Opsvinget har ikke aflivet risikoen for konkurs

Fra september 2018 til august 2019 er cirka 8.500 virksomheder gået konkurs, viser nye tal fra Experian. Ifølge Dansk Byggeri er konkurser bagsiden af medaljen, når aktiviteten i samfundet stiger, og finanskrisen for alvor er kommet på afstand.

I august 2019 måtte 390 virksomheder dreje nøglen om. Det er to procent flere end i august sidste år. Ser man på antallet af konkurser det seneste år, har der været hele 15,9 procent flere konkurser, end i de foregående 12 måneder, viser Experians nye konkursanalyse.

- Vi må desværre konstatere, at omfanget af konkurser er taget til. Men der er bestemt geografiske nuancer. Især Hovedstaden og Sydjylland har haft flere konkurser med en stigning på henholdsvis 22,9 og 16,2 procent, mens Fyn og Sjælland omvendt har klaret sig bedre i de seneste 12 måneder, siger Nordic Sales Director, Bo Rasmussen, Experian.

Også erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri hæfter sig ved de mange konkurser i Hovedstaden og Sydjylland.

- Det er opsigtsvækkende, at der det seneste år er gået næsten 5.000 virksomheder konkurs alene i Hovedstaden. Det svarer til cirka 1,7 procent af alle aktive virksomheder. Men det hører med til historien, at en betydelig del af disse virksomheder er såkaldte IVS-selskaber, som kun krævede én krone i startkapital. Hovedstadens konkurser findes især i den finansielle sektor og detailhandlen, og berører trods alt ikke så mange beskæftigede som i årene omkring finanskrisen, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

I Sydjylland var der fra september 2018 til august 2019 437 konkurser. Det er godt og vel 16 procent flere end de 376 firmaer, der gik konkurs i de foregående 12 måneder.

- En mulig forklaring kan være, at tysk økonomi indenfor det seneste år er gået ned i tempo - og det kan med det samme mærkes hos danske underleverandører i grænselandet, både i industrien og byggeriet, siger Bo Sandberg.

Byggeriet klarer sig lidt bedre end gennemsnittet
Zoomer man ind på bygge- og anlægsbranchen, så var der i august et glædeligt fald i antallet af konkurser fra 69 i 2018 til 59 i 2019. Men samlet over de seneste 12 måneder er der, ifølge Experians analyse, gået 1.022 byggevirksomheder konkurs. Det er otte procent flere end i de foregående 12 måneder. Dermed hører byggeriet til de brancher, der trækker den samlede stigning på 16 procent ned.

- Trods 5-6 års opsving i byggeriet er der stadig mange konkurser. Noget af forklaringen skal findes i den hårde konkurrence i branchen, som desværre også resulterer i, at det halter noget med overskuddet og robustheden i mange virksomheder. Samtidig er finanskrisen efterhånden kommet på afstand, og det kan godt få enkelte lykkeriddere til at kaste sig ud på det kolde, dybe vand uden redningsvest og tilstrækkelige svømmefærdigheder, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Han understreger, at der heller ikke i bygge og anlæg er så mange beskæftigede, der bliver ramt af branchens konkurser.

Se Experians konkursanalyse her

Loading...
Scroll til top af siden