Tusinder af praktikpladser i fare

Ny trepartsaftale skal holde hånden under praktikpladser under krisen, lyder det samstemmigt fra Dansk Byggeri og 3F. Ifølge en ny analyse fra Dansk Byggeri kan den usikre økonomiske situation nemlig risikere at koste praktikpladser: I værste fald op til 7.700 pladser alene i år. I det bedste scenarie, hvor krisen er ovre til sommer, viser Dansk Byggeris beregninger, at antallet af praktikpladser vil falde med 2.600. Derfor foreslår Dansk Byggeri og 3F, at regeringen og arbejdsmarkedets parter går sammen om en trepartsaftale, der kan sikre, at bunden ikke går ud af markedet for praktikpladser. - Det vi så under finanskrisen var, at vi var alt for længe om at reagere. Der gik bunden nærmest ud af praktikpladsmarkedet, før vi fik taget nogle initiativer, siger Louise Pihl, der er underdirektør i Dansk Byggeri, til Netavisen Pio.

- - piopio.dk (150420).

Rekordmange fyret i byggeriet: 'Det går den helt forkerte vej'

I Dansk Byggeri ser man med stor alvor på det stigende antal arbejdsløse medarbejdere. Underdirektør Louise Pihl peger på, at coronakrisen særligt har ramt de virksomheder, der bygger carporte, køkkener, badeværelser eller på anden måde udfører byggearbejde i danskernes private hjem. - Vores indtryk er, at mange borgere nervøse for deres privatøkonomi. Derfor holder man måske også igen med de renoveringer eller tilbygninger, man har planlagt, og det rammer vores virksomheder. Det er positivt, at regeringen allerede har sat gang i initiativer, der kan hjælpe med at holde byggebranchen i gang. Men vi mener, at der er brug for mere, og et løft af håndværkerfradraget vil hjælpe her og nu, siger Louise Pihl.

- - a4arbejdsliv.dk (160420).

Byggeriet også hårdt ramt af covid-19

En undersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at hver tredje håndværksvirksomhed har måttet undvære medarbejdere på grund af covid-19 - enten i form af opsigelser og/eller hjemsendelser både med og uden løn. Dansk Byggeri er selv overraskede over, hvor markant corona-krisen allerede har ramt bygge- og anlægsbranchen, der er en af de få brancher, som stadig er i stand til at fortsætte sin aktivitet og bevare arbejdspladserne. - Jeg håber, når vi kommer igennem, at vi kan sige, at håndværksbranchen ikke er lige så hårdt ramt som mange andre brancher, men jeg vil heller ikke lægge skjul på, at det er også en branche, der er ramt nu, fortæller Anja Bülow Jensen, der er advokat og afdelingschef i Dansk Byggeri.

- - mestertidende.dk (150420).

Corona har halveret inflationen

Inflationstallet for marts blev kun 0,4 pct. og det er halvdelen af tallet for hele 2019 og februar 2020. Nu viser de seneste inflationstal for marts fra Danmarks Statistik, at inflationen endda er halveret i forhold til februar og hele 2019, hvor den var på 0,8 pct. - Marts er den første måned i 2020, hvor der for alvor er en corona-effekt i tallene. Især det voldsomme dyk i benzinprisen slår igennem, og de hævede cigaretafgifter pr. 1. april var endnu ikke trådt i kraft, siger Dansk Byggeris cheføkonom, Bo Sandberg, i en kommentar til tallene fra Danmarks Statistik.

- - bygtek.dk (150420).

Ældreorganisationer: Frigiv 18 milliarder til renoveringer og ældreboliger

Det er oplagt at bruge en del af Landsbyggefondens 18,4 milliarder kroner til at gøre flere almene boliger ældrevenlige og imødekomme den stigende efterspørgsel på plejeboliger og seniorbofællesskaber, mener Ældre Sagen og Danske Seniorer. At bruge midlerne fra Landsbyggefonden ikke bare til renoveringer rettet mod ældre men generelt til at forbedre de almennyttige boliger er et stort ønske fra blandt andet Dansk Byggeri. Og det bør ske hurtigst muligt for at dæmpe coronakrisens negative indvirkninger på dansk økonomi, lyder ræsonnementet bag forslaget, som Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, BL, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, BAT-kartellet og Fagbevægelsens Hovedorganisation gik sammen om at underskrive allerede 14. marts.

- - altinget.dk (160420).

Professor om unges stress: Sådan kan krisen gavne de unges mentale sundhed

Selvom coronakrisen vil sende mange ud i arbejdsløshed og give unge sværere ved at træde ind på arbejdsmarkedet, vil krisen også kunne forskyde ansvaret fra individet til fællesskabet, og det vil være godt for den mentale sundhed, mener Vibeke Koushede, professor MSO i mental sundhedsfremme, fra Statens Institut for Folkesundhed. Prognoserne for arbejdsløsheden ser dog sorte ud. 44.808 har ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering siden coronakrisen meldt sig ledige, og unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse, vil ifølge Dansk Byggeri vågne op til en virkelighed med op til 7.700 færre praktikpladser, hvis væksten forbliver lav resten af året.

- - politiken.dk (150420).

Coronavirus kan føre til tab af tusindvis af praktikpladser

Antallet af praktikpladser til elever på erhvervsuddannelserne risikerer at falde med 7700 i år på grund af coronakrisen. Det viser en analyse fra Dansk Byggeri. I analysen har Dansk Byggeri sammenlignet situationen med coronavirus i Danmark med udviklingen i antallet af praktikpladser under finanskrisen. Og der vil være mange færre praktikpladser i 2020 end sidste år, hvor der blev oprettet 35.509 pladser, eksklusive social- og sundhedsassistenter. Virksomhederne er økonomisk pressede, vurderer Dansk Byggeri. - Der er behov for at sikre, at så mange elever som muligt på trods af krisen får en praktikplads i en virksomhed, siger underdirektør i Dansk Byggeri, Louise Pihl.

- - Lolland-Falsters Folketidende Onsdag side 6, Folkebladet Lemvig side 12, Dagbladet Holstebro side 8, Dagbladet Struer side 10, folkebladetlemvig.dk, dagbladet-holstebro-struer.dk (150420).

Corona skal sætte fart på trafikprojekter i storbyer

I Aalborg har både kommune og erhvervsliv i årevis efterspurgt en tredje Limfjordsforbindelse, og nu opfordrer den socialdemokratiske borgmester Thomas Kastrup-Larsen finansminister Nicolai Wammen og transportminister Benny Engelbrecht til at begynde arbejdet, som endnu ikke er vedtaget politisk. - Vi er fra Aalborg Kommunes side klar til at være med til at forberede projektet, og herunder gerne drøfte, hvordan klima og bæredygtighed bygges ind i planerne, siger Thomas Kastrup-Larsen i en pressemeddelelse fra Aalborg Alliancen, et fællesskab af Dansk Industri (DI) i Aalborg, Erhverv Norddanmark, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri Nordjylland, SMV Aalborg, Aalborg City, Erhvervsnetværk 9220, LO Aalborg og Aalborg Kommune.

- - Kommunen side 35 (160420).

Klimatilpasning for tocifret milliardbeløb risikerer at gå i vasken

Regeringen vil fjerne det kommunale medfinansieringskrav, der de seneste fire år har spændt ben for klimatilpasningsprojekter -men et nyt effektiviseringskrav vil have præcis samme virkning, advarer Danva, interesseorganisationen for drikkevands- og spildevandsselskaber, sammen med en række andre organisationer. Foruden Danva bakker Dansk Byggeri, Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi og Foreningen af Rådgivende Ingeniører op om kritikken af effektiviseringskravet ligesom de større kommuner København, Aarhus, Odense og Aalborg også har udtrykt bekymring.

- - Kommunen side 3 (160420).

SBi og Dansk Byggeri nedtoner krav til dampspærrer ved efterisolering

Anbefalingerne omkring tætte dampspærrer ved efterisolering af spidslofter har været for restriktive, siger Dansk Byggeri med henvisning til et netop afsluttet forskningsprojekt fra Statens Byggeforskningsinstitut. - SBi (Statens Byggeforskningsinstitut) har gennemført et forskningsprojekt, der ganske overraskende har vist, at tilstedeværelsen af en dampspærre ikke gør nogen forskel i forhold til fugtigheden i loftsrummet, når loftet i øvrigt er lufttæt og velventileret. Det betyder reelt, at man ved energirenoveringer kan efterisolere et sådant loft lige så meget man vil - med eller uden dampspærre, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri, Torben Hessing-Olsen.

- - bygge-anlaegsavisend.dk (150420).

Coronavirus får boligejere til at sende håndværkerne hjem

En tredjedel af de danskere, som enten har bestilt en håndværker eller har haft planer om at gøre det, har enten udsat eller aflyst planerne på grund af coronakrisen. - Al snak om, at dele af det offentlige Danmark er lukket ned, har desværre fået flere boligejere til at tro, at de heller ikke bør åbne døren for håndværkeren. Men hele Danmark er bestemt ikke lukket ned, tværtimod. Man kan som boligejer fint få besøg af en håndværker uden at skulle frygte coronavirus, så længe man tager de nødvendige forholdsregler, siger adm. direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen.

- - Kalundborg Nyt side 15 (150420).

Mens vi venter -tanker om OK2020

I dag, 16. april, offentliggør forligsmanden resultatet af urafstemningerne om fornyelse af overenskomsterne på det private arbejdsmarked, og dette forårs forløb vil gå over i historien som et af de mere usædvanlige. Byggeriet (Dansk Byggeri -3F) fik godt nok ikke løst sine problemer omkring social dumping, men parterne fik ellers forhandlet en fornuftig fornyelse af overenskomsterne igennem.

- - Sjællandske Slagelse side 9, Sjællandske Næstved side 9 (160420).

Lønkompensation på op til 30.000 kr.

For at undgå fyringer er regeringen og arbejdsmarkedets parter - Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation - blevet enige om en forbedret lønkompensation, hvor staten betaler op til 30.000 kr. af medarbejderens løn ved corona-hjemsendelse. Ifølge Dansk Byggeris seneste spørgeundersøgelse har op mod 14.000 bygge- og anlægsvirksomheder hjemsendt eller afskediget medarbejdere. Og to ud af tre venter, at deres omsætning falder. - Derfor er vi glade for de tiltag, der er taget for at bevare produktion og arbejdspladser i videst mulige omfang, og vi vil gerne kvittere for, at lønkompensationsordningen kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts for de virksomheder, der allerede har søgt, siger Dansk Byggeris adm. direktør, Lars Storr-Hansen.

- - Mester & Svend side 6 (160420).

Ny lønkompensation ved hjemsendelse

For at undgå fyringer er det nu muligt at få lønkompensation, hvor staten betaler op til 30.000 kroner af medarbejderens løn ved hjemsendelse. Dansk Byggeri kvitterer for, at det lykkedes regeringen og arbejdsmarkedets parter at blive enige om at justere den oprindelige aftale, fra 26.000 kr. For ifølge deres seneste spørgeundersøgelse har op mod 14.000 bygge-og anlægsvirksomheder allerede hjemsendt eller afskediget medarbejdere.

- - Mester & Svend side 4 (160420).

Tømrermester: Det bliver et sort år

Fra at have masser af arbejde, har coronavirussen med et slag forvandlet hverdagen hos Viggo Pedersen & Søn til en kamp for at undgå fyringer i en byggebranche, der styrtbløder, og hvor alt er lukket ned. Torsdag den 26. marts viste beregninger fra Dansk Byggeri, at coronavirussen allerede har haft en høj pris, og at bygge og anlægsbranchen har måttet skille sig af med op imod 14.000 medarbejdere. Det svarer til cirka 8 procent. Senere på året forventer Dansk Byggeri, at aktiviteten og beskæftigelsen retter sig igen, så branchen samlet set vil have mistet omkring 7.300 medarbejdere på grund af coronapandemien, når året er gået.

- - Mester & Svend side 8 (160420).

Overenskomstforlig i skyggen af corona

3F Byggegruppen er blevet enige med Dansk Byggeri om en tre-årig overenskomstaftale, der bl. a. tæller tømrerne. Den tre-årige overenskomstaftale mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri betyder, at byggefirmaer nu kan fokusere på at komme bedst muligt gennem den coronakrisen. Formanden for Byggegruppen i 3F Claus Von Elling er umiddelbart glad for, at der er en overenskomstaftale med Dansk Byggeri. Han erkender dog også, at det ikke er det resultat, man på forhånd havde forventet og kæmpet for: De 60.000 bygningsarbejdere, der er omfattet af forliget mellem 3F og Dansk Byggeri, havde satset næsten alt på at få en meget stor forhøjelse af mindstelønnen som værn mod social dumping. Men dette blev ikke imødekommet.

- - Mester & Svend side 14 (160420).

Fælles vejledning fra lønmodtagere og arbejdsgivere i bygge- og anlæg skal forhindre corona-smitte

Hvilke forholdsregler skal håndværkeren og kunden tage, når arbejdet foregår i private hjem? Det giver en ny fælles vejledning fra bygge- og anlægsbranchen nu svar på. - Vejledningen slår fast, at det er muligt for bygge- og anlægsvirksomhederne at holde hjulene i gang samtidig med, at man forhindrer smitte med coronavirus. Vi står i en helt usædvanlig situation, og i Dansk Byggeri er vi utrolig glade og stolte af, at det er lykkedes at gøre arbejdet færdigt så hurtigt på trods af, at al kontakt er foregået via telefon og computer. En branchevejledning som denne plejer at være måneder og nogle gange år undervejs, siger arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri og næstformand i BFA Bygge & Anlæg Mette Møller Nielsen.

- - Mester & Svend side 10 (160420).

Ny app skal forebygge smittespredning på byggepladser

For håndværkerne på landets byggepladser er der nu hjælp at hente til at undgå smittespredning under Corona-epidemien. En ny app giver råd og vejledning til hensynsfuld adfærd i de konkrete arbejdssituationer på en byggeplads. Rambøll står bag appen, ForeBYG Smitte. Anvisningerne i appen er i overensstemmelse med vejledningen fra Dansk Byggeri.

- - Mester & Svend side 10 (160420).

Ny regionskonsulent

De 530 lokale bygge-og anlægsvirksomheder i Nordsjælland og heriblandt Allerød har fået ny regionskonsulent hos Dansk Byggeri Nordsjælland. Anders Hjorth Jensen er navnet, som kommuner, erhvervsråd og uddannelsessteder skal få tingene til at fungere med.

- - Allerød Nyt side 18 (150420).

Dødsfald

Arkitekt og forhenværende plandirektør Knud Ejvind Rasmussen, Lyngby, er død, 85 år. Knud Ejvind Rasmussen prægede i høj grad billedet i København. Han stod blandt andet for saneringen af Den sorte firkant. Derudover tegnede han det almene byggeri Gadekæret i Ishøj, et byggeri der gav ham Betonelementprisen.

- - Kristeligt Dagblad side 12 (160420). / KFR
Loading...
Scroll til top af siden