Dansk Byggeri: Ny strategi for det digitale byggeri hilses velkommen

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har lanceret en ny strategi for digitalt byggeri, der skal styrke den digitale omstilling af byggebranchen. Dansk Byggeri tager godt imod strategien, for der er et stort behov for, at flere virksomheder i branchen tager nye digitale løsninger til sig.

- Vi ser positivt på flere af elementerne i ministerens strategi og er glade for, at han tager højde for, at bygge- og anlægsbranchen er kendetegnet ved mange forskelligartede virksomheder. Den digitale omstilling er meget forskellig fra virksomhed til virksomhed og afhænger eksempelvis af størrelse, markedsområde og hvilken type virksomhed, der er tale om. Der er milevid forskel på, hvad en lille håndværksmester og en stor entreprenørvirksomhed har brug for af it og ny teknologi, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

Strategien indeholder i alt 18 initiativer fordelt på fem indsatsområder. En stor del af initiativerne handler om, hvor vigtigt det er, at data er tilgængeligt, for alle aktører i et byggeri – fra arkitekt og ingeniør til de udførende virksomheder og efterfølgende den bygherre, der skal drifte en bygning. Åben tilgængelighed til data er en forudsætning for, at byggebranchen kan blive mere digital og dermed effektiv.

 

- Her ud over har strategien et særligt fokusområde, der handler om at få de mange små og mellemstore virksomheder i byggebranchen med på den digitale udvikling. Det er nødvendigt hvis potentialet for digitaliseringen skal indfries, så den del kvitterer vi også for og er klar til at understøtte, siger Michael H. Nielsen.

 

Digitalisering kræver viden om virksomhedernes behov

Ole Birk Olesen lægger i strategien også op til, at der sættes en række undersøgelser og analyser i gang. Det er nødvendigt, mener Dansk Byggeri, fordi bygge- og anlægsbranchen er kompleks, og der er brug for mere konkret og nuanceret viden, hvis de digitale løsninger skal kunne virke i de forskellige typer af virksomheder, forretnings- og markedsområder.

 

- Vi er fx glade for, at ministeren lægger op til at undersøge sammenhængen mellem udbuddet af uddannelser og virksomhedernes behov for digitale kompetencer. Det er altafgørende, at vi får medarbejder med de nødvendige kompetencer, hvad enten det er arkitekten, ingeniøren, byggelederen eller tømrersvenden ude på byggepladsen.

 

Og her halter det i dag, ikke mindst når det gælder om at få opkvalificeret de medarbejdere, der har været i byggebranchen i flere år.

 

- Det er positivt, at bæredygtigt byggeri har fået sit helt eget fokusområde. Digitalisering kan understøtte, at bæredygtigheden i byggeprojekter får et løft og kan realiseres langt mere effektivt, siger direktør Michael H. Nielsen.

 

Dansk Byggeri ser dog også udfordringer. De flotte visioner i strategien skal efterfølgende omsættes til praksis. Og her er det afgørende, at der bliver bygget bro mellem strategiens forskellige indsatsområder og den praksis, der udspiller sig ude i branchen. En udfordring Dansk Byggeri ser frem til at være med til at løfte. Digitalisering skal gør det nemmere for virksomhederne at gennemføre deres leverancer, forbedrer resultatet af leverancerne, øge produktiviteten og skabe bedre produkter. Det skal være det overordnede fokus for udrulningen af den digitale strategi, fastslår direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. 

 

Kontakt

Direktør Michael H. Nielsen, mhn@danskbyggeri.dk, telefon 20 28 52 64

Chefkonsulent Jakob Diget Møller, jdm@danskbyggeri.dk, telefon 23 41 82 09

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

 

Loading...
Scroll til top af siden