Medarbejderne i byggeriet arbejdede færre timer i 2. kvartal

Medarbejderne i bygge- og anlægsbranchen arbejdede 0,6 procent færre timer i 2. kvartal i år, end de gjorde i 1. kvartal. Det fremgår af arbejdstidsregnskabet fra Danmarks Statistik, og det viser, at der er knap så meget gang i byggeriet som tidligere.

De fleste nøgletal peger i øjeblikket i retning af, at aktiviteten i byggeriet flader ud efter en periode med meget høj vækst.

 

- Arbejdstidsregnskabet er den mest præcise opgørelse af beskæftigelsen, og de nye tal dokumenterer, at både byggeaktiviteten og det samlede arbejdsmarked bremsede lidt op i 2. kvartal efter seks års fremgang, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

 

Mindre overarbejde

I byggeriet steg beskæftigelsen ganske vist marginalt med 0,1 procent i 2. kvartal, men den arbejdstid, der blev præsteret, faldt altså med 0,6 procent.

 

- Antallet af medarbejdere bliver med altså fastholdt, men de arbejder lidt færre timer. Det skyldes blandt andet færre overarbejdstimer. Samme tendens viste sig også i de seneste løntal fra Dansk Arbejdsgiverforening, hvor man så et fald i genebetalingerne i 2. kvartal, siger Bo Sandberg.

 

Dansk Byggeri venter en flad udvikling i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i resten af året og faldende beskæftigelse fra nuværende høje udgangspunkt til næste år. I oktober kommer Dansk Byggeri med en opdateret økonomisk prognose, hvor man for første gang giver sit bud på bygge- og anlægsaktiviteten i 2021.

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden