Tillykke med valget - Dansk Byggeri ser frem til samarbejdet

Folketingsvalget er vel overstået, nu venter en ny politisk virkelighed, og der er nok at tage fat på. Dansk Byggeri glæder sig over fremgang hos flere af de ansvarlige partier, som i valgkampen havde fokus på, hvor pengene til de mange velfærdsløfter skal komme fra. Og vi håber på et godt samarbejde med det nye Folketing og med den nye regering, når den er på plads.

- Mange store opgaver presser sig på. I Dansk Byggeri håber vi, at en fortsat økonomisk vækst bliver nøgleordet for den kommende regering. Ellers kan valgkampens mange løfter om bedre velfærd, investeringer i grøn omstilling, lavere pensionsalder osv. ikke blive til virkelighed. Uden vækst er mere velfærd lige så umuligt som at blæse og have mel i munden, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

Men for at skabe den vækst, der gør Danmark rigere, er det nødvendigt med gode og stabile forhold for landets virksomheder. Og det er afgørende, at de har adgang til medarbejdere med de rette kvalifikationer. 

 

- Derfor er mit vigtigste budskab til Mette Frederiksen at huske, at samfundet har brug for konkurrencedygtige virksomheder, der skaber varige arbejdspladser, forsker, udvikler og tjener penge hjem til landet, siger Lars Storr-Hansen.

 

Brug for kvalificeret arbejdskraft.

Dansk Byggeri er glad for, at besparelserne på uddannelsesområdet bliver trukket tilbage, og at erhvervsuddannelserne bliver styrket, men det er en langsigtet løsning. Der er brug for, at den nye regering betragter uddannelse, pensionsalder, skat på arbejde og muligheden for at tiltrække kvalificerede udenlandske medarbejdere til Danmark som et samlet hele.

 

- Hvis man trækker ældre medarbejdere ud af arbejdsmarkedet ved at give dem ret til tidligere pension og samtidig begrænser virksomhedernes mulighed for at tiltrække flere dygtige udenlandske medarbejdere, bliver det uhyre vanskelige at skabe den produktion, der er grundlaget for velfærd, siger Lars Storr-Hansen.  

 

Med samme blik for de store linjer opfordrer Dansk Byggeri den nye regering til at fortsætte kampen for et åbent EU, hvor der handles og samarbejdes. ”En åben verden er en fordel for alle”, bør være overskriften for det internationale arbejde, som bør prioriteres højt netop nu, hvor også Europaparlamentet og EU-kommissionen starter på en frisk.

 

Mere bæredygtighed nødvendig

En bæredygtig udvikling er vigtig for Dansk Byggeri, der hilser Socialdemokratiets planer om en klimalov og en fond, som skal sikre kyst- og klimasikring, velkommen.

 

- Men der skal mere til, hvis klimaudfordringen skal løses, og det haster. Det er nødvendigt med større ambitioner, der kan bringe energiforbruget ned, blandt andet ved at fremme energirenoveringen af vores boliger og bygninger. Men der skal også forskes mere i energirigtige løsninger. Den vedvarende energi skal udbygges, og det er nødvendigt at se på transport- og landbrugssektoren, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

Flere investeringer i veje og offentlig transport

Gode fremkommelige veje uden alenlange køer og en velfungerende offentlig trafik er en forudsætning for at landet hænger sammen, og at arbejdsmarkedet fungerer. Dansk Byggeri er enig med Socialdemokratiet i, at investeringer i infrastruktur er vigtigt, og at der er behov for en langsigtet planlægning.

 

- Derfor er det positivt, at socialdemokraterne har åbnet for, at der kan investeres yderligere 20 mia. kr. i infrastruktur ud over de 112 mia. kr. som VLAK-regeringen foreslog. Men projekterne bør rykkes frem, og de ekstra 20 mia. kr. skal ikke blot flyttes fra andre vigtige investeringer i f.eks. offentlige bygninger, hvor der stadig er et stort efterslæb, siger Lars Storr-Hansen.

 

Der er altså mange gode opgaver at gå i gang med, som enten bidrager til vækst eller forudsætter vækst. Dansk Byggeri har smøget ærmerne op og er klar til samarbejdet.

 

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04 

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

 

Loading...
Scroll til top af siden