PRESSEN I DAG 17. december 2019

Kommunernes investeringer varierer

Mens Køge, Ærø og Gentofte de sidste tre år har investeret mellem 4.500 og 5.500 kr. per indbygger om året i ny asfalt og renovering samt nybyggeri af rådhuse, plejehjem og skoler, så har Brønderslev, Langeland og Guldborgsund kun brugt omkring tusind kr. per indbygger. Det viser en ny analyse fra Dansk Byggeri, der tager udgangspunkt i kommunernes investeringer i byggeri og anlæg i perioden 2016 til 2018. - Mange kommuner ser investeringerne i netop veje og kommunale bygninger som plejehjem, kulturhuse og børnehaver som en investering i både nuværende borgere og tilflyttere. Det påvirker jo beslutningen om at flytte til en kommune, om den er vedligeholdt, siger erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri, Torben Liborius.

- - Licitationen side 4 (171219), mestertidende.dk, licitationen.dk, i dag.dk, building-supply.dk, localeyes.dk (161219).

Finansministeriet måtte revidere sine skøn for 2019

Finansminister Nicolai Wammen skulle mandag stå på mål for en prognose for 2019, der er blevet meget anderledes, som året skred frem. - Eksporten sprængte vores forventninger i år. Næste år ser vi dog sorte skyer i horisonten, siger Nicolai Wammen. Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri, mener dog, at ministeren igen er for pessimistisk på de offentlige finansers vegne. Han peger på, at man siden 2010 konsekvent har undervurderet de offentlige finanser. Tilsammen har ministeriet skønnet 427 mia. kr. for lavt, når man ser på forskellen fra deres prognoser i starten af året og på, hvad resultatet er blevet. - Derfor kan man også kun have et skuldertræk tilovers for den nye prognose om et forventet offentligt underskud på 5,6 mia. kr. i 2020, siger Bo Sandberg.

- - Politiken side 10, Jyllands-Posten Erhverv side 4 (171219), politiken.dk (161219).

Renoveringer erstatter nybyggeri

Finansminister Nicolai Wammen (S) fører en næsten neutral finanspolitik, der pumper lidt flere penge ud end staten ventes at få ind. Men fordelingen mellem velfærd og investeringer er skæv, mener Dansk Byggeri. - Vi så gerne en mere ligelig fordeling mellem den offentlige forbrugsvækst og væksten i offentlige investeringer, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri i en kommentar til Finansministeriets decemberprognose. - Regeringen forventer 0,7 pct. realvækst, mens Dansk Byggeri forventer samlet nulvækst på boligområdet. Det dækker over et faldende antal påbegyndte boliger, men fortsat høj aktivitet med igangværende boligbyggerier samt stigende aktivitet med boligrenoveringer som følge af dels mange bolighandler, dels lånekonverteringer, siger Bo Sandberg.

- - Licitationen side 9, licitationen.dk (171219) danskbyggeri.dk, localeyes.dk (161219).

Leder: Stort er ikke altid godt

De største af landets kommuner har de største bygge-og anlægsinvesteringer målt pr. indbygger. Men når der ses bort fra store anlægsprojekter som metroprojektet i København og Aarhus' letbane, er forskellen mellem de største og mindste kommuner herhjemme egentlig ikke så stor. Det skriver redaktionschef på Licitationen, Christian Brahe-Pedersen, i dagens leder. Den kommer som en kommentar til en ny analyse fra Dansk Byggeri, som har målt investeringsniveauet per indbygger i nye veje, renoveringer og nybyggeri i landets kommuner.

- - Licitationen side 2, licitationen.dk (171219).

Skive placeret nær bunden, mens Holstebro investerer mest veje og nybyggeri

Holstebro Kommune er den mest gavmilde de seneste tre år, når der gælder om at investere i veje og nye bygninger i Midt- og Vestjylland. Det viser en opgørelse, Dansk Byggeri har foretaget. Set på landsplan havner kommunen på en sjetteplads ud af 98 kommuner, når man sammenligner investering per indbygger. -Derudover er det også sund fornuft løbende at vedligeholde, fordi det er billigere end først at gå i gang, når der er hul i taget eller vejen er fuld af huller, siger formand for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Michael Nielsen.

- - Skive Folkeblad side 9, Folkebladet Lemvig side 9, Dagbladet Holstebro side 3 og 9, Dagbladet Struer side 9, folkebladetlemvig.dk, dagbladet-holstebro-struer.dk, holstebro-onsdag.dk, localeyes.dk (161219).

På Fyn investerer Ærø mest i veje og byggeri

Ærø har de sidste tre år i gennemsnit brugt 5.180 kroner per indbygger om året på at vedligeholde kommunens bygninger og veje. Det viser en ny analyse fra Dansk Byggeri. Ærø er dermed den kommune på Fyn, som har investeret flest penge i byggeri og anlæg. - Ærø er faktisk en af de kommuner i hele Danmark, som investerer allermest. Det viser, at man ikke behøver være blandt de største for at investere i kommunens fremtid, siger formand for Dansk Byggeri Fyn, Dan Johansen.

- - Fyens Stiftstidende side 7, Danmark Fyns Avis side 21 (171219), tv2fyn.dk, fyens.dk, faa.dk, localeyes.dk (161219).

Bornholm investerer mindre end landsgennemsnittet

Bornholm har de sidste tre år i gennemsnit brugt 2.128 kroner per indbygger om året på at vedligeholde kommunens bygninger og veje. Det er under landsgennemsnittet på omkring 3.000 kroner pr indbygger. Det viser en ny analyse fra Dansk Byggeri, der tager udgangspunkt i kommunernes investeringer i byggeri og anlæg i perioden 2016 til 2018. - Det har uden tvivl en afsmitning på, hvor attraktiv regionskommunen er, når det gælder bosætning - både i forhold til at blive boende og aktivt vælge at flytte til kommunen, siger formand for Dansk Byggeri Bornholm, Jens Koefoed.

- - TV 2 Bornholm Regionale Nyheder 19.30, tv2bornholm.dk, localeyes.dk (161219).

Mariagerfjord investerer mere end tre gange så meget som Brønderslev

Mariagerfjord har de sidste tre år i gennemsnit brugt 3.366 kroner per indbygger om året på at vedligeholde kommunens bygninger og veje. Kommunen er dermed den kommune i Nordjylland, som har investeret flest penge i byggeri og anlæg. Brønderslev derimod er den kommune i både Nordjylland og i resten af Danmark, som der har investeret mindst, hvilket er 959 kroner per indbygger. Det viser en ny opgørelse fra Dansk Byggeri. - En kommune med gode børnehaver, sportshaller og andre faciliteter kan være afgørende for, om kommunen får en ny familie til byen, siger formand for Dansk Byggeri Nordjylland, Henrik Holm.

- - DR P4 Nordjylland Nyheder 12.30, tv2nord.dk, localeyes.dk, fjordavisen.nu, limfjordsupdate.dk (161219).

I Sydjylland investerer Billund mest i veje og byggeri

Billund har de sidste tre år i gennemsnit brugt 4.241 kroner per indbygger om året på at vedligeholde kommunens bygninger og veje. Billund er dermed den kommune i Sydjylland, som har investeret flest penge i byggeri og anlæg. Også Vejle, Fredericia og Sønderborg ligger i top med en gennemsnitlig årlig investering på over 3.000 kroner per indbygger. - Når en kommune investerer i deres veje og bygninger, så smitter det uden tvivl af på både borgere og virksomheders opfattelse af, hvad det er for en kommune, siger formand for Dansk Byggeri Sydjylland, Michael Mathiesen.

- - JydskeVestkysten Aabenraa side 6, JydskeVestkysten Esbjerg side 6, JydskeVestkysten Haderslev side 6, JydskeVestkysten Kolding side 6, JydskeVestkysten Billund side 6, JydskeVestkysten Varde side 6, JydskeVestkysten Sønderborg side 6, JydskeVestkysten Tønder side 6, JydskeVestkysten Vejen side 6, billundonline.dk, localeyes.dk (161219).

Hård kritik af ny lov til ejendomsvurdering

Når skatteminister Morten Bødskov (S) i den kommende uge beder om Folketingets godkendelse af en række nye regler for vurderinger af ejerboliger og andre ejendomme, er det for at skabe »mere retvisende og ensartede ejendomsvurderinger«. Men ifølge organisationerne for blandt andet advokater, revisorer, parcelhusejere og udlejere af ejendomme, som skal leve med ejendomsvurderingerne, vil det gå stik modsat. Advarslerne og kritikken kommer fra Danske Advokater, FSR Danske Revisorer, Dansk Byggeri, Ejendom Danmark, Parcelhusejernes Landsforening og Ældre Sagen.

- - borsenpro.dk/finans (161219).

Tæt duel i byrådet: Rødt flertal gennemtrumfer lærlinge-krav

Nu skal Helsingør Kommune bruge en social klausul i udbud af opgaver for at skaffe flere elevpladser ude hos virksomhederne. Venstres Mette Lene Jensen vidste ikke, om hun skulle græde eller grine over forslaget om de sociale klausuler, erklærede hun. Politikeren mente, at jastemmerne hellere vil indføre tvang end frivillighed, og at det var frustrerende, at de sociale klausuler vil tage livet af en velfungerende, lokal partnerskabsaftale med organisationen Dansk Byggeri.

- - Helsingør Dagblad side 4 (171219).

Lokal bekymring for flaskehalse i byggesager

Ved årsskiftet skal entreprenører i større byggesager have private certificerede brand- og konstruktionsrådgivere ind over sagerne, og de rådgivere er der meget få af. Derfor er der også lokal bekymring for, at byggesagerne vil trække ud. Dansk Byggeri har anbefalet medlemmerne at få sendt så mange byggeansøgninger til kommunerne som muligt allerede i år, så man kommer i gang under overgangsordningen, hvor kommunen også kan være tekniske rådgivere, og hvor man så ikke skal vente på, at der er certificerede rådgivere nok.

- - Viborg Stifts Folkeblad side 9, viborg-folkeblad.dk (161219).

Lærlinge dårligt forberedte på virksomhedernes krav

Malersektionen i Dansk Byggeri oplever problemer i lærlingeforhold og opfordrer blandt andet til at forlænge prøvetiden. Ifølge næstformanden i Dansk Byggeris Malersektion, Willi Becke, oplever at både han selv og virksomhederne generelt stigende problemer med lærlinge i malerfaget. Han oplever ofte, at elever, når prøvetiden på tre måneder er overstået, pludselig får megen sygdom, ikke er i stand til at møde til tiden og bruger uforholdsmæssigt meget tid på mobiltelefonen.

- - bygtek.dk (161219).

Skader på EPS-betongulve efter forkert brug og forhold på byggepladsen

Gulvbranchen har fået flere henvendelser fra bekymrede gulventreprenører efter mediernes omtale af skader på EPS-betongulve. Men følger du anbefalingerne i producenternes datablade, er der ingen grund til bekymring. Et nyt Byg-Erfa-blad om EPS-beton er netop udgivet. - Skaderne skyldes i langt de fleste tilfælde, at produktet er brugt forkert, at producenternes blandeforskrifter (særligt vand-cementtallet) og blande-tider ikke overholdes, siger Torben Hessing-Olsen, chefkonsulent i Dansk Byggeri.

- - byggeplads.dk (171219).

Hellere forlig end dyrt slagsmål i retten

Byggebranchen er nok en af de mest konfliktfyldte. Byggerier involverer mange mennesker fra flere faggrupper, som alle undervejs træffer en lang række beslutninger, og når man bygger meget og mange steder, er uoverensstemmelser nærmest uundgåelige. Derfor kan 20 virksomheder nu deltage gratis i et projekt, hvor de prøver at løse tvister via mediation. Bag projektet står DI, Dansk Byggeri og Mediationsinstituttet, som er stiftet af Advokatsamfundet og Danske Advokater.

- - DI Business side 24 (171219).

Dækker forsikringen firmajulefrokosten

Hvis firmajulefrokosten ender med et brækket ben eller skæve briller, er det så virksomhedens arbejdsskadeforsikring eller medarbejderens egen ulykkesforsikring, der dækker? - Hvis skaden skal betragtes som en arbejdsskade, er det først og fremmest afgørende, at det er arbejdsgiveren, der står bag festen. Hvis medarbejderne selv har besluttet at holde en julefrokost, vil arbejdsgiverens forsikring altså ikke dække skaden, hvis uheldet er ude, siger arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri Mette Møller Nielsen.

- - Kalundborg Nyt side 39, Pandrup Lokalavis side 30 (171219).

Replik: En klimaindsats uden bind for øjnene

Odder Kommune går nu i gang med at undersøge, hvordan vi kan opfylde kriterierne for Klimakommune Plus, som f. eks. er grønne indkøb, klimatilpasning, sprøjtefrie kommunale arealer, energirenoveringer mv. Det sker i en dialog med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Det er DN, som har opstillet kriterierne for Klimakommune Plus. Det er ikke spor anderledes, end når Odder Kommune forsøger at komme op på listen over erhvervsvenlige kommuner. Lister, hvor kriterierne er udarbejdet af henholdsvis Dansk Byggeri og Dansk Industri, skriver byrådsmedlem i Odder Kommune Kresten Bjerre (R).

- - Odder Avis side 59 (171219).

Furesø mod arbejdsløshed

Kun 516 borgere fra Furesø Kommune styrkede sidste år deres muligheder for beskæftigelse eller højere løn ved at opkvalificere sig på AMU-kurser. Det udgør et betragteligt fald fra næsten 1.500 deltagere på et eller flere kurser tilbage i 2010. Blandt andet Fagforbundet 3F og Dansk Byggeri opfordrer sine medlemmerne til at tage på efteruddannelse.

- - Furesø Avis side 9 (171219).

Bygmester idømt bøde på 20.000 kr.

En 54-årig mandlig bygmester fra Gudhjem skal betale en bøde på 20.000 kroner for at have givet urigtige oplysninger om virksomhedens medlemskab af en garantiordning. De urigtige og vildledende oplysninger fremgik af byggefirmaets hjemmeside. Her fremgik det, at enkeltmandsfirmaet var omfattet af en byggegaranti, selvom firmaet ikke længere er medlem af Dansk Byggeri og ikke omfattet af garantiordningen.

- - bornholm.nu (161219).

Få fod på historien om byens gulve

Et større og større areal af Danmarks byer bliver i dag belagt bl.a. med betonfliser og belægningssten. Når fremtidens byområder tager form, er det derfor vigtigt at tænke byens gulv ind i alle faser fra idé til virkelighed. For at få indsigt og den nyeste viden og konkrete eksempler på tidens tendenser mødes arkitekter, landskabsarkitekter, entreprenører, producenter og ingeniører hvert år på konferencen Byens Gulv.

- - localeyes.dk (161219).

De 10 Bud – vejen til det fejlfri murværk

Utilsigtede fejl i det murede byggeri koster den danske byggebranche op imod en kvart milliard kroner om året. Det viser en ny rundspørge foretaget blandt aktører i den danske byggebranche. Det skal en ny kampagne forsøge at ændre på gennem involvering af bl. a. arkitekterne. Det har fået Danske Tegl, Murersektionen i Dansk Byggeri og Københavns Murerlaug til at indgå et nyt strategisk partnerskab om at fremme det fejlfri murværk. De tre organisationer har derfor lanceret kampagnen "De 10 Bud - vejen til det fejlfri murværk”.

- - BYGGERI+Arkitektur side 20 (161219).

Ny tolerancer.dk

Hjemmesiden tolerancer.dk har fået en make-over. Du kan blandt andet finde illustrationer og små film, der forklarer brug af udvalgte kontrolmetoder. Tolerancer.dk er en af Dansk Byggeris mest besøgte hjemmesider. I den nye version finder du nyt indhold. Samtidig er funktionaliteten forbedret, så du bedre kan finde information om tolerancen på en bygningsdel, og hvordan tolerancen skal forstås og kontrolleres.

- - byggeplads.dk (171219). / KFR
Loading...
Scroll til top af siden