Regeringen: Danskerne skal sortere deres affald langt mere

Affaldssorteringen skal være ens over hele landet, og det skal ske med et nyt system, mener regeringen. Hos Dansk Byggeri er man tilfredse med udsigten til større krav til både borgerne og private virksomheder om at sortere deres affald. - Vi ser det som en politisk anerkendelse af, at modellen med kommunalt selvstyre på affaldsområdet har spillet fallit og er glad for, at regeringen nu lægger en grobund for et spirende erhvervsliv på affaldsområdet i stedet for at behandle affaldsressourcerne i et rent offentligt regi, siger miljøchef i Dansk Byggeri, Simon Stig-Gylling.

- - altinget.dk, ctwatch.dk, fredericiaavisen.dk, emballagefokus.dk, localeyes.dk, newsbreak.dk (180520).

Dansk Byggeri: Varmeudspil er ikke ambitiøst nok – der skal bruges både pisk og gulerod

Søndag fremlagde regeringen et varmeudspil, som skal påbegynde en udfasning af olie- og naturgasfyr. Det skal ske via afgiftsændringer og tilskudsordninger. Men forslaget er ikke ambitiøst nok, mener Dansk Byggeri, der opfordrer til at stille krav til danskerne om at udskifte olie- eller gasfyr i forbindelse med boligsalg. - Vi bliver nødt til at sige, at ligesom det også bliver forbudt at købe diesel- og benzindrevne biler, så kan vi også indføre, at man tvinges til at skifte energikilde til varmepumper eller få det koblet på fjernvarme, når man sælger sit hus. Det behøver ikke at være fra i morgen, men man kan godt sige, at gælder fra 2025 eller 2027, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

- - Licitationen side 7 (190520), dr.dk, information.dk, b.dk, licitationen.dk, politikenbyrum.dk, building-supply.dk, mestertidende.dk, dagensbyggeri.dk, danskfjernvarme.dk, Avisen Mandag Morgen side 4, Avisen Danmark side 4, Danmark Fyns Amts Avis side 4, Danmark Trekantområdet side 4, Sjællandske Slagelse side 1, Sjællandske Næstved side 1, Midtjyllands Avis side 30, Dagbladet Køge side 5, Dagbladet Ringsted side 5, Dagbladet Roskilde side 5 (180520).

Usikker fremtid for danske entreprenører i udlandet

Aarsleff, MT Højgaard og andre danske byggefirmaer med appetit på vækst i udlandet går en usikker tid i møde. Coronakrisen og Brexit har skabt rystelser i hele den europæiske byggebranche, og det vil ifølge Dansk Byggeri utvivlsomt smitte af på de danske entreprenører. - Med en forventning om at euro-området trækker sig sammen med syv procent, så må vi forvente en ret markant nedgang. Men fordi byggepladserne er holdt åbne, og det offentlige holder gang i aktiviteterne, bliver vi ikke relativt så hårdt ramt som i andre lande, siger Henriette Thuen, international chef i Dansk Byggeri.

- - Licitationen side 1 & 4 (190520), licitationen.dk (180520).

Håber på grøn genopretningsplan i EU

EU bør lægge vægt på klimaet, og at energirenovering af boliger får en central plads i genopretningsplanen, mener Dansk Byggeri. Det vil nemlig være effektivt til at få forbedret boligerne og sænke CO2-udledningen. Ifølge Dansk Byggeri genererer 100 kroner brugt i byggeriet en økonomisk aktivitet på mellem 190 og 290 kr. og dermed flere arbejdspladser i andre brancher - ikke mindst i små og mellemstore virksomheder, der udgør rygraden i EU. - Vi lægger vægt på en grøn genopretningsplan, fordi det også er et område, hvor dansk byggeri kan noget, siger Henriette Thuen, international chef i Dansk Byggeri.

- - Licitationen side 5, licitationen.dk (180520).

Nyt renoveringsefterslæb på vej til de almene boliger

Efter regeringen frigav 18,4 milliarder kroner fra Landsbyggefonden, vil der i alt frem mod 2027 blive igangsat aktiviteter for omkring 30 milliarder kroner. Det lyder for godt til at være sandt, og det er det måske også, siger Dansk Byggeris erhvervspolitiske direktør Torben Liborius. - De 18,4 milliarder til renoveringsprojekter er til gamle projekter, der har ligget og ventet i op til ti år på at blive udført. Det er den ene del af regeringens pakke omkring Landsbyggefonden. Men fra de 18,4 milliarder kroner og op til 30 milliarder kroner er der kun 11,6 milliarder kroner, og divideret med det antal år, hvor de skal anvendes, giver det kun 1,9 milliarder kroner årligt. Det betyder i praksis, at vi med det samme begynder at bygge en ny mængde efterslæb op, siger han.

- - bygtek.dk (180520).

Byggeriet vil dykke markant

Det professionelle projektmarked vil falde betydeligt i 2020, spår datavirksomheden Byggefakta, som vurderer, at 13,1 mia. skrælles af efterspørgslen i år. Cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg deler samme spådom. - Vi er enige i hovedtendenserne og i retningen. Vi vil se et fald, siger han, men påpeger dog, at prognosen ikke kan oversættes til lige så stor nedgang i den samlede aktivitet eller beskæftigelse i byggeriet: - Byggefakta opgør kun igangsatte projekter. Og det er helt fint, men man kan ikke drage konklusioner om eksempelvis, at beskæftigelsen også vil falde tilsvarende. For der er masser af igangværende byggeprojekter, som fortsætter, og som ikke indgår i opgørelsen, siger han.

- - Licitationen side 1 & 8 (190520), licitationen.dk (180520).

Debat: Flere kvinder i byggebranchen giver ikke nødvendigvis diversitet

Hvis man udelukkende fokuserer på kønsdiversitet i byggebranchen, risikerer man at andre minoriteter ekskluderes, så der skabes modmagt, skriver adm. direktør & partner i Diversity Factor Helene Aagaard. - Dansk Byggeri har en målsætning om at fordoble antallet af kvinder i bygge- og anlægsbranchen på ti år. Byggeriets Kvinderåd har støttet op med otte anbefalinger til, hvordan man tiltrækker og ikke mindst fastholder flere kvinder i faget. I sidste ende handler det om, at vi får skabt inkluderende arbejdspladser, hvor alle føler de kan være dem, de er. Kun på den måde får vi arbejdspladser i byggebranchen, hvor diversitet trives, skriver hun.

- - altinget.dk (190520).

Erhvervsskoler: Brancherne må sætte ind mod tanker om mande- og kvindefag

Unge skal ikke begrænses i deres uddannelsesvalg af, hvem de er. Derfor må vi arbejde med rollemodeller og inkluderende studiemiljøer, men arbejdsmarkedets brancher må også sætte ind overfor traditionelle tankegange, skriver Lars Kunov, der er direktør for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier. - Byggebranchen er et af de fagområder, hvor blot ni procent af de ansatte i branchen er kvinder. Her satte Dansk Byggeri i 2018 en målsætning om at fordoble dette tal inden for ti år. Dermed har både arbejdsgiverne og arbejdstagerne et ansvar for, at arbejdspladserne er indrettet til at rumme og omfavne mangfoldighed, skriver han.

- - altinget.dk (190520).

Solceller trodser byggeriets coronanedtur

Anlæg af solcelleparker har medvind. Hos Dansk Byggeri genkender man, at energiområdet har fremgang. - Energiområdet er noget af det, der virkelig fylder i landskabet inden for byggeriet. Her ser vi store havvindmølleprojekter, store elkabler og store solcellanlæg skyde op. Energiområdet er bare noget, der kommer til fylde stadig mere, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

- - Licitationen side 9 (190520), licitationen.dk (180520).

Samfundsøkonomisk stærkt tvivlsom klimaregel bliver afskaffet

Bred politisk aftale fjerner kravet om 25 procent kommunal medfinansiering ved blågrøn klimatilpasning. Dansk Byggeri kalder aftalen tynd og utilstrækkelig, bl.a. fordi den stadig ikke tillader, at vandselskaberne kan finansiere de grønne løsninger fuldt ud over spildevandstaksten pga. det såkaldte effektiviseringskrav. - Der er intet galt i at stille krav om at drive selskaberne mere effektivt, men her er der tale om etablering af nye anlæg, der skal finansieres krone for krone. Tidligere har der heller ikke været krav om effektiviseringer ved anlæg af bassiner, kanaler og andre løsninger, der kan opsamle vandet over jorden og forebygge oversvømmelser, påpeger Henrik Friis, branchedirektør i Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri.

- - pro.ing.dk (180520).

Byggeriet trodsede coronaen

I årets første kvartal kunne byggeriet ikke rigtig se indvirkningen af corona-krisen. Faktisk viser tallene fra Danmarks Statistik en stigning i omsætningen på 4,4 procent i marts, hvilket svarer til en vækst på 2,2 procent. Men sådan vi det sikkert ikke fortsætte med at se ud. - Den store Covid-19 gyser i omsætningstallene ventes til gengæld i april, hvor den delvise nedlukning af økonomien for alvor vil kunne ses. Undtagelsen er dog den hårdt ramte hotel- og restaurationsbranche, hvor omsætningen allerede i marts lå 52 pct. under omsætningen i marts sidste år, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

- - elfokus.dk (180520).

Drop dækningsafgiften og hjælp de lokale virksomheder

Dansk Byggeri Nordsjælland roser kommunerne for at udskyde betalingen af dækningsafgiften. Men det er en stakket frist, som kommer til ramme virksomhederne dobbelt, når der næste gang skal betales to gange afgift. Derfor lyder anbefalingen: Drop opkrævningen og hjælp virksomhederne med at komme ud af krisen. - Jeg bliver bange, når jeg tænker på med hvilken kraft, det vil ramme vores mange lokale både små og store virksomheder, når de skal betale to gange afgift næste gang. Hvis kommunerne forsat vil støtte vores lokale erhvervsliv og holde liv i flest mulige arbejdspladser, skal der tænkes langsigtet, siger formand for Dansk Byggeri Nordsjælland Jørgen Simonsen.

- - dagensbyggeri.dk (180520).

DEBAT: Hold gang i Hillerød

Tiden er inde til stærke initiativer og kreative idéer, fordi Coronaen raser i vores samfund og efterlader mange triste skæbner i sit kølvand. Vi har derfor i fællesskab i LO Hovedstaden og Dansk Byggeri sendt otte idéer til en række kommuner, heriblandt Hillerød. Vores forslag kommer både arbejdsgivere og arbejdstagere til gode. Vi foreslår bl.a. fremrykke planlagt anlægsarbejde. De forskellige initiativer kan medvirke til at holde hånden under erhvervslivet og arbejdspladserne i Hillerød, skriver formand for LO Hovedstaden Per Olsen og formand for Dansk Byggeri Nordsjælland Jørgen Simonsen.

- - sn.dk (180520).

Erhvervsalliance skal styrke LF erhvervsliv

Erhvervslivet skal hjælpes bedst muligt gennem krisen og samtidig udnytte det enorme potentiale, som især femernaktiviteterne fører med sig. Det er hensigten bag et skærpet samarbejde mellem landsdelens to kommuner, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Dansk Industri og Business Lolland-Falster.

- - businesslf.dk (180520). / KFR
Loading...
Scroll til top af siden