Konflikter på arbejdsmarkedet løses ikke med sten og bøllemetoder

Dansk Byggeri tager skarpt afstand fra de voldelige metoder, der er blevet brugt i forbindelse med konflikten omkring et stillads på Nørrebro.

- Det er beskæmmende for det danske arbejdsmarked at være vidne til bøllemetoder som stenkast, overfald og væltede stilladser, som medierne har berettet om de seneste dage, siger juridisk direktør Peter Stenholm, Dansk Byggeri.   

  

Når der opstår uoverensstemmelser på en arbejdsplads, har vi i Danmark et fagretligt system, som sørger for, at stridighederne kan blive løst i god ro og orden. Arbejdstilsynet kontrollerer, om arbejdsmiljøet og sikkerheden lever op til reglerne. Og er der tale om gadeuorden eller farlige situationer, er det politiet, der griber ind.

 

- At ty til selvtægt og vold er helt uacceptabelt, siger Peter Stenholm.    

 

Uoverensstemmelser løses via det fagretslige system

I forbindelse med den aktuelle sag er der begyndt at florere en historie om, at Dansk Byggeri dikterer sine medlemsvirksomheder, hvad de skal betale i løn til deres medarbejdere. Intet kunne være mere forkert.

 

Dansk Byggeris overenskomster med 3F er såkaldte minimallønsoverenskomster. Det betyder, at Dansk Byggeri og 3F ved forhandlinger af overenskomsterne på bygge- og anlægsområdet alene aftaler en mindstebetalingssats og en række kriterier, der skal overholdes, når lønnen bagefter aftales på de enkelte arbejdspladser. Der skal tages hensyn til medarbejderens dygtighed, erfaring, indsats og arbejdets krav til medarbejderen med videre.  

 

- Lønnen i Dansk Byggeris medlemsvirksomheder aftales derefter i hvert enkelt tilfælde mellem virksomheden og medarbejderen uden organisationernes indblanding. Dansk Byggeri dikterer ikke lønnen eller blander sig i, hvordan lønnen bliver fastsat i den enkelte virksomhed, siger juridisk direktør Peter Stenholm, Dansk Byggeri.   

  

Kontakt

Juridisk direktør Peter Stenholm, Dansk Byggeri, pss@danskbyggeri.dk, telefon 41 17 47 36

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden