Kommunerne vil have private til at hjælpe med affaldet

Det skal være nemmere at komme af med alt fra haveaffald til byggeaffald, og private virksomheder skal i partnerskab med offentlige i højere grad bruges til at håndtere affaldet, lyder det i et nyt udspil fra KL og Dansk Affaldsforening. Dansk Byggeri ser positivt på dele af udspillet, men det er ikke nok at få lov til at hjælpe med affaldet. Private virksomheder skal have samme muligheder som kommunerne.

Uanset om du bruger genbrugspladsen i Hjørring, Svenborg eller Hillerød, så skal det være nemt at komme af med affaldet, og det skal være nemt at aflevere det i de rigtige containere. Mere ensartede krav om sortering på tværs af kommunegrænser er en af ambitionerne i et nyt udspil fra KL og Dansk Affaldsforening. Udspillet hedder Vores affald, Danmarks ressourcer”, og er et indspil til den nationale affaldsplan.

Kommunerne og de kommunale affaldsselskaber ønsker også at styrke samarbejdet med private virksomheder om at udvikle metoder og teknologi til genanvendelse. Der skal fx etableres fælles offentligt-private selskaber, der giver større volumen og højere genanvendelse til en bedre pris og nye arbejdspladser.

- Der er positive takter i udspillet. Fx at der skal være samme sorteringskriterier i alle kommuner. Det er sund fornuft og gør det nemt for de borgere og virksomheder, der bruger genbrugspladsen. Men de har desværre glemt at ensrette opkrævning, gebyr og tilsyn i udspillet. Vi har også længe sukket efter, at private virksomheder i højere grad får mulighed for at byde ind på håndteringen af affald, så vi kan udnytte deres ekspertise og stordriftsfordele, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri, Simon Stig-Gylling.

Dansk Byggeri savner også en klar strategi for, hvordan og hvornår kommunerne bør konkurrenceudsætte affaldsområdet til de private virksomheder.

- Skal vi udvikle den cirkulære økonomi, så private virksomheder kan genanvende affaldet i stedet for det brændes af, skal private virksomheder have lige og fair adgang til affaldet. Det kræver et opgør med kommunernes fortrinsstilling i forhold til håndtering og afbrænding af genanvendeligt affald. Derudover er det vigtigt, at de offentlige parter skal holde sig for øje, at affald skal håndteres til kostægte priser. Det må aldrig blive borgerne i kommunerne, der betaler for erhvervslivets bortskaffelse af affald, siger Simon Stig-Gylling.

Kontakt

Chefkonsulent i Dansk Byggeri, Simon Stig-Gylling, telefon 31 60 99 08
Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65

Loading...
Scroll til top af siden