Udsigt til tyndere ordrebøger i bygge- og anlægsvirksomhederne

Danmarks Statistik månedlige konjunkturbarometer for marts viser en uændret flad og negativ stemning i bygge- og anlægsbranchen. Men beholdningen af ordrer i virksomhederne er overraskende stabil set over en bred kam.

Generelt er det ikke ligefrem forårsstemning, der kendetegner erhvervslivet. Både industri, bygge og anlæg er præget af den internationale usikkerhed. Og konjunkturindikatoren for byggeriet landede på -2 i marts mod -3 i både januar og februar.

 

- Byggebranchens ordrebeholdning er overraskende stabil og har nu i ca. to år i gennemsnit ligget og svinget på mellem fem og seks måneders arbejde i ordrebøgerne. Senest 5,6 måneders arbejde i marts 2019, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

- Her og nu ligger ordrebeholdningen stadig noget højere end i perioden 2012-2016. Men vi vurderer, at ordrebøgerne i gennemsnit bliver noget tyndere, når vi kommer længere frem i 2019 og i 2020, siger han.

 

19 procent af byggevirksomhederne mangler medarbejdere
At man allerede kan spore en vis opbremsning i byggeriet, ses også i nøgletal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, der viser, at bygge- og anlægsvirksomhederne har knap så store udfordringer med at finde kvalificerede medarbejdere, som de har haft.  

 

- Manglen på medarbejdere er dog stadig et væsentligt problem for mange. Og nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 19 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne blev begrænset i produktionen på grund af netop mangel på arbejdskraft.

 

- Der sker i øjeblikket et fald i flaskehalsudfordringen måned for måned. Til og med oktober 2018, var det mindst 30 procent af bygge- og anlægsbranchens virksomheder, der manglede medarbejdere, og nu er tallet så for første gang siden medio 2017 røget under 20 procent. Til sammenligning er der 14 procent af virksomhederne, der opfatter mangel på efterspørgsel som en produktionsbegrænsning, siger Bo Sandberg.

 

Men mens der stadig er pæn høj aktivitet ved boligbyggeri og erhvervsbyggeri, og virksomhederne der har svært ved at skaffe de rette medarbejdere, er udsigten for anlægsvirksomhederne mere broget. Her er der udsigt til nedgang, fordi antallet af vej- og baneopgaver er kraftigt aftagende, blandt andet er Metro Cityringen ved at blive afleveret. Og i de kommende år, er det småt med større vej- og baneprojekter.

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden