Pressen i dag

"PRESSEN I DAG" er resuméer af dagens aviser, radio og tv. Indholdet er ikke nødvendigvis udtryk for Dansk Byggeris holdning.

Ventetiden for behandling af byggesager i hovedstadsområdet vokser

Når landets borgere og virksomheder har indsendt en byggesag til kommunen, kan der gå lang tid, inden byggeriet kan sættes i gang. Især i kommunerne i hovedstadsområdet. Det viser en analyse, som Dansk Byggeri har udarbejdet på baggrund af tal fra Byg og Miljø. - Det har store konsekvenser for både borgere og virksomheder, at kommunerne er længe om at godkende byggesagerne fra parcelhuse, etagebyggerier, lagerbygninger og andet, siger erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius. Mens Vallensbæk Kommune kan sagsbehandle en byggetilladelse på i gennemsnit fem dage, så tager det i gennemsnit 104 dage i Fredensborg.

- Mestertidende.dk (240220), Berlingske side 1, 4 og side 5, b.dk, Ritzaus Bureau, localeyes.dk, newsbreak.dk (230220).

Vallensbæk er hurtigst, Fredensborg skraber bunden

En analyse fra Dansk Byggeri, udarbejdet på baggrund af tal fra Byg og Miljø, viser store udsving i behandlingstiderne for byggesager i landets kommuner. I bunden ligger Fredensborg, hvor det i 2019 i gennemsnit tog 104 dage at vriste et byggesvar ud af kommunen. I Fredensborg har direktør Thomas Barfoed ansvar for kommunens behandling af byggesager. Han er pinligt bevidst om det uholdbare i at have landets længste behandlingstid for byggesager. I Vallensbæk Kommune tog det gennemsnitligt fem dage at få kommunens ja eller nej til at flytte en bærende væg eller bygge en garage. Her screener man automatisk sagerne, så de ikke trækker i langdrag.

- Berlingske side 5, b.dk (230220).

Byggebeskæftigelsen når rekordniveau

Jobfesten fortsætter i bygge- og anlægsbranchen. Sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik viser, at branchen beskæftigede 167.635 lønmodtagere i december, hvilket er det højeste niveau i den knap 10-årige periode, tallene dækker over. - Byggeriet er blevet ved at skabe job henover efteråret, senest 350 job i december, siger cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg. December-tallene viser, at bygge- og anlægsbranchen har skabt knap 3.000 nye job i løbet af det seneste år. Sektoren yder dermed sit til, at cirka 29.000 nye lønmodtagere kom i arbejde i løbet af 2019.

- Licitationen side 5, mestertidende.dk (240220), Licitationen.dk, bulding-supply.dk (210220).

Nærmer arbejdsmarkedet sig muren?

I en kommentar i Dagens Byggeri skriver cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg, at både i november og december har beskæftigelsen bevæget sig marginalt baglæns. Det samlede billede dækker dog over, at der stadig skabes job i den private sektor, mens det går den modsatte vej i det offentlige. Zoomer man ind på bygge- og anlægsbranchen, er jobvæksten hen over efteråret 2019 lidt overraskende fortsat ufortrødent. - Bygge- og anlægsbranchen er ikke længere den største jobmotor. Men alene det, at der fortsat er positivt fortegn på udviklingen, er imponerende. Ifølge Dansk Byggeri er fremtidsudsigterne dog lidt brogede for byggeriet i 2020, skriver han.

- Dagensbyggeri.dk, Ritzaus Bureau, newsbreak.dk, localeyes.dk (210220).

Halvt så stort klimaaftryk i 2030: Betonbranchens grønne mål kræver politisk skub

Som det ser ud nu, kan beton ikke undværes, og derfor har den danske betonbranche sat sig for at omstille sig selv i en grønnere retning. Sådan lyder det fra Bæredygtigt Beton-initiativet, som udspringer af branchefællesskabet Dansk Beton i Dansk Byggeri. - Branchen har erkendt, at vi simpelthen skal gøre noget. Vi kigger ind i en fremtid, hvor alle skal belaste klimaet meget mindre, og i den kontekst har vi selvfølgelig et ansvar, siger branchedirektør i Dansk Beton Dorthe Mathiesen. Initiativets plan består af 35 forslag og idéer til, hvordan udledningen af drivhusgasser kan nedbringes indenfor betonbyggeri og anlæg. Lige nu er der over 50 virksomheder og organisationer med i netværket, der foruden betonproducenter tæller rådgivere, arkitekter og entreprenører.

- jyllands-posten.dk, finans.dk (210220).

Debat: Heino Knudsen til miljøministeren: Giv os lov til at hjælpe naboer til grusgrave

I en kommentar i Altinget.dk skriver formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer og regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen, at de i Danske Regioner i efteråret sendte et brev til miljøminister Lea Wermelin (S), hvor de pegede på, at der er brug for en kompensationsordning for de danskere, der bliver generet af en nærliggende råstofgrav. - Henvendelsen til miljøministeren har medført en god dialog mellem os og råstofbranchen om, hvorvidt en sådan ordning kunne designes, så den både hjælper borgerne, men også fortsat gør det muligt for virksomhederne at forsyne Danmark med råstoffer.  Faktisk er dialogen gået så godt, at vi nu sammen med Dansk Byggeri og Danske Råstoffer er blevet enige om, at en kompensationsordning til danskerne bør finansieres ved at fordoble den statslige afgift på råstofindvinding, så den går fra fem til ti kr. per kubikmeter, der indvindes på land. Det er også på niveau med vores nabolande, skriver han.

- Altinget.dk (240220).

Byggeriets omsætning tabte pusten i andet halvår 2019

2019 blev en todelt affære for omsætningen i bygge- og anlægsbranchen. Mens der i første halvår var smæk på omsætningen, bød andet halvår på mere beskeden vækst, viser nye tal fra Danmarks Statistik. I alt omsatte bygge- og anlægsvirksomhederne sidste år for 288 mia. kr. på hjemmemarkedet. Det var 11,8 mia. kr. mere end i 2018. Til sammenligning landede hele erhvervslivets vækst i omsætningen på 2,4 procent sidste år. - På overfladen ser det godt ud. Men udviklingen dækker over en stigning i omsætningen på 7,5 procent i første halvår og en noget mere moderat fremgang på 1,5 procent i andet halvår, siger cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg.

- Hvacfokus.dk (210220).

Udskiftning af oliefyr og naturgas kan give store CO2-besparelser

I dag benytter en halv million enfamiliehuse sig af olie-eller naturgasfyr, og samtidig har boligerne typisk energimærke D eller dårligere. En analyse fra Dansk Byggeri viser, at hvis alle husstandene går over til varmepumper, vil CO2-udledningen blive reduceret med 640.000 ton hvert år. Dansk Byggeri har tre konkrete forslag til, hvordan borgerne kan motiveres til at udskifte deres olie-eller naturgasfyr.

- Erhvervsmagasinet Installatør side 4 (230220).

Hillerød fik gode råd af Dansk Byggeri Nordsjælland

- Generelt set går det rigtigt godt i Hillerød, og kommunen imødekommer de lokale virksomheder på flere områder. F.eks. udliciterer de en stor del af deres tekniske driftsopgaver, så private virksomheder kan byde på opgaverne. og når det kommer til den generelle erhvervsvenlighed, er Hillerød nummer 40 ud af 98 kommuner, og det er flot at være i den bedste halvdel af alle landets kommuner, siger formand for Dansk Byggeri Nordsjælland Jørgen Simonsen, der har holdt dialogmøde med kommunen. Men der er flere områder, hvor kommunen kan gøre det nemmere at drive virksomhed i Hillerød. F.eks. er ventetiden på en byggetilladelse ifølge den seneste opgørelse steget fra i gennemsnit 38 dage til 52 dage.

- Sn.dk (220220).

3F: En timesluger uden de helt store konflikter

Fagforeningen 3F har brugt meget tid på byggeriet af Apples første hal beliggende i Foulum - men uden at løbe ind i de helt store problemer. - Det var tydeligt, at der var nogle af de udenlandske entreprenører, der ikke lige havde fået læst hele overenskomsten fra starten, men generelt har vi nu haft et ganske fint samarbejde med de forskellige firmaer på adressen, ligesom der har været et rigtig fint samarbejde med Dansk Byggeris repræsentant på stedet, siger faglig sekretær for byggegruppen i 3F Viborg Anders Carlsen.

- Viborg Stiftstidende Folkeblad side 7, viborg-folkeblad.dk (220220).

Udsigt til større håndværkerfradrag i 2020

Håndværkerfradraget er sat en smule op fra årsskiftet. Fradraget reguleres nu hvert år for at følge med prisudviklingen. - Håndværkerfradraget hæves med 300 kr. fra 12.200 til 12.500 kr. pr. person pr. år. Det sikrer formentlig, at det ikke udhules af den generelle inflation i samfundet. Og vi er glade for, at der heldigvis nu er kommet politisk ro om fradraget, siger cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg. Efter at fradraget blev gjort permanent sidste år, er det omfattet af den årlige regulering af beløbsgrænser i personskatteloven.

- Erhvervsmagasinet Installatør side 10 (230220).

Ny frygt for bybrande er uden hold i virkeligheden

Fire forskere fra DTU skrev i en kronik den 9. september 2019 i dagbladet Ingeniøren, at man med nye danske bykvarterer opført i træ "genindfører en risiko med katastrofale konsekvenser: bybrande." Baggrunden er beslutningen om at opføre et helt kvarter i træhuse på Amager Fælled. Træbranchens organisationer - Træ i Byggeriet, Træsektionen i Dansk Byggeri, Træ-og Møbelindustrien og Træinformation - har på baggrund af den opståede usikkerhed kontaktet Danmarks førende eksperter i brandsikkerhed, Dansk Brand - og Sikringsteknisk Institut, som afviser påstanden.

- Skoven side 21 (240220). / TJE
Loading...
Scroll til top af siden