Kommuner og stat må sætte skub i CO2-neutrale byggepladser

Debatindlæg af direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. Bragt i Altinget den 9. oktober 2019

Det er en god nyhed, at Københavns Kommune med overborgmester Frank Jensen (S) i spidsen arbejder for, at kommunens byggepladser bliver CO2-neutrale.  

 

I bygge- og anlægsbranchen har vi længe sagt, at det offentlige bør gå foran. At efterspørgslen efter bæredygtige byggerier stiger er nemlig forudsætningen for, at det kan blive rentabelt for virksomhederne at investere i for eksempel kostbare elektriske maskiner og køretøjer på byggepladserne. 

 

Hvis efterspørgslen er der, vil virksomhederne være parate til at købe eller leje miljø- & klimavenlige maskiner i det omfang, de findes og kan løse de opgaver, de skal.


Den offentlige sektor skal gå forrest
I Dansk Byggeri var vi i foråret en tur i Oslo for at se eksempler på byggepladser, hvor der ikke bliver udledt CO2. Her var det store norske entreprenørfirma Veidekke meget stolte af deres nye første eldrevne gravemaskine, der er blevet brugt på byggepladser i Oslo.

 

Der er ingen tvivl om, at mere klimavenlige maskiner er fremtiden. Men hvis det skal have gang på jord i større skala end et par projekter i de større byer, som vi har set det i Norge, er det nødvendigt, at hele den offentlige sektor følger trop og er med på investeringsbølgen.

 

I dag er det nemlig både en relativt dyr og langsommelig proces, at skaffe de miljøvenlige maskiner hjem til virksomheden. Det nye marked for eldrevne maskiner er præget af lange leveringstider samtidig med, at teknologien på området udvikler sig lyn hurtigt.

 

En dyr maskine, som man køber nu, vil sandsynligvis være meget bedre og billigere om et år eller to. Derfor skal kommuner og stat som offentlige bygherrer gøre det attraktivt at investere i maskinerne nu, men også tænke langsigtet.

 

Ligesom politikerne ikke beder alle bilejere skrotte deres benzinbiler nu, fordi de vil gøre benzinbilerne ulovlige i 2030, skal alle virksomheder heller ikke skrotte deres maskiner fra den ene dag til den anden.

 

Samarbejde om CO2-neutrale byggepladser
Med den begrænsede efterspørgsel, der er nu, skal politikere, maskinproducenter og byggeriet udvikle planerne for udviklingen mod CO2-neutrale byggepladser, så det ikke kun bliver helt store virksomheder, der kan tage chancen ved at købe eldrevne gravemaskiner og lignende maskiner til de få offentlige projekter i kommunerne.

 

Hvis vi sammen skal nå regeringens mål om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent i 2030, er det nødvendigt, at andre kommuner og staten følger i Københavns Kommunes fodspor, så vi kan sætte skub i de klimavenlige byggepladser.

 

I bygge- og anlægsbranchen håber vi, at regeringen vil tage udviklingen af CO2-neutrale byggepladser med, når den skal udarbejde en strategi for bæredygtigt byggeri. Det er vigtigt at engagere både kommuner, stat, private virksomheder, producenter og entreprenører, så parterne kan arbejde sammen om at udvikle et reelt bæredygtigt marked for klimaneutrale byggepladser i fremtiden.

Loading...
Scroll til top af siden