Virksomhederne bor i utætte bygninger

Over halvdelen af virksomhederne i Danmark bor i bygninger af ældre dato, og det er en af årsagerne til, at virksomhederne bruger flere penge på el og varme, end de behøver, mener Dansk Byggeri. Men økonomi og manglende viden afholder virksomhederne fra at energirenovere.

Varmeanlægget kører på fuld skrue, og lyset er tændt i alle rum, fra første mand kommer, til sidste mand går. Erhvervslivet står for cirka 35 procent af Danmarks samlede energiforbrug, og lidt over halvdelen af de danske virksomheder bor i bygninger, der er bygget før 1980, og dermed opført uden synderligt fokus på energiforbruget. Det viser tal fra Dansk Byggeris Energianalyse.

 

- Alle de virksomheder, der bor i en ældre bygning med behov for opvarmning, bruger mere energi end nødvendigt, simpelthen fordi der ikke blev tænkt i ekstra isolering og andre ting, der er med til at holde på varmen og i det hele taget spare på energien, siger Camilla Damsø Pedersen, energipolitisk chef i Dansk Byggeri.

 

Det er især hoteller, restauranter, butikker og lignende virksomheder inden for handel og service, der bor i ældre bygninger med potentiale for energirenovering.

 

- De bruger typisk en masse energi og penge på rumvarme og belysning, og ofte hænger det sammen med, at bygningen fx mangler isolering, nye døre og vinduer, energieffektive lyskilder, der kun lyser, når det er nødvendigt, og den slags tiltag, forklarer Camilla Damsø Pedersen.

 

Men mange virksomheder dropper at gå i gang med at spare på energien på grund af både økonomi og manglende viden, viser en rundspørge blandt 849 virksomheder, som Energistyrelsen har foretaget.

 

- Derfor bør vores erhvervsstøtteordninger indrettes, så de også hjælper virksomhederne økonomisk med at spare på energien. Ligesom det vil give god mening, hvis der politisk blev taget initiativ til at udvikle simple og effektive værktøjer, der kan hjælpe mindre og mellemstore virksomheder med at energirenovere. Det er for mange virksomheder en stor mundfuld at overskue, og så bliver det et af de projekter, som bliver ved med at ligge i skuffen. Men det er ærgerligt, både for virksomhedernes energiregning og klimaet, siger Camilla Damsø Pedersen.

 

Læs mere i Dansk Byggeris Energianalyse på side 26-27 her

 

Kontakt

Energipolitisk chef i Dansk Byggeri, Camilla Damsø Pedersen, telefon 23 28 49 13
Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65

Loading...
Scroll til top af siden