Pressen i dag

"PRESSEN I DAG" er resuméer af dagens aviser, radio og tv. Indholdet er ikke nødvendigvis udtryk for Dansk Byggeris holdning.

Danske virksomheder ser mere optimistisk på fremtiden

Coronakrisen bankede humøret helt i bund hos de danske virksomheder i april og maj. Virksomhederne ser dog lidt lysere på fremtidsudsigterne, hvor den gradvise åbning af samfundet har løftet humøret en smule blandt virksomhederne. Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistiks konjunkturbarometer, der måler humøret blandt virksomheder. Erhvervstilliden er blandt andet steget til 68,1 i juni fra 50,1 i maj. - Erhvervslivets forventninger afspejler, at den indenlandske del af økonomien er på vej tilbage i et solidt tempo, mens eksportindustrien stadig går en svær tid i møde med en verdensøkonomi i corona-depression, siger cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg.

- dagensbyggeri.dk (010720), wood-supply.dk, msn.dk, fredericiaavisen.dk, hvacfokus.dk, aoib.dk, midtjyllandsavis.dk, tidende.dk, folkebladetlemvig.dk, stiften.dk, dagbladet-holstebro-struer.dk, sn.dk, information.dk, bt.dk, herningfolkeblad.dk, skivefolkeblad.dk, dagbladetringskjern.dk, amtsavisen.dk, dknyt.dk, jv.dk, viborg-folkeblad.dk, frdb.dk, vejleamtsfolkeblad.dk, fyens.dk, policywatch.dk, ritzau, helsingordagblad.dk, faa.dk, b.dk, hsfo.dk, erhvervplus.dk, kristeligt-dagblad.dk, fodevarewatch.dk, tidende.dk, skivefolkeblad.dk, dknyt.dk, Nordvestnyt Kalundborg side 5, metal-supply.dk, electronicsupply.dk, energy-supply.dk, npinvestor.dk, sydinvest.dk, newsbreak.dk, localeyes.dk, hvacfokus.dk (290620), Danmark Fyns Amts Avis side 10, Avisen Danmark side 10, Avisen Trekantområdet side 10 (300620), finans.dk (290620).

Ny DI-direktør sætter turbo på lokal indsats

Virksomheder og arbejdspladser over hele Danmark får en helt særlig stemme, når direktør Lars Storr-Hansen 1. september tager plads i Dansk Industris direktion med titlen af erhvervsudviklingsdirektør. Lars Storr-Hansen kender i høj grad bygge- og anlægsbranchen indefra. Som adm. direktør for Dansk Byggeri i 12 år har han kæmpet for at sikre den branche indflydelse og synlighed lokalt, regionalt og på landsplan. - Sammen får vi i alt 27 regionale foreninger, hvilket ingen anden erhvervsorganisation tilbyder. Der bliver en vigtig opgave i at koordinere og bygge videre på foreningernes arbejde, så vi kan varetage medlemmernes interesser mere konkret, siger Lars Storr-Hansen.

- udbudsmedia.dk (010720), danskindustri.dk (300620).

DI-chef på kanten af stolen: Bunden kan gå ud af eksporten

Dansk erhvervsliv står midt i en historisk, stor krise. Der er ikke rigtigt nogen, der tør spå om, hvor det hele lander, mener medlemsdirektør i Dansk Industri Lars Frelle-Petersen. Lars Frelle-Petersens vigtigste opgave hen over sommeren og resten året kan koges ned til et simpelt punkt: Hjælp eksporten gennem krisen. Men det er ikke kun eksport, der står højt på dagsordenen resten af året: 1. september er ægteskabet mellem Dansk Byggeri og Dansk Industri en realitet. - Vi skal have stor respekt for, at der er forskellige kulturer og historier, som bliver båret ind, siger han. Medlemmerne i Dansk Byggeri skal kunne genkende det "gamle", men også se fordelene ved at være en del af ét nyt og endnu større hus, lyder missionen.

- Børsen side 32, børsen.dk (010720).

Byggeri skal udnytte digitaliseringsboost

Direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen skriver sammen med adm. direktør i Molio Christina Hvid og branchedirektør i DI Byg Elly Kjems Hove i et indlæg, at vi skal udnytte, at corona har accelereret digitaliseringen i byggeriet. Det vil skabe en bæredygtig omstilling. Under corona er brugen af digitale værktøjer accelereret. Dansk Byggeri, Molio og DI Byg vil derfor søge at styrke samarbejdet på tværs af branchen for at fremme innovationen i byggeriet. En ny løsning kan være at etablere et slags fælles innovationsrum, hvor byggeriets parter kan lære og forbedre sig sammen på tværs af faggrupper og samarbejde om at udvikle fælles løsninger, skriver de.

- Børsen side 4, børsen.dk (300620).

Smart trick til varebiler: Danskerne vilde med dagsbeviser

I 2013 blev det muligt at købe dagsbeviser til privat anvendelse af gulpladebiler. Siden er brugen steget år for år, og det er især blevet populært, efter at en ny brugervenlig app blev introduceret i 2015. - Skattevæsnet er ofte i skudlinjen i den offentlige debat. Men i sagen om dagsbilletter til gulpladebiler skal de have ros, for det letter hverdagen for både borgere og virksomheder. For mange erhvervsdrivende bidrager dagsbilletterne på en pragmatisk måde til at få arbejdsliv og familieliv til at hænge bedre sammen, siger cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg.

- Jyllands-Posten side 2 sektion 4 (020720), finans.dk, maskinteknik.dk, varebilogtransport.dk, gronteknik.dk (010720), avisen.dk, danskbyggeri.dk, Ritzaus Bureau, newsbreak.dk, localeyes.dk, ltl.dk, dagensbyggeri.dk, eurodrivers.dk, motormagasinet.dk (300620).

Tre entreprenører er i spil til milliardaftale

Bygningsstyrelsen har udvalgt tre byggevirksomheder, som får mulighed for at få fingrene i en strategisk rammeaftale om totalentreprenørydelser til op mod 2,2 mia. kr. over fire år. Ud af i alt otte ansøgere er MT Højgaard A/ S, KPC Herning A/S og Hoffmann A/ S blevet prækvalificeret. Projekterne omfatter alt fra planlægning til udførelse i forbindelse med nybyggeri som vedligehold som vedligehold for projekter over tre mio. kr. Det gælder arbejde inden for centraladministrationen herunder politi, domstole og universiteter. De tre udvalgte ansøgere skal nu aflevere indledende tilbud. Derefter er der lagt op til forhandling, inden de skal byde ind med det endelige tilbud. Rammeaftalens samlede værdi skønnes til at være på mellem 1,4 mia. kr. og 1,8 mia. kr. over den fireårige periode. Hos Dansk Byggeri har erhvervspolitisk direktør Torben Liborius tidligere fortalt, at de ser på udbuddet med blandede følelser. - Vi mener, at staten har en forpligtigelse til at sikre sig, at den måde de køber ind på, svarer til den måde samfundet er indrettet på. Altså om størrelse på udbud passer til markedet. Det bør man undersøge.

- Licitationen side 2 (010720).

Stort slag på begge kinder til dansk økonomi: »Største økonomiske katastrofeopbremsning i danmarkshistorien«

Køen af ledige vokser ufortrødent her i coronakrisen. Fra april til maj steg ledigheden med 6.200 personer, og i forårets sidste måned kom antallet af fuldtidsledige dermed op på 159.4000 personer. Det svarer til, at vi nu har 5,6 procent ledige i Danmark, og det er det højeste niveau siden december 2012. Det fremgår af en helt ny opgørelse, der netop er sendt ud, fra Danmarks Statistik. - Vi står midt i coronakrisens anden ledighedsbølge. Lønkompensationsordningen har midlertidigt holdt ledigheden nede. Men i nogle tilfælde inden for turisme, oplevelse og service har det været udsigtsløst at fastholde jobbene inden for overskuelig fremtid, siger cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg.

- b.dk, bygtek.dk (300620).

Udskiftning til klimavenlig varmepumpe kan give dårligere energimærkning

Som en del af Folketingets klimaaftale skal alle boligejere med olie- eller gasfyr have det udskiftet til en varmepumpe. Ifølge Dansk Byggeri er der i Danmark omkring 500.000 enfamiliehuse, som ikke har adgang til fjernvarme. Af dem har 100.000 et oliefyr, mens 400.000 opvarmer med et naturgasfyr. Deres beregninger viser, at hvis alle skifter til varmepumper, vil det reducere Danmarks samlede udledning af CO med cirka 1,5 mio. ton. Det svarer til godt fem procent af, hvad der skal til, hvis Danmark skal leve op til målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Udskiftning til varmepumpe er det mest oplagte valg, men det kan risikere at skaffe de omkring 500.000 husejere et dårligere energimærke. (Dette er senere blevet afvist af flere aktører)

- Fyens Stiftstidende side 16, Fyns Amts Avis side 7 (010720), faa.dk (300620), finans.dk (280620), danskfjernvarme.dk (290620).

Udviklingsforløb: Skab vækst gennem Verdensmålene

Dansk Byggeri har skræddersyet et nyt vækst- og udviklingsforløb til bygge- og anlægsbranchen, hvor man hjælper medlemsvirksomhederne med at udvikle sig, så de udnytter de muligheder, FN's 17 Verdensmål skaber. Dansk Byggeri samler fire virksomheder, der repræsenterer forskellige dele af brancheværdikæden, i ét fælles forløb. Hver virksomhed arbejder på at udvikle sit eget konkrete projekt, men får samtidig mulighed for at inspirere og udfordre de andre deltagende virksomheder på løsninger, ambitioner og tilgang. Formålet med forløbet er, at virksomhederne bliver i stand til at udnytte de vækst- og udviklingsmuligheder, der opstår i takt med den bæredygtige omstilling.

- danskindustri.dk (290620).

Kommuner, grib den historiske mulighed for et mere bæredygtigt byggeri

Den grønne dagsorden har for alvor bidt sig fast i byggeriet herhjemme. Efterspørgslen efter bæredygtige produkter og byggemetoder er voksende - en udvikling, der ikke mindst er blevet fremskyndet af Danmarks nye klimalov, der skal sikre en CO2-reduktion på 70 procent frem til 2030. Det er enormt positivt, at vi nu ser disse grønne takter, især fordi byggebranchen har ansvaret for ca. 30 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark. Desværre har vi endnu lang vej foran os, særligt når vi skæver til landets kommunale bygninger. Her har hele 70 procent af de energimærkede bygninger, ifølge tal fra Dansk Byggeri, et dårligt energimærke og udleder uforholdsmæssigt store mængder CO2.

- byggetidende.dk (290620).

Milliarder til flere lærlinge

Siden coronaens indtog er antallet af indgåede elevaftaler faldet drastisk. Dansk Byggeri har i en analyse anslået, at tallet i værste fald kan falde med over 7.000 aftaler alene i år. Det skal der nu rådes bod på. Blandt andet ved at kompensere arbejdsgiverne for op til 90 procent af udgifterne til de lærlinge, virksomhederne indgår aftaler med i 2020 - og 75 procent af lønnen til de lærlinge, virksomhederne allerede har. - Det er en rigtigt fed aftale, siger formanden for Erhvervsskolernes Elev-Elevorganisation Anton Bay Hansen, om den nye aftale om lærlinge under corona-krisen, som regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om.

- Fagbladet 3F side 8 (260620).

Elever uden praktikplads kan ende i praktik hos kommunen

Landet over betyder coronakrisen, at flere elever på erhvervsuddannelserne står uden praktikplads. Dansk Byggeri har vurderet, at manglen kan ramme op mod 2.000 elever i bygge- og anlægsbranchen og i værste fald 7.000 elever. Nogle af eleverne kan regionskommunen ende med at samle op, så de får i hvert fald en del af deres praktik hos kommunen.

- Bornholms Tidende side 8 (300620), tidende.dk (290620).

Brancheforening efterlyser klare krav til trapper

Manglende gelænder, for stor afstand mellem balustrene og trappetrin, der er alt for smalle. Det er ifølge brancheforeningen Dansk Trappe Forening blot nogle af mange eksempler på farlige trapper, der opføres i boliger, fordi bygningsreglementet BR15/18 ikke indeholder krav til trapper i private boliger. Ifølge chefkonsulent i Dansk Byggeri Torben Hessing-Olsen kan de uklare regler gå udover både bygherrer og entreprenører og medvirke til at forsinke et byggeri, fordi uklarheden kan lægge op til tvister og diskussion. - Argumenterne er ofte, at alt for specifikke regler kan give designmæssige begrænsninger. Men det er stadig vigtigt, at der er en balance mellem design og sikkerhed i bygningsreglementet, siger han.

- wood-supply.dk (290620).

Priser til lokale håndværkere

For andet år i træk blev Önder Yazars firma kåret til 'Årets Tømrer'. I år tog hans lille Ballerupvirksomhed, som består af Önder Yazar selv og lærlingen Haydar Arabaci, også prisen for 'Årets Lærling'. - Årets Lærling er en helt særlig pris, fordi det er vores lærlinge, som skal videreføre både det gode håndværk og den gode service, som branchen lever af. Haydar Arabaci har hænderne godt skruet på og går meget op i sin uddannelse. Han har allerede inspireret sin lillebror til også at gå i tømrerlære, så jeg er sikker på, at han nok skal blive en god ambassadør for sit fag, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen, der var ét af jurymedlemmerne.

- Ballerup Bladet side 4 (010720).

Er det nemt at blive elev eller lærling i Aalborg?

AalborgAlliancen, der har som mål at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder, går foran for at få lærlingene tilbage på arbejdspladserne. Nu er pengene der. Så kom i gang med at tage lærlinge og elever ind på arbejdspladserne. Det er opfordringen fra Aalborg Alliancen til kommunens virksomheder. På landsplan er der netop afsat 5,4 mia. kr. til at sikre, at virksomhederne fortsat har råd til at uddanne lærlinge og elever på trods af den nuværende økonomiske situation. Aalborg Alliancen blev skabt i fællesskab af LO Aalborg, Dansk Erhverv, Erhvervsnetværk 9220, Aalborg Kommune, Dansk Byggeri, DI Aalborg, Erhverv Norddanmark, SMV Aalborg og Aalborg City.

- ditaalborg.com (290620).

Virksomheder vil sikre arbejdsstyrken på Bornholm

En ny undersøgelse, der blandt andet har Dansk Byggeri som samarbejdspartner, viser, at bornholmske virksomheder bakker op om nye tiltag, der skal sikre arbejdsstyrken på Bornholm i fremtiden. Undersøgelsen viser, at bornholmske virksomheder i den kommende tid har behov for færre ufaglærte og flere faglærte medarbejdere. Den er foretaget af en række private og offentlige aktører samt større bornholmske virksomheder

- tv2bornholm.dk (290620).

Debat: Politikerne vil forringe din boligs værdi

I et indlæg skriver Mette Thiesen, Nye Borgerlige at alle partier - undtagen Nye Borgerlige - med den nye klimaaftale har gjort det muligt at forringe værdien af danskernes huse. Politikerne ønsker at pålægge de cirka 500.000 boligejere med olie- eller gasfyr at udskifte det til en varmepumpe, hvilket koster 100.000 kr. De huse risikerer ifølge Dansk Byggeri at miste værdi på op til 184.000 kr., fordi energimærkningen vil falde som følge af udskiftningen. Det skyldes ifølge Dansk Energi, at energimærket er skruet sammen på en måde, hvor man bliver straffet, hvis man bruger el til opvarmning - og en klimavenlig varmepumpe kører på el. - Jeg undrer mig over, at Venstre, Konservative, Liberal Alliance og DF i ledtog med regeringen, venstrefløjen og Radikale Venstre vil gøre det dyrere at være dansker, skriver hun.

- Frederiksborg Amts Avis side 10 (010720).

Dansk Byggeris erhvervsvenlighedsanalyse

-

Debat: Større ambition og vision for erhvervsvenlighed i Fredericia

At Fredericia er nummer 61 ud af 98 i den nyeste undersøgelse om erhvervsklimaet lavet af Dansk Byggeri er bare ikke godt nok. En målsætning må være at være blandt de 10 bedste på landsplan. Det må være ambitionen, at Fredericia bliver blandt de 10 bedst placerede, når det handler om erhvervsvenlighed og et sundt erhvervsklima. Det fortjener Fredericia. Potentialet er til at få øje på, og det er absolut realistisk. Derfor skal de større ambitioner og visioner frem, med det mål at styrke erhvervsklimaet i Fredericia. Det skriver byrådskandidat for konservativ Kirsten Hassing Nielsen.

- Fredericia Dagblad side 5 (010720), frdb.dk (300620), fredericiaavisen.dk (290620).

Debat: Tiltrængt fokus på erhvervslivets vilkår

Skanderborg Kommune trænger til en langt mere aktiv erhvervspolitik, og det nye §17.4-udvalg om erhverv og turisme, som påbegynder sit arbejde efter sommerferien, kan forhåbentlig bane vejen. Vi trænger ganske enkelt til et større og bredere fokus på erhvervslivets vilkår og de erhvervsdrivende - uanset om det drejer sig om små eller store virksomheder, detailhandel eller turistaktører. Vi rasler ned ad rangstigerne både hos DI og Dansk Byggeri. Senest kom det frem, at Skanderborg er landet på en kedelig placering som nummer 60 i Dansk Byggeris undersøgelse. En hurtig og flov rutsjetur fra 18. til 30. til 60. plads på bare tre år, skriver konservativt byrådsmedlem i Skanderborg Kommune Thomas Cordtz.

- Århus Stiftstidende side 14 (020720), Uge-Bladet Skanderborg side 22 (010720), stiften.dk (300620), midtjyllandsavis.dk, Midtjyllands Avis side 25 (290620).

Debat: Jeg glæder mig i denne tid

I et indlæg skriver formand for Dansk Byggeri Nordsjælland Jørgen Simonsen, at det var en god start på sommeren, da Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed blev offentliggjort. Den viser det, som heldigvis også har været hans oplevelse, at de nordsjællandske kommuner har skruet gevaldigt op for erhvervsvenligheden. - Dansk Byggeri Nordsjælland plejer hvert år at tage på borgmesterbesøg i hele Nordsjælland, og i år glæder jeg mig ekstra meget til at snakke med vores lokale borgmestre om, hvordan vi kan få erhvervsvenligheden til at stige endnu mere i vores lokale kommuner. Tak for indsatsen, skriver han.

- Furesø Avis side 34 (010720).

Debat: I Egedal har vi tårnhøje ambitioner

I et indlæg skriver borgmester i Egedal Kommune Karsten Søndergaard, at byrådet har en ambition om at skabe verdens bedste hverdag for sine borgere - og at man vil være blandt de bedste kommuner i Hovedstadsområdet, når det drejer sig om erhvervsklima. - Vi har netop modtaget Dansk Byggeris undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Her er Egedal steget fra plads nr. 57 til en flot 15. plads. Det er et helt konkret tegn på, at vores ambitiøse mål faktisk også giver resultater. Vi er nemlig en kommune, som ikke er bange for at sætte høje mål og have store ambitioner - for og med vores borgere og vores erhvervsliv. Og det kan vi heldigvis også begynde at se resultaterne af. Det er jeg stolt af, skriver han.

- Lokalavisen Egedal side 28 (010720).

Årets højdespringer hos Dansk Byggeri: Kæmpe erhvervs-succes for Egedal

Egedal Kommune tager i år et gevaldigt hop op af listen når det drejer sig om erhvervsvenlighed. Kommunen rykker fra nr. 57 i 2019 til plads nummer 15 i dette års rapport fra Dansk Byggeri om kommunernes erhvervsvenlighed. Den flotte fremgang betyder at Dansk Byggeri udmærker kommunen med prædikatet "Årets Højdespringer" som tituleres den kommune, der tager det største hop på listen. Egedal Kommune har som mål at være blandt de allermest erhvervsvenlige kommuner i hovedstadsregionen. Det mål er nået. Kommunen ligger på en flot 2. plads.

- Lokalavisen Egedal side 15 (010720).

Erhvervsvenlig kommune: Vejen kravler en plads frem i ny analyse

En enkelt plads er Vejen Kommune kravlet frem, når det gælder den seneste undersøgelse fra Dansk Byggeri omkring erhvervsvenligheden i Danmark. I fjor landede Vejen Kommune på en 8. plads. I år er placeringen forbedret til en 7. plads. Analysen fra Dansk Byggeri er baseret på 22 forskellige parametre med overordnede temaer som byggesagsbehandling, erhvervsaffald, udbud, kommunale investeringer og udlicitering af tekniske opgaver, skatter og afgifter og arbejdsmarked og uddannelse. I sidstnævnte parameter ligger Vejen bedst blandt landets kommuner.

- Ugeavisen Vejen-Brørup-Holsted side 2 (300620).

Frederiksberg er højdespringer på liste over erhvervsvenlige kommuner

I 2015 var Frederiksberg blandt de ti mindst erhvervsvenlige kommuner i Danmark, men i dag ser situationen noget anderledes ud. Det viser en analyse fra Dansk Byggeri, som sammenligner landets kommuners erhvervsvenlighed på en række forskellige områder. Frederiksberg Kommune ligger nu i toppen som nummer seks blandt hovedstadens 28 kommuner og er på landsplan sprunget fra en plads som nummer 51 til nummer 30. Placeringen glæder borgmester Simon Aggesen (K), som også er formand for Frederiksberg Erhvervsråd.

- Frederiksberg Bladet side 4 (010720).

Skive Kommune gør det godt på erhvervssiden

Forleden blev årets måling af kommunernes erhvervsvenlighed, som Dansk Byggeri udarbejder, offentliggjort. Den placerede som bekendt Skive Kommune på en samlet fjerdeplads på landsplan. For andet år i træk. Og glæden fortsatte på rådhuset, da målingens delresultater kom. Den viste, at Skive Kommune topper i cirka en tredjedel af dem - eller i 7 ud af de sammenlagt 22 parametre, som kommunerne er blevet målt på.

- Spøttrup Ugeavis side 4 (010720).

Ballerup har styr på erhvervsvenligheden

Virksomhederne i Ballerup har god grund til at smile. Kommunen er den meste erhvervsvenlige i hovedstadsområdet og nummer 14 ud af 98 kommuner på Dansk Byggeris årlige rangliste over, hvor erhvervsvenlige landets kommuner er. - Ballerup har gennem flere år arbejdet med netop at være en god erhvervskommune. Det mærker virksomhederne i hverdagen, og det ses også hvert år, når Dansk Byggeri tager temperaturen på erhvervsvenligheden. Tillykke til Ballerup. Jeg håber, at kommunen vil fortsætte det gode arbejde og måske inspirere mindre erhvervsvenlige kommuner, siger formand for Dansk Byggeri Hovedstaden Mads Raaschou.

- Ballerup Bladet side 2, ballerupbladet.dk (010720).

Bedre erhvervsklima i Gribskov

Det er blevet lidt nemmere at drive virksomhed i Gribskov. Det viser Dansk Byggeris årlige undersøgelse af erhvervs-og byggevenlighederne i landets kommuner. Hele 29 pladser springer Gribskov op på listen. Kommunen har fået en samlet placering som nummer 44, mens placeringen i fjor var som nummer 73. -Det er en flot placering. Men der er ingen tvivl om, at kommunen bør se på byggesagsbehandlingen, både tiden og gebyrernes størrelse. Her er der plads til forbedring, siger erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri Maria Rask Hetoft Poulsen.

- Ugeposten Gribskov side 3 (010720).

Investeringer for millioner rykker Ringsted opad

Ringsted Kommune investerer næsten en tredjedel mere per indbygger end tidligere. Det viser Dansk Byggeris opgørelse over kommuners erhvervsvenlighed i 2020. Her kan man se, at Ringsted Kommune har sat gang i betragteligt flere byggeprojekter i 2020 sammenlignet med 2019 – næsten en tredjedel flere målt på økonomi i forhold til indbyggertal. I 2019 investerede Ringsted Kommune ifølge Dansk Byggeris analyse 2455 kr. per indbygger. Året efter i 2020 er den samlede investeringssum på indbygger steget til 3270 kr. Det er med til at løfte Ringsted Kommune opad på interesseorganisationens rangliste.

- Lokalbladet Ringsted side 10 (010720).

Moderat erhvervsvenlig

Ifølge Dansk Byggeri ligger Gladsaxe i mellemlaget af kommuner, når det gælder erhvervsvenlighed. På den årlige liste, som toppes af Favrskov, Thisted og Billund, indtager Gladsaxe er 55. plads - en plads bedre end kommunen havde sidste år. Gladsaxes nabokommuner ligger alle lavere på listen. Dansk Byggeris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed giver, ifølge Dansk Byggeri selv, et overblik over de kommunale rammevilkår for virksomhederne.

- Gladsaxe Bladet side 6 (010720).

Hvidovre Kommune ER erhvervsvenlig...

Det er ikke ligefrem en topplacering, Hvidovre Kommune er landet på i Dansk Byggeris årlige måling af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed. Men borgmester Helle Adelborg mener ikke, at placeringen i den nederste del af feltet giver et retvisende indtryk af erhvervsvenligheden i kommunen. For Hvidovre Kommune er erhvervsvenlig og har et godt og vigtigt samarbejde med det lokale erhvervsliv. – Det er altid ærgerligt, når Hvidovre Kommune ligger i den tunge ende i den slags målinger. Men tal og placeringer er en ting. En anden ting er, hvordan virkeligheden ser ud. Jeg taler i løbet af et år med rigtig mange virksomhedsledere fra Hvidovre, og jeg oplever en gennemgående tilfredshed fra deres side ved at drive virksomhed i Hvidovre. Der er altid ting, vi kan gøre bedre, og det forsøger vi hele tiden at arbejde med, siger borgmester Helle Adelborg.

- Hvidovre Avis side 3, hvidovreavis.dk (010720).

Furesø igen 20 pladser frem i erhvervsmåling

I Dansk Byggeris årlige undersøgelse af erhvervs- og byggevenlige kommuner går Furesø Kommune 20 pladser frem ligesom sidste år. Dermed er man på tre år gået fra plads 69 til 29. I undersøgelsen indplaceres landets kommuner efter en række statistiske parametre, som Dansk Byggeris medlemmer mener, er vigtige. Og i Furesø er det kortere sagsbehandlingstider og en effektiv beskæftigelsesindsats, der giver det største bidrag til fremgangen.

- Furesø Avis side 18 (010720).

Tønder er nummer 18 over kommunal erhvervsvenlighed

Tønder indtager atter en plads i den bedste femtedel i Dansk Byggeris seneste analyse af erhvervs- og byggevenligheden blandt de danske kommuner. Analysen viser også, at Tønder Kommune igen i år holder fast ved stort set alle sine styrkepositioner. Sidste år tog Tønder Kommune et spring op på ranglisten fra en placering som nummer 13 til en placering som nummer ni. Men selvom kommunen holder niveau på stort set alle parametre, så har det ikke været nok til at fastholde sidste års placering.

- JydskeVestkysten side 6 (020720), Digeposten side 26 (010720).

Dansk Byggeris analyse af Stevns Kommunes Erhvervs- og byggevenlighed 2020

Dansk Byggeri har offentliggjort den årlige måling af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed. Det fremgår af årets analyse, at Stevns Kommune går 10 pladser tilbage fra nr. 29 i 2019 til nr. 39 i 2020. Når man ser nærmere på analysens enkelte områder, er billedet dog mere nuanceret. Stevns Kommune går frem på tre områder, som Dansk Byggeri finder vigtige, og tilbage på ti områder. Det drejer sig bl.a. om 'sagsbehandlingstid' og andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, hvor Stevns Kommune er faldet relativt i forhold til de andre kommuner.

- Stevnsbladet side 23 (010720).

Stor lyst til at bygge i Thy

Der er godt gang i hjulene i Thisted Kommune. Både virksomheder og private går i byggetanker. På bare tre uger i juni er der kommet over 100 byggesager ind. - Det er rigtigt godt, at der er så meget gang i byggeriet, siger sektionsleder i Byg og Byfornyelse Kim Daniel Larsen. Udover sager om nyt byggeri har kommunen fået ca. 150 lovliggørende byggesager ind i perioden før 1. juni, hvor der var frit lejde. Der er altså nok at se til i Thisted Kommunes byggesagsafdeling, der for tredje år i træk ligger nummer ét i landet i en analyse fra Dansk Byggeri af, hvor effektiv og hurtig sagsbehandlingen er. Sektionslederen i Byg og Byfornyelse er meget stolt af medarbejderne.

- Thisted.dk (010720).

Ny chef forlader kommune

Centerchef i Teknik- og Miljøcentret i Ringsted Kommune, Anne Breinholdt Skelmose Juhl, har fået nyt job i Frederikssund Kommune og stopper derfor i Ringsted Kommune. På grund af ferie har hun sidste arbejdsdag i Ringsted Kommune fredag 3. juli. Den konstituerede kommunaldirektør og direktør for de tekniske områder Mette Jeppesen påpeger, at Anne Breinholdt Skelmose Juhl har stået i spidsen for arbejdet med endnu bedre kvalitet i kommunens sagsbehandling og styrket udarbejdelsen af lokalplaner. - Den indsats har betydet, at Ringsted Kommune opfattes som en seriøs og effektiv samarbejdspartner hos investorerne, som man også kan se i Dansk Byggeris nye måling om erhvervsvenlighed.

- sn.dk, dit-ringsted.dk, Dagbladet Ringsted side 3 (290620). / TJE
Loading...
Scroll til top af siden