Lovændring har givet uønskede bivirkninger for tusindvis af virksomheder

Åbent brev af erhvervspolitisk direktør Torben Liborius, Dansk Byggeri samt Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer og SMVdanmark. Bragt i Jyllands Posten lørdag den 5. april.

Kære transportordførere Christian Rabjerg Madsen (S), Kim Christiansen (DF), Karsten Hønge (SF), Henning Hyllested (EL). Samt transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) og resten af Folketingets Transportudvalg.

 

Nogle regler har lige som visse typer medicin alvorlige uønskede bivirkninger. Så alvorlige at ansvarlige politikere bør gribe ind. Dette gælder reglerne om, at alle varebiler over to tons nu skal registreres om.

 

I disse dage og uger er tusindvis af virksomheder ved at omregistrere deres varebiler for at leve op til nye krav pr. 1. juli 2019. Fra den dato skal det fremgå af registreringsattesten, om bilen anvendes til vognmandskørsel mod betaling, eller om bilen anvendes til kørsel med virksomhedens egne materialer og varer, såkaldt firmakørsel.

 

96 pct. af de pågældende varebiler anvendes til netop firmakørsel. For dem er der ingen nye regler for, hvordan bilerne anvendes, de skal bare registreres igen. Altså ren ekstra administration for at køre i sin bil og passe sit arbejde som hidtil.

 

Det drejer sig om en kæmpestor opgave, for der findes ca. 286.000 varebiler, hvoraf de ca. 275.000 anvendes til firmakørsel. Hidtil har godskørselsloven kun været gældende for lastbiler over 3.500 kg. Dem er ca. 29.000 af.

 

Det vil sige, at pr. 1. juli 2019 udvides antallet af biler, der er omfatter af reglerne med en faktor 10, hvoraf det kun var hensigten, at den skulle rettes mod de fire pct.

 

Kravet om registrering medfører desværre mange administrative udfordringer og spørgsmål, som ikke blev forudset, da loven blev vedtaget. Vi er overbeviste om, at det er utilsigtet.

 

Men for blot at nævne et par stykker: For leasede biler skal brugeren foretage selve omregistreringen, mens leasingselskabet skal anmode om en ny attest, som så skal sendes til brugeren. Der er usikkerhed, om reglerne også omfatter biler på papegøjeplader og biler ejet af private?

 

Der skal pr. 1. juli 2019 ligge en fysisk attest i bilen. Motorregistreret er digitalt, hvorfor skal der så ligge papir i bilerne?

 

Reglerne viser sig altså at være uhensigtsmæssige i praksis, og der er stor usikkerhed om reglernes detaljer, også hos myndighederne, der ikke giver enslydende svar på det samme spørgsmål.

 

Derfor opfordrer vi til, at datoen den 1. juli 2019 for ikrafttræden af lovens § 11, den, der handler om registrering af firmakørsel, udskydes til den 1. januar 2020.

 

Dermed bliver der tid til i efteråret at udforme regler, der kan virke i overensstemmelse med lovens hensigt på transportområdet over for ejerne af de fire pct. af bilerne og være til at håndtere i praksis for de øvrige 96 pct.

 

I betragtning af hvor alvorlige de uønskede bivirkninger er for tusindvis af virksomheder, bør en udskydelse hastebehandles politisk nu. Det håber vi, at de fire stillere af det oprindelige lovforslag vil tage initiativ til.

Loading...
Scroll til top af siden