Lønningerne stiger mindre end i starten af året

Lønningerne steg ikke så meget i 2. kvartal i år, som de gjorde i året tre første måneder. Det viser udviklingen på det samlede DA-område, der omfatter fremstillingsindustrien, servicebranchen og bygge- og anlægsbranchen. Inden for byggeriet er det især færre overarbejdstimer, der har fået lønstigningerne til at falde.

På DA’s område faldt lønstigningerne en smule fra 2,5 procent i 1. kvartal til 2,4 procent i 2. kvartal. Og det største fald var i byggeriet, hvor lønstigningerne dykkede fra 3,4 til 3,1 procent.

 

- Det lyder måske ikke så meget med en årlig lønstigning på 2,4 procent. Men med den meget lave inflation på under én procent, får lønmodtagerne flere penge mellem hænderne. Udviklingen i reallønnen er tæt på det højeste niveau siden finanskrisen, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Helt overordnet er økonomien gunstig. Den lave inflation og rente giver sammen med den mere moderate udvikling i lønningerne en balanceret fremgang i reallønnen. Det giver plads til at privatforbruget stiger, samtidig med at virksomhederne kan bevare deres konkurrenceevne.

 

- De nye løntal fra DA tyder på, at presset på byggeriets arbejdsmarked er aftagende. Også andre nøgletal peger i øjeblikket i samme retning. Man skal dog være varsom med at konkludere alt for håndfast på et enkelt kvartals faldende lønudvikling, siger Bo Sandberg.

 

Byggeri og anlæg bliver i høj grad påvirket af konjunkturerne, og i år er det knap så svært for virksomhederne at skaffe de nødvendige medarbejdere, som det var sidste år.

 

- Det er værd at notere, at det seneste kvartals fald i byggeriets lønstigninger først og fremmest skyldes, at arbejdsgiverne har udbetalt færre genetillæg. Det vil sige, at der bliver udført mindre overarbejde nu end i de foregående kvartaler, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden