Usikre tal for byggeriet af nye boliger

Danmarks Statistik har endnu en gang skruet op for antallet af nye boliger, der er registreret som påbegyndt fra 2017 og frem. Forsinkede kommunale indberetninger gør tallene usikre, og Dansk Byggeri vurderer, at der vil komme endnu flere opjusteringer for både 2017 og 2018.

Danmarks Statistik har offentliggjort nye tal for nybyggeriet af boliger. Siden august har man justeret tallet op med cirka 750 boliger i 2017 og cirka 3.000 boliger i 2018. Ifølge Dansk Byggeri vil der komme endnu flere opjusteringer, og tallene fra Danmarks Statistik er derfor på nuværende tidspunkt ikke retvisende.

- Tallene for 2017 og 2018 bliver bedre hver gang, Danmarks Statistik kommer med nye tal. Lige nu tyder det på, at der er bygget i omegnen af 28.000 boliger i 2017. Men der vil uden tvivl komme opjusteringer i de kommende kvartaler, da statistikken i høj grad er præget af, at kommunerne er meget sene til at indberette byggesagerne. Derfor kommer Danmarks Statistik til at undervurdere, hvor mange boliger der bliver bygget. I Dansk Byggeri vurderer vi, at tallet i 2017 ender i omegnen af 29.500 boliger, siger økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.

Byggeriet toppede i 2018
Med en opjustering på 3.000 boliger for sidste år ligger antallet af påbegyndte boliger nu på 24.100 i 2018. Dansk Byggeri vurderer i en helt ny konjunkturanalyse, at byggeriet af boliger toppede i 2018 med omkring 33.000 boliger.

- Særligt for 2018 forventer vi, at der vil ske flere kraftige opjusteringer i tallene hos Danmarks Statistik. Fra andre økonomiske nøgletal og fra virksomhederne i branchen ved vi, at byggeriet af boliger har ligget på et rigtig højt niveau sidste år, siger økonomisk konsulent i Dansk Byggeri Jacob Hangaard.

Dansk Byggeri skønner, at byggeriet af nye boliger vil aftage fra et højt niveau i 2018 og 2019 til cirka 27.500 boliger i 2021.

Læs mere om boligmarkedet og byggeriet af boliger i Dansk Byggeris nye konjunkturanalyse her


Kontakter
Økonomisk konsulent i Dansk Byggeri, Jacob Hangaard, jha@danskbyggeri.dk, telefon 61 66 53 58
Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, ans@danskbyggeri.dk, telefon 30 36 02 65

Loading...
Scroll til top af siden