt små virksomheder med under 10 ansatte. Men efter et møde i Virksomhedsforum for enklere Regler, ser det nu ud til at blive lettere og mindre bureaukratisk. Det glæder Dansk Byggeri, der havde sat opgaverne på dagsordenen.

 

I Virksomhedsforum mødes fagbevægelse, arbejdsgivere og en lang række andre aktører med direkte kontakt til virksomhederne med et enkelt formål. At afskaffe regler, der gør hverdagen bureaukratisk og besværlig for virksomhederne.

 

- Dagens møde var meget positivt, fordi parterne uden politisk dagsorden og indblanding, har samme mål. Det endte med 14 helt konkrete forslag, som en række ministre med erhvervsministeren i spidsen nu skal arbejde videre med. Flere af forslagene kom fra Dansk Byggeri, og vi både tror og håber, at de vil blive realiseret, siger Dansk Byggeris erhvervspolitiske direktør Torben Liborius, der deltog i mødet.

 

Lettere at indberette sygedagpenge og årsregnskab

Debatten om de tunge regler, når virksomhederne skal indberette sygedagpengeregler, endte med en anbefaling om at gøre fristerne for at anmelde sygdom mere fleksible, og at give små virksomheder mulighed for dispensation første gang, de prøver.  

 

- Sygedagpengesystemet er et administrativt monster. Reglerne er et præmieeksempel på et system, der er skabt i ministerier og styrelser, hvor administration er hovedopgaven. Det er den bare ikke i de mange små virksomheder, som Danmarks velfærd bygger på, siger Torben Liborius.

 

Også årsregnskaber kan blive nemmere at have med at gøre for de helt små virksomheder. Virksomhedsforum foreslår, at Erhvervsstyrelsen selv overtager arbejdet med at indtaste regnskabet i sit system.  

 

Offentlige udbud uden for sommerferien

En tredje anbefaling, som Dansk Byggeri glæder sig over, er, at kommunerne nu bliver opfordret til at undgå at lægge tilbudsfristen for byggeopgaver i eller lige efter sommerferien. Og at udbudsloven justeres, så det bliver muligt.

 

- Den ændring, vil gøre det lettere for især de små virksomheder, hvis nøglemedarbejdere er på ferie. Gevinsten for kommunerne bliver flere og bedre tilbud. Vi håber, at de vil tage opfordringen til sig, siger Torben Liborius.

 

Dansk Byggeri anser det for meget vigtigt, at kunne mødes i Virksomhedsforum for enklere Regler.

 

- Det har stor værdi for virksomhederne, at vi kan samles og diskutere mekanikken i lovgivningen og reglerne og sammen drøfte, om de er til at forstå og administrere. Rigtig mange af de komplikationer, som Virksomhedsforum har peget på, er blevet ændret til gavn ikke bare for virksomhederne men for hele samfundet, siger Dansk Byggeris erhvervspolitiske direktør Torben Liborius.  

 

Kontakt

Erhvervspolitisk direktør Torben Liborius, tli@danskbyggeri.dk, telefon: 23 32 34 95

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon: 21 24 47 02

 

Loading...
Scroll til top af siden