Opbremsning på vej på arbejdsmarkedet

I bygge- og anlægsbranchen blev der i det sidste kvartal af 2018 arbejdet 0,9 procent færre timer end i kvartalet før. Dansk Byggeri ser udviklingen som et spædt tegn på, at der er en opbremsning på vej på arbejdsmarkedet.

Ifølge Danmarks Statistik faldt antallet af præsterede arbejdstimer i bygge- og anlægsbranchen med 0,9 procent i 4. kvartal, korrigeret for sæsonudsving.

 

- Arbejdstidsregnskabet er den mest præcise opgørelse af beskæftigelsen, og de nye tal viser en tendens til, at arbejdsmarkedet - efter næsten seks års ubrudt fremgang - bremsede op mod slutningen af 2018. Samtidig er udfordringen med at skaffe medarbejdere også aftagende, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

 

Ifølge Bo Sandberg skal man dog ikke tro, at udfordringerne med at rekruttere nye medarbejdere pludselig forsvinder som dug for solen på nogle få kvartaler.

 

- Byggeriets virksomheder vælger indtil videre at holde på de medarbejdere, de har, også selv om der bliver lidt mindre at lave. Derfor så vi i 4. kvartal 2018 en fortsat stigning i beskæftigelsen i byggeriet på 0,5 procent, selv om antallet af præsterede arbejdstimer gik i modsat retning, siger cheføkonomen.

 

”Årsregnskab 2018” for bygge- og anlægsbranchen

Den spæde tendens til opbremsning på arbejdsmarkedet i 4. kvartal 2018, kan imidlertid ikke ødelægge et samlet meget stærkt ”årsregnskab” for hele 2018 for bygge- og anlægsbranchen, som Dansk Byggeri har beregnet ud fra Danmarks Statistiks tal.

 

  • Vækst i præsteret arbejdstid: + 3 procent (mod 1,6 procent for hele arbejdsmarkedet)
  • Vækst beskæftigelsen: + 3,9 procent (mod + 1,8 procent for hele arbejdsmarkedet)
  • Vækst i branchens lønsum: + 6,6 procent (mod + 4 procent for hele arbejdsmarkedet)
  • Antal arbejdstimer pr. beskæftiget pr. dag: 7,04 (mod 6,06 på hele arbejdsmarkedet)
  • Antal beskæftigede: 179.300 (mod 2.929.800 på hele arbejdsmarkedet)
  • Omsætningsvækst på hjemmemarkedet: + 6,7 procent (+ 3,0 procent for hele erhvervslivet)

 

- Det ses tydeligt, at 2018 blev endnu et rigtig godt år i byggeri og anlæg. Det skal vi nyde og glæde os over, for meget tyder på, at 2019 bliver noget mere turbulent, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

En anden tendens, der fremgår af byggeriets ”årsregnskab” for 2018 er det stigende lønpres. Bygge- og anlægsbranchens lønsum voksede med 6,6 procent, mens beskæftigelsen steg noget mindre, nemlig med 3,9 procent.

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden