Boligpolitik vedrører alle danskere.

Nogle har behov for en politik, der sikrer dem anstændigt tag over hovedet til en pris, de kan betale. Andre har behov for, at boligpolitik handler om geografi.

 

Atter andre ønsker, at boligpolitik også berører boligernes indretning, sikkerhed og klimapåvirkning. Og endelig anser nogle også boligpolitik for at være en del af et effektivt arbejdsmarked.

 

Markedet kan ikke klare det selv

I Dansk Byggeri har vi den tilgang, at danske boliger skal tilgodese alle disse hensyn, og vi har en uideologisk tilgang til, hvem der skal løse opgaverne.

 

Praktisk erfaring viser, at der er behov for, at der er et effektivt marked både for at opføre boliger og handle med eksisterende boliger.

 

Erfaringerne viser også, at der er behov for at gribe ind i markedet for at sikre et bredt udvalg af boligtyper som for eksempel eje, andel, privat udleje og almene boliger – i forskellige størrelser og til forskellige priser i alle egne af landet.

 

En todelt boligpolitik
Grundlæggende skal boligpolitik handle om de fysiske rammer, mens de konkrete forhold for borgerne skal vurderes ud fra en socialpolitisk tilgang.

 

De danskere, der har behov for en socialpolitisk indsats, for at de kan få en egnet bolig, behandles bedst i Socialministeriet og socialforvaltningerne ude i kommunerne, som kan se og løse deres behov i sammenhæng med andre behov af social art, de måtte have.

 

Dansk Byggeri anbefaler derfor, at der i ”boligpolitik” sondres mellem det, man kan betegne som boligsocial politik og politik for boligerne.

 

Et bredt udbud af boligformer
Politik for boligerne bør aktivt favne hele landet – det skal være muligt aktivt at vælge at slå sig ned i alle egne af landet.

 

Det betyder, at også beslutninger om transport og infrastruktur, tilgængeligheden af offentlige servicetilbud og adgang til højteknologiske tjenester som for eksempel adgang til internet, telemedicinsk behandling med videre i realiteten er en integreret del af boligpolitikken.

 

En bolig er jo summen af alle de forhold, og alle egne af landet har behov for borgere i alle aldersgrupper og med en bred variation af uddannelser og erhverv.

 

Hvis ikke det er attraktivt for de erhvervsaktive at bosætte sig i alle egne af landet, så bliver vi et fattigere samfund.

 

For et bredt udbud af mulige boligformer og -steder er også en del af et velfærdssamfund og et land, der hænger sammen.

 

Kontakt

Erhvervspolitisk direktør Torben Liborius, tli@danskbyggeri.dk, telefon:23 32 34 95