Dansk Byggeri bakker fuldt op om regeringens corona-tiltag

Dansk Byggeri tager alle regeringens udmeldinger om forholdsregler i forbindelse med coronasmitten meget alvorligt. - Vi opfordrer medlemsvirksomhederne til at gøre det samme og følge de anbefalinger, regeringen er kommet med for at dæmme op for spredningen af coronasmitte. Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvordan de bedst muligt opretholder det daglige arbejde, samtidig med at de er agtpågivende og først og fremmest tager hensyn til medarbejdernes sikkerhed, siger Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen.

- - mestertidende.dk, dagensbyggeri.dk, localeyes.dk, newsbreak.dk (120320).

Regeringens nye bølge af økonomiske kriseinitiativer rammer plet

Dansk Byggeri er glad for de nye økonomiske initiativer, som regeringen lancerede i kølvandet på coronakrisen. - Regeringen viser stor handlekraft ved midlertidigt at friholde arbejdsgiverne for udgifter til at sende medarbejdere hjem i forbindelse med fravær, sygdom og karantæne, der skyldes coronavirus, siger Dansk Byggeris adm. direktør, Lars Storr-Hansen. Men Dansk Byggeri frygter blandt andet, at entreprenører og håndværksmestre risikerer at komme i klemme, hvis de ikke kan få byggerier eller anlæg færdige til tiden på grund af coronavirussen. - Der er tale om en helt ekstraordinær situation. Jeg vil derfor opfordre parterne i bygge- og anlægsbranchen til at finde ordentlige og mindelige løsninger, så entreprenører og håndværksmestre undgår unødige sanktioner i de tilfælde, hvor byggerier eller anlægsprojekter bliver forsinkede. For Dansk Byggeri er det også vigtigt, at de offentlige bygherrer sørger for, at byggeledelsens tilsyn fortsætter, så man i alle de tilfælde, hvor det er muligt, kan sikre fremdrift i bygge- og anlægsopgaverne, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

- - mestertidende.dk (130320), newsbreak.dk (120320), - politikenbyrum.dk (120320), Licitationen side 1 & 4, licitationen.dk (130320).

Erhvervsliv glæder sig over håndsrækning: "Det viser noget om situationens alvor"

Regeringen viser handlekraft med sine fire nye initiativer, der skal afbøde de økonomiske konsekvenser af coronaudbruddet i Danmark, lyder det fra både Dansk Byggeri og SMVdanmark. Flere tiltag kan dog blive nødvendige. - Allerede med de nuværende, mest drastiske nedlukningstiltag nogensinde i fredstid, kan vi sige med sikkerhed, at vi står foran en periode med negativ økonomisk vækst. Derfor er det uhyre vigtigt, at regering og Folketing sender signalet om, at der kommer flere initiativer og forhåbentlig yderligere finanspolitiske lempelser i pipelinen i 3. 4. eller 5. bølge, siger Dansk Byggeris cheføkonom, Bo Sandberg.

- - policywatch.dk, mestertidende.dk (120320).

Fra massefyringer til kassekredit. Her er erhvervslivets ønsker til regeringen

Erhvervsorganisationerne Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og Finans Danmark forventer, at regeringen øger bidragene til de danske virksomheder, i takt med at sygdommen udvikler sig. Dansk Byggeri ønsker således deres medlemmer kompenseret øjeblikkeligt, når medarbejderne sendes hjem, og det skal være muligt at foretage masseafskedigelser uden opsigelsesvarsel. (netop det var en del af den hjælpepakke, som regeringen lancerede torsdag).

- - InsideBusiness side 3, ib.dk (120320).

Vejledninger fra fagforbund og brancheforeninger: Sådan bør byggebranchen forholde sig til corona

Virksomheder får refusion fra dag ét, hvis en medarbejder er syg eller i karantæne på grund af corona, men også andre spørgsmål kan opstå i den ekstraordinære situation. Både brancheorganisationerne Dansk Industri (DI) og Dansk Byggeri samt fagforeningerne 3F og FAOD har udgivet vejledninger om håndtering af den nuværende situation. DI, Dansk Byggeri, FAOD og 3F opdaterer løbende deres vejledninger.

- - politikenbyrum.dk (120320).

Erhvervslivet: Vi tager det alvorligt, men holder hjulene i gang

Selv om regeringen opfordrer til at sende medarbejdere hjem, er det vigtigt at holde gang i hjulene med sund fornuft og omtanke, lyder det fra det midtfynske erhvervsliv. Det skal tages sindssygt alvorligt, for det skal stoppes. Ellers kan det få vidtrækkende konsekvenser. Sådan lyder det torsdag fra Carsten Knudsen, indehaver af tømrer- og snedkervirksomheden af samme navn. - Vi er i dialog med vores brancheforening Dansk Byggeri, og vi er klare i spyttet og følger de påbud, der må komme, påpeger direktøren.

-

Debat: byggepladser og anlægsprojekter uden CO2 er hverdag inden 2030

Byggepladser uden os og røg fra maskinerne og med materialer, der er langt mere klimavenlige end i dag. Det er hverdag i løbet af det næste årti, hvis det står til bygge- og anlægsbranchen. - Vores vision er, at vi i 2030 anlægger broer, jernbaner og veje uden at udlede CO2, mens vi bygger. Det kræver blot, at bygherrerne, det vil først og fremmest sige staten, kommunerne og regionerne, stiller krav til CO2-udslip i deres udbud, så de klimavenlige virksomheder kan klare sig i konkurrencen med klimasyndende virksomheder, skriver Dansk Byggeris direktør Michael H. Nielsen.

- - Erhvervsavisen Fyn side 18, Erhverv+ Østjylland side 24, Erhverv+ Sydjylland side 22, Erhverv+ Vestjylland side 20, dagbladetringskjern.dk, dagbladet-holstebro-struer.dk, folkebladetlemvig.dk, jv.dk (120320).

Dansk Byggeri roser EU-plan for cirkulær økonomi - men vil have producenter med

EU-Kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi vækker glæde i Dansk Byggeri, der kalder den første skridt mod egentlige krav til genanvendelse af materialer i EU-landene. Men byggevareproducenterne skal med i det videre arbejde, lyder opfordring. - Det er positivt, at EU-Kommissionen lægger op til en revision af forordningen om byggevarer, som også tager højde for byggematerialernes bæredygtighed, siger miljøchef i Dansk Byggeri, Simon Stig-Gylling.

- - ctwatch.dk, localeyes.dk, newsbreak.dk (120320).

Ny opdatering på støv, asbest, bly og pcb

Nedrivnings-og Miljøsaneringssektionen i Dansk Byggeri har udgivet fire nye vejledninger, der viser, hvordan nedrivnings-og saneringsopgaver skal udføres. - Hvis nedrivning-eller saneringsopgaver ikke bliver udført på en ordentlig og sikker måde, går det først og fremmest ud over medarbejderne, der unødigt risikerer helbredet, fordi de bliver udsat for sundhedsskadelige stoffer som pcb, asbest eller bly, siger formand for Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen i Dansk Byggeri, Thomas Kingo.

- - Dagens Byggeri side 13 (130320).

Styrketræningen er indbygget i uddannelsen

Som brolægger får man dagens motion. Og i sidste uge fik fire lærlinge deres svendebrev som brolæggere. Til efteråret ventes mellem 10 og 20 lærlinge at blive svende på skolerne i Aarhus, Horsens og Glostrup, men det antal er ifølge Mikael Mortensen, chefkonsulent i Brolæggerlauget i Dansk Byggeri, alt for lille til at dække behovet inden for det traditionsbundne håndværk. - Vi skal op på det dobbelte for at klare efterspørgslen hos vores medlemmer, som er 55 virksomheder, der arbejder for både det private og det offentlige, siger chefkonsulenten.

- - Erhverv+ Østjylland side 19, Erhvervsavisen Fyn side 15, Erhverv+ Sydjylland side 15, Erhverv+ Vestjylland side 8, vehleamtsfolkeblad.dk, frdb.dk (120320). / KFR

Overenskomstforhandlinger fortsætter alligevel trods corona-krise

FH og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har besluttet sig for at fortsætte overenskomstforhandlingerne. Onsdag aften blev forhandlingerne i Forligsinstitutionen om fornyelse af overenskomster på det private arbejdsmarked sat på pause på ubestemt tid, men allerede torsdag aften var topforhandlerne fra Dansk Byggeri og 3F byggegruppe tilbage ved forhandlingsbordet i Forligsen. - Forligsinstitutionen har modtaget mange forlig, og jeg finder det derfor hensigtsmæssigt at fortsætte forhandlingerne om fornyelse af de overenskomster, hvor der endnu ikke er opnået forlig, siger forligsmand Jan Reckendorff. Det er formand og næstformand for 3F Byggegruppen, Claus Von Elling og Palle Bisgaard, der forhandler på vegne af lønmodtagerne i byggeriet, mens de to direktører i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen og Peter Stenholm repræsenterer arbejdsgiverne.

- - dr.dk, børsen.dk, b.dk, jv.dk, information.dk, altinget.dk, bt.dk, kristeligt-dagblad.dk, fagbladet3f.dk, piopio.dk, stiften.dk, herningfolkeblad.dk, midtjyllandsavis.dk, skivefolkeblad.dk, aoib.dk, tidende.dk, midtjyllandsavis.dk, hsfo.dk, frdb.dk, dagbladet-holstebro-struer.dk, sn.dk, bt.dk, skivefolkeblad.dk, vejleamtsfolkeblad.dk, aoib.dk, fyens.dk, amtsavisen.dk, folketidende.dk, viborg-folkeblad.dk, dagbladetringskjern.dk, nordjyske.dk (120320).
Loading...
Scroll til top af siden