Stort dyk i anlægsentreprenørernes omsætning i sommer

På overfladen ser Danmarks Statistiks seneste tal for omsætningen i bygge- og anlægsbranchen i år fornuftige ud. I årets første syv måneder, har branchen omsat for 10 mia. kr. mere end i 2018. Men i juni og juli er væksten i omsætningen gået i stå, særlig markant for anlægsentreprenører, hvor omsætningen i sommeren 2019 ligger ca. 15 procent under niveauet sidste år.

Bygge- og anlægsbranchen kan se tilbage på seks års opsving. Men meget tyder på, at toppen blev nået i første halvår 2019, og at både omsætning og beskæftigelse flader ud i den kommende tid.

 

- Når det er gået konstant fremad i 5-6 år, er der ikke noget unaturligt i, at man når et toppunkt, hvorefter det går nedad eller i bedste fald stagnerer, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.  

 

Advarselslamperne blinker

Bo Sandberg har nærstuderet og analyseret de seneste omsætningstal fra Danmarks Statistik. De viser en foreløbig fremgang i omsætningen for den samlede bygge- og anlægsbranche på syv procent i år. Men hele væksten har fundet sted i årets første fem måneder. I juni og juli tilsammen er branchens omsætning faldet med 1,5 procent, og anlægsentreprenørerne er blevet ramt med et dyk på 14,7 procent.

 

Det får advarselslamperne til at blinke i erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri.

 

- Man skal ikke overdramatisere, for der er selvfølgelig større udsving, når man kun kigger på udviklingen i nogle få måneder. Men for anlægsbranchen er der desværre noget, der tyder på et noget kraftigere fald i både omsætning og beskæftigelse. Vores medlemmer i anlægsbranchen har længe sagt, at der er markant mindre at regne på fremadrettet, og nu kan vi se det sort på hvidt i omsætningstallene, siger Bo Sandberg.

 

Færre arbejdspladser i bygge og anlæg

Bygge- og anlægsbranchen har allerede mistet godt 400 arbejdspladser hen over sommeren, og der er ikke anlægsprojekter i pipelinen til næste år, som kan modsvare, at eksempelvis Metro Cityringen i København nu er færdig.

 

- Derfor venter Dansk Byggeri en uhensigtsmæssig rutsjebanetur med nedgang i anlægsaktiviteten fra nu af, og indtil arbejdet med Femern-forbindelsen forhåbentlig begynder planmæssigt i 2021. Derfor er det ekstra ærgerligt, at forhandlingerne om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur er udskudt til engang i næste år, siger Bo Sandberg.

 

I kontrast til anlægsentreprenørerne, kan branchegruppen ”færdiggørelse af bygninger” fremvise en foreløbig vækst i omsætningen i år på 8,3 procent og i de to seneste måneder på 6,3 procent.

 

- Virksomheder, der arbejder med at gøre bygningerne færdig, er netop den faggruppe, som kommer sidst ind i byggeprocessen. Derfor har de opgaver i ordrebøgerne i længere tid end andre faggrupper, selv efter at markedet er vendt, siger Dansk Byggeris cheføkonom.


Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden