Ryk investeringerne i infrastruktur frem, hvis ikke Danmark skal drukne i trængsel

Der er brug for massive investeringer i infrastruktur, og vi kan ikke vente flere år med at komme i gang. Dansk Byggeri opfordrer politikere fra begge fløje til at fremrykke en række af de helt nødvendige projekter, efter at en ny analyse viser, at trængslen stiger op mod fem procent hvert eneste år.

Det er Vejdirektoratet, der for første gang offentliggør en analyse af trængslen i hele Danmark. Og det er alarmerende læsning. Analysen viser, at der i 2016 blev spildt 77 mio. timer på vejene på grund af trængsel. Det svarer til et tab på 60.000 fuldtidsstillinger og koster samfundet 24 mia. kr. om året.

 

Situation bliver kun værre. Ifølge Vejdirektoratets analyse stiger trængslen 4-5 pct. om året. En udvikling, der falder i tråd med andre analyser på områder, der viser, at trafikken alene på motorvejnettet er steget med 20-30 pct. de seneste fem år.

 

Ryk vejprojekterne frem

Projekterne i den investeringsplan for udbygning af infrastrukturen, som regeringen og Dansk Folkeparti lige har offentliggjort, starter først for alvor efter 2023. Men uret tikker. Hvert år stiger trængslen med over tre mio. timer om året svarende til et samfundstab på ca. en mia. kr.

 

- Mange af de store vejprojekter i regeringens plan vil først være færdige i midten af 2020'erne, og til den tid er trængslen steget med yderligere ca. 30 mio. timer siden 2016 svarende til et ekstra tab for samfundet på næsten 10 mia. kr. Vi kan ikke vente. Politikerne er nødt til at fremrykke de planlagte infrastrukturprojekter, ikke mindst på motorvejsnettet, siger Henrik Friis, branchedirektør i Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri.

 

Kommunevejene er også overbelastede

Analysen viser, at den største koncentration af trængsel findes på motorvejsnettet i hovedstadsområdet og omkring de største byer, men at kommunevejene også er meget hårdt belastet.

 

- Kommunevejene udgør 95 pct. af det samlede vejnet, og tre fjerdedele af trængslen findes her. Det er derfor også nødvendigt at sætte ind på kommunevejene, hvor der i forvejen er et efterslæb på vedligeholdelsen på næste fire mia. kr. Hverken regeringens eller Socialdemokratiets plan tager højde for det store og meget stigende pres, der er på kommunevejene, siger Henrik Friis.

 

Intelligente transportsystemer kunne hjælpe

Dansk Infrastruktur efterlyser også mere brug af intelligente transportsystemet (ITS) med bl.a. flere informationstavler på de største veje og flere grønne bølger i trafikken. Det er dog helt afgørende med en mere effektiv kollektiv trafik, der kan tage noget af trykket fra det overbelastede vejnet.

 

- Togene løfter slet ikke den trafikopgave, som den burde. Jernbanen bløder passagerer pga. en fejlslagen investeringsplan med udrulning af et stærkt forsinket og fordyret signalsystem, som slet ikke leverer forbedringer - tværtimod. Samtidig er en stor del af togmateriellet nedslidt og har passeret udløbsdatoen. Jernbanen skal revitaliseres med en ny investeringsplan baseret på kendt og velfungerende signalteknologi, så vi hurtigere kan få rettet skinnerne ud og elektrificeret banerne, og togene skal udskiftes langt hurtigere end planlagt, siger branchedirektør Henrik Friis fra Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri.

 

Kontakt

Branchedirektør Henrik Friis, hfr@danskbyggeri.dk, telefon 20 31 15 03

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden