Vi skal fejre EU og gøre det endnu bedre

Debatindlæg af adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. Bragt i PolicyWatch torsdag den 9. maj 2019

I dag er det Europadag og dermed en god anledning til at reflektere over, hvordan vi kan understøtte de tanker, som visionære politikere tilbage i 1950’erne havde for et nyt Europa. De ønskede en ny form for politisk samarbejde, som skulle sikre fred og stabilitet.

 

Det er stadig vigtige mål, som på ingen måde er givet. Vi kan jo bare kigge på Brexit og den endnu uafklarede situation om, hvordan Storbritannien skal samarbejde med EU-27 i fremtiden. Vi ser, at usikkerhed er gift for erhvervslivet. Og frygten, for at der igen opstår uro omkring Nordirland, minder os om, at vores fred er skrøbelig.

 

Det indre marked er en succes og har afgørende betydning for dansk økonomi. Over 50 procent af Danmarks BNP kommer fra eksport, og EU er vores absolut vigtigste handelspartner. Ikke mindst for bygge- og anlægsbranchen, hvor 64 procent af varer og tjenesteydelser bliver afsat i EU.

 

Men der er områder, hvor vi i EU kan gøre det endnu bedre. Det gælder blandt andet offentlige udbud.

 

Offentlige indkøbere i stater, regioner, kommuner m.v. i EU-landene køber hvert år varer og tjenester for omkring 120.000 milliarder kroner. Derfor er det oplagt at sikre, at indkøbene er økonomisk forsvarlige, og at det er muligt at tage højde for eksempelvis klima og fair konkurrence, før man skriver under på kontrakten.

 

EU bør understøtte de store dagsordner som udvikling, innovation og den stigende digitalisering, men skal især løfte sin opgave inden for klima og energi og stille høje krav for at bidrage til FN’s Verdensmål.

 

Her er EU’s udbudsregler et godt værktøj. De 120.000 milliarder kroner, der hvert år bliver brugt på offentlige udbud, svarer til 14 procent af det samlede BNP i EU. Det er borgernes penge, og derfor bør de bruges for samfundets bedste.

 

Det er ikke givet, at virksomhederne generelt i EU lever op til FN’s Verdensmål og blandt andet tilbyder ordnede løn- og ansættelsesvilkår, tager højde for klimapåvirkninger eller forsøger at inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Det kræver, at virksomhederne investerer i det, og det har omkostninger for de virksomheder, der prioriterer det. Derfor er det nødvendigt, at EU sikrer fair og lige konkurrence.

 

Så når de offentlige udbydere støder på uforholdsmæssigt lave priser på de ydelser eller varer, de skal købe, så SKAL alarmklokkerne ringe. For så kan det være, at der bliver slækket på arbejdsvilkårene, eller at klimaet ikke bliver skænket en tanke.

 

Dansk Byggeri opfordrer derfor til, at EU-kommissionen sikrer, at de 120.000 milliarder hvert år bliver brugt forsvarligt. 

 

Derfor er vores budskab på denne Europadag, at EU’s udbudsdirektiv skal skærpes for at sikre fair konkurrence og understøtte politikker for blandt andet klima og innovation.  Vi foreslår, at indkøber skal bede tilbudsgiver om en redegørelse ved bud, der er 15 procent under den næstlaveste pris.

 

På den måde kan vi sikre, at bemærkelsesværdige lave bud bliver undersøgt nøje og ad den vej sikre mere fair vilkår.

 

Loading...
Scroll til top af siden