Selvstændige sikres lønkompensation som privatansatte

Efter lynforhandlinger er Folketingets partier blevet enige om nye tiltag, der skal hjælpe erhvervslivet i forbindelse med coronakrisen. Folketingets partier er blandt andet enige om, at selvstændige får lønkompensation som privatansatte. Hjælpen er vital, lyder det fra Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen: - Man må lette på hatten over for et samlet Folketing, som i denne alvorens stund har spændt et godt og akut sikkerhedsnet ud under de selvstændigt erhvervsdrivende og de lønmodtagere, der uforskyldt er blevet ledige. Der er mange gode og nødvendige initiativer i pakken, særligt muligheden for at kompensere selvstændige for størstedelen af det voldsomme, uforskyldte omsætningsfald og for de faste udgifter, de stadig har, siger han.

- - Kristeligt Dagblad side 3 (200320), jyllands-posten.dk, bt.dk, avisen.dk, information.dk, jv.dk, kristeligt-dagblad.dk.dk, stiften.dk, tidende.dk, sn.dk, viborg-folkeblad.dk, dagbladetringskjern.dk, dagbladet-holstebro-struer.dk, herningfolkeblad.dk, midtjyllandsavis.dk, nordjyske.dk, frdb.dk, folketidende.dk, amtsavisen.dk, nordjyske.dk, dagensbyggeri.dk, hvacfokus.dk, localeyes.dk, newsbreak.dk (190320).

Corona koster job: 14.700 har meldt sig ledige på tre dage

Antallet af folk, der melder sig ledige, har været mere end tre gange så højt som normalen i denne uge. Og torsdag har Folketinget så præsenteret en stor hjælpepakke til omkring 100 milliarder kroner, der skal være med til at holde hånden under danske virksomheder og arbejdspladser. Hos Dansk Byggeri kalder cheføkonom Bo Sandberg det afgørende, at der hurtigt er faldet en stor hjælpepakke på plads. - Det er på høje tid med både en hjælpepakke til selvstændige og med et stærkt signal fra et samlet Folketing om, at der skal gøres, hvad som helst for at bringe dansk økonomi så skånsomt gennem coronakrisen som muligt, siger han.

- - kristeligt-dagblad.dk, information.dk, b.dk, stiften.dk, b.dk, finans.dk, mestertidende.dk, dagbladetringskjern.dk, viborg-folkeblad.dk, sn.dk, dagbladet-holstebro-struer.dk, frdb.dk, jv.dk, amtsavisen.dk, fyens.dk, hsfo.dk, folketidende.dk, midtjyllandsavis.dk, herningfolkeblad.dk, faa.dk, folkebladetlemvig.dk, jubii.dk, no-okonomi.eu (190320).

Dansk Byggeri: Sæt nu gang i offentlige arbejder

Med en gigantisk hjælpepakke til et trecifret milliardbeløb har et samlet folketing spændt et historisk sikkerhedsnet ud under dansk erhvervsliv, som er hårdt ramt af coronakrisen. Et bredt udsnit af erhvervslivets organisationer - Dansk Byggeri, DI, SMV Danmark, Danske Malermestre, FRI og Tekniq - kvitterer for hjælpepakken. Men den kan ikke stå alene, understreger Dansk Byggeri, som opfordrer regeringen til at skrue op for offentlige renoverings- og anlægsarbejder. - Regeringen har udtrykt, at det er vigtigt, at vi holder hjulene i gang. Og det er også vigtigt, at byggepladserne holdes i gang. Derfor ville det være fint at sende et signal om, at man ønsker at fremrykke offentlige aktiviteter, siger Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen.

- - Licitationen side 1, 2, 3 og 4, licitationen.dk (200320).

Bygge- og anlægsbranchen holder hjulene i gang

Mens store dele af dansk erhvervsliv er lukket ned, er det stadig muligt at blive ved med at udføre de fleste byggeopgaver. Når sundhedsmyndighedernes anbefalinger bliver efterlevet, og virksomheder og medarbejdere overholder de anbefalinger, der er for arbejdet på byggepladserne, kan vi holde hjulene i gang i en af Danmarks store brancher. Danmarks Almene Boliger, BL, og Dansk Byggeri opfordrer boligorganisationerne til at gøre alt, hvad de kan, for at fortsætte planlagte og igangværende renoveringsprojekter. De to organisationer er sammen med rådgivernes organisationer, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, og Danske Arkitektvirksomheder, klar til at bidrage med konkret viden og svare på alle spørgsmål fra de boligorganisationer, der lige nu planlægger eller gennemfører renoveringsopgaver. Samtidig opfordrer de fire organisationer regeringen til at tillade Landsbyggefonden at igangsætte nye renoveringsprojekter, som ligger klar.

- - fredericiaavisen.dk, localeyes.dk, newsbreak.dk, bl.dk (190320).

Portland advarer: Hvis vi lukker, stopper alt byggeri i Danmark

Den danske byggebranche prøver at arbejde for fuld drift. Trussel nummer 1: at Aalborg Portland må lukke produktionen. Dette vil nemlig betyde, at byggeriet i Danmark vil stoppe efter få dage, grundet manglen på cement. Det er umuligt at opgøre, præcis hvor mange ansatte der er i bygge-og anlægssektoren på en givet dag. Men et godt bud er, at der lige nu er omtrent 175.000 mennesker, fortæller Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri. Flere har spurgt organisationen, hvorfor man kan se folk på byggepladser møde op hver dag, når der generelt er advarsler mod at gå ud og mod at være mere end 10 personer samlet, fortæller han. - Der er lagt op til, at produktionen i Danmark skal fortsætte, hvor det er forsvarligt - og det mener vi, det er i byggeriet, siger han.

- - Politiken side 8, politiken.dk (190320).

Cheføkonom i Dansk Byggeri: Hvis vi handler nu, er der plads til optimisme

Coronavirussen får store konsekvenser for den danske samfundsøkonomi, heraf også byggeriet. Men selvom situationen er alvorlig, har vi flere redskaber i den økonomiske værktøjskasse siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri. - Med denne krise ville vi potentielt kunne se samfundsøkonomien rejse sig efter et par kvartaler, simpelthen fordi vi samfundsøkonomisk har et stærkere udgangspunkt end under finanskrisen. Det er selvfølgelig under forudsætning af, at denne pandemi kommer under kontrol senest til sommer, forklarer han.

- - bygge-anlaegsavisen.dk (190320).

Corona: Der er fortsat gang i den på byggepladserne

Onsdag klokken 10 blev der indført forsamlingsforbud på offentlige steder for forsamlinger på mere end 10 personer, både indendørs og udendørs. Byggepladser er ikke offentlige, og derfor rammer forbuddet som udgangspunkt ikke byggepladserne. Statsministeren opfordrer dog til, at forbuddet også efterleves privat, så Dansk Byggeri opfordrer fortsat medlemmerne til at samles så få som muligt, for eksempel ved at holde pauser og frokost i hold, håndtere tilgang og afgang fra pladsen etapevis og begrænse samkørsel. 

- - tv2fyn.dk (190320).

Boligselskab: Det er nu, vi skal vise samfundssind

Både entreprenør og rådgiverbranchen oplever en nedgang i det private byggeri landet over, og vurderingen fra blandt andet Dansk Byggeri og Dansk Erhverv lyder, at en fremrykning og igangsættelse af renoveringsprojekter i de almene boligområder kan have en afbødende effekt på omfanget af konsekvenserne. Derfor fremskynder bl.a. Boligselskabet Sct. Jørgen sine betalinger og vil fremrykke renoveringer, hvis det er muligt.

- - Viborg Stifts Folkeblad side 12, viborg-folkeblad.dk (190320).

Sidste opmuntrende nøgletal

I en kommentar til Danmarks Statistiks opgørelse af antal offentligt forsørgede i 4. kvartal 2019 siger Dansk Byggeris cheføkonom, Bo Sandberg, at statistikken over offentligt forsørgede i mange år har været et af de allervigtigste økonomiske nøgletal: - Med den hævede folkepensionsalder i 2019 in mente er det så meget desto mere imponerende, at antallet af offentligt forsørgede faktisk faldt med 3.700 personer til nu 702.800 fuldtidsmodtagere, når der korrigeres for sæsonudsving, siger Bo Sandberg.

- - bygtek.dk, byggeri.dk (190320).

Topøkonomer på stribe: Slip tøjlerne og brug den aktive økonomiske politik

Den statsfinansierede økonomiske kickstarter, kan tage sig ud på mange måder. Vigtigst er det, at politikerne ikke ser passivt til, og bilder sig ind, at markedet klarer det hele, når først virussen er gået i dvale. - Hvor meget og hvordan finanspolitikken så i praksis skal udformes er så den næste diskussion - f.eks. om det skal ske via skattelettelser, offentlige investeringer eller begge dele, skriver cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg. Han understreger, at Danmark har "rigeligt på kistebunden" til at kæmpe mod en selvforstærkende lavkonjunktur.

- - piopio.dk (190320).

Genbrugspladser åbner igen - dog kun for erhverv

Efter opfordring fra især Dansk Byggeri, bliver de fleste genbrugspladser nu igen åbnet for byggeaffald. Dog kun fra klokken 8 til 14 og altså kun for erhverv. - Vi har lyttet til ønsker fra Dansk Byggeri og en opfordring fra Kommunernes Landsforening, så vi nu igen åbner for erhvervsaffald, siger Hans Bloch, der er direktør i Nomi4S, der står for affaldshåndtering i Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner.

- - Folkebladet Lemvig side 11, Dagbladet Struer side 11, Dagbladet Holstebro side 3, folkebladetlemvig.dk, dagbladet-holstebro-struer.dk (190320).

OK2020: Ny overenskomst med Dansk Byggeri klar

OK-aftalen mellem Blik- og Rør, Dansk Metal og Dansk Byggeri lukkes kort tid inden, man ellers ville være blevet samlet op af mæglingskitsen, og det er man godt tilfreds med, lyder det fra Blik- og Rør. Blandt hovedpunkterne i aftalen er: 3 procent mere til fritvalgskontoen, 3 ugers øremærket barsel til den anden forælder, 3 uger mere på sygeløn i tilfælde af sygdom. Barns 2. sygedag og lægebesøg kan betales af SH-ordningen.

- - blikroer.dk

Opgaver må for alt i verden ikke sande til i vindueskarmen

Både kommuner og i en vis udstrækning private kan være med til at holde hjulene i gang. Og alle opgaver er vigtige. Derfor er der brug for en håndsrækning til de lokale håndværkere - små som store, lyder det fra blandt andre Dan Johansen, formand for Dansk Byggeri på Fyn, og Kurt Adamsen fra Håndværksrådets fynske afdeling. - Jeg har fuld forståelse for, at vi naturligvis ikke kan komme på plejehjem, men de skoler og daginstitutioner, der er lukkede, kan vi være på og lave forefaldende arbejde, siger Dan Johansen.

- - Fyens Stiftstidende side 6, fyens.dk (190320).

Håndsrækning til håndværkere - kommunen vil vedligeholde for ti millioner kroner her og nu

Blandt flere tiltag designet til at hjælpe de private erhvervsdrivende har Ringkøbing-Skjern Kommune nu valgt at fremrykke planlagte vedligeholdelsesarbejder på de kommunale bygninger. Initiativet glæder Erik Gamborg, der er næstformand i lokalafdelingen af Dansk Byggeri. - Fint med en hjælpende hånd her og nu. Godt at se at man er på forkant med situationen. Mange private har udskudt ordrer, de har bestilt hos lokale håndværkere. Det her kan være med til at holde nogle virksomheder i gang, siger Erik Gamborg.

- - dagbladetringskjern.dk, jv.dk (190320).

Kommentar: Tak for hjælpen og hurtig respons

Igen har kommunerne i Midt- og Vestjylland vist, at de er klar til at hjælpe erhvervslivet. Efter at det offentlige Danmark lukkede ned på grund af coronavirus, har mange mindre virksomheder kørt forgæves til den lokale genbrugsplads. Men efter ganske kort tid er der allerede fundet en løsning i de fleste kommuner, hvor mindst en plads holder åbent for erhvervslivet. I Ringkøbing-Skjern holder kommunen endda åbent på hele fire pladser, så virksomhederne ikke skal køre alt for langt med deres affald, skriver næstformand for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland, Niels Hansen.

- - Viborg Stifts Folkeblad side 8, Dagbladet Ringkøbing-Skjern side 12, folkebladetlemvig.dk, dagbladet-holstebro-struer.dk, brandebladet.dk, dagbladetringskjern.dk (190320).

Debat: Hvad kan Norddjurs lige nu gøre for erhvervslivet?

Dette spørgsmål fik undertegnede i mandags af en venlig medarbejder fra Norddjurs Kommune. Da jeg repræsenterer byggebranchen, var mine umiddelbare svar: Skynd jer at prioritere byggesagerne således, at de ansøgninger, der sætter hænder i gang her og nu, godkendes lynhurtigt. Betal for leverancer til kommunen straks de er godkendt. Udnyt de lukkede institutioner, skoler, kontorer til at sætte vedligeholdelse i gang, ”der ligger i skuffen”. Det giver jo god mening at sætte vedligeholdelse i gang alt imens lokalerne står uudnyttede hen, skriver formand for Dansk Byggeri Lokalforening Djursland, Harald Grønlund.

- - syddjurs.lokalavise.dk (190320).

Arbejdsmarkedet bremsede brat i slutningen af 2019

Der var en lille opbremsning på arbejdsmarkedet ultimo 2019, hvor der netop i årets sidste kvartal forekom lidt færre arbejdstimer, viser tal fra Danmarks Statistik. Dansk Byggeri forudser, at coronavirussen giver en periode med negativ vækst i den danske økonomi og dermed en nedgang på arbejdsmarkedet. – Der var allerede i efteråret betydelig international usikkerhed, men det ændrede ikke på dansk økonomis kernesunde grundform, som vi i princippet stadig har neden under den corona-dyne, der er lagt hen over økonomien for tiden, siger cheføkonom Bo Sandberg.

- - byggetidende.dk (190320).

Kommunerne har nøglen til den grønne omstilling

Alt for mange kommunale bygninger er desværre ikke passende renoveret, hvilket fører til et unødvendigt energiforbrug og dårligt indeklima. Bedre indlæring og kampen for klimaet kan gå hånd i hånd, så der er al god grund til at komme i gang. Ikke mindst set i lyset af Dansk Byggeris opgørelse baseret på tal fra Energistyrelsen, der viser, at kun fire kommuner, Viborg, Marierfjord, Struer og Vordingborg, har gode energimærker (A-C) på over halvdelen af kommunens bygninger.

- - Danske Kommuner side 30, danskekommuner.dk (190320).

Professor: Byggebranchen kan nå mere

Bygge- og anlægsbranchen spiller de sikre kort i anbefalingerne fra sektorens klimapartnerskab. Det mener professor Morten Birkved fra Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi på SDU. Han hæfter sig ved, at et af forslagene går på, at der skal skrives krav om maksimal årlig udledning på 12 kg CO 2-ækvivalenter pr. kvm for nybyggerier ind i bygningsreglementet fra 2021. Men det kan næsten 90 pct. af alle nybyggerier allerede leve op til i dag. Direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri, omtaler de 12 kg CO 2-ækvivalenter/ kvm/ år som et realistisk konservativt niveau, der skal fungere som indfasning. - Det er lige så meget for at indikere, at nu er vi i gang. Det er et niveau, hvor næsten alle i branchen burde kunne være med, siger han og tilføjer, at niveauet ifølge anbefalingerne løbende skærpes i 2023, 2025 og 2030.

- - Ingeniøren side 11 (200320).

Allen soll geholfen werden

Selbstständige erhalten ebenso einen Ausgleich für die Corona-Verluste wie Privatangestellte. Alle Folketingsparteien handeln gemeinsam. Dansk Byggeri, begrüßt die Einigung. - Man muss den Hut ziehen vor dem ganzen Folketing, das in dieser ernsten Stunde ein gutes und akutes Sicherheitsnetz unter die Selbstständigen und die Lohnempfänger gespannt hat, die unverschuldet ihre Arbeit verloren haben, sagte Geschäftsführer Lars Storr-Hansen.

- - Flensborg Avis side 12 (200320).

3F byggeformand i Aalborg: - Stem nej til overenskomsten

Forliget er indgået i nødværge. Stem nej! Så klar lyder opfordringen fra 3F Aalborg Byggegruppens bestyrelse til sine medlemmer efter 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri har indgået forlig. De peger på, at Coronakrisen har fået den betydning, at 3F’s forhandlere ikke har kunnet stå fast på et krav om at hæve mindstelønnen. En forhandling var eneste udvej i et samfund, der er lukket ned, mener bestyrelsen.

- - Nordjyske Stiftstidende side 19 (200320), nordjyske.dk, P4 Nordjylland (190320). /KFR

Frustrerede håndværkere: Vi går 600 på samme byggeplads

Byggepladser er ikke offentlige, og derfor omfatter det forsamlingsforbud på 10 personer, som kom tirsdag aften, ikke byggepladser i Danmark. Sådan lød vurderingen tirsdag aften fra Dansk Byggeri. På byggepladsen ved det nye supersygehus i Aalborg går omkring 600 håndværkere rundt, skriver Netavisen Pio.  Martin Nielsen og Kurt Christensen er begge VVS-håndværkere. De er utrygge ved at dele byggeplads med flere hundrede håndværkere. I en vedledning skriver Dansk Byggeri blandt andet, man fortsat opfordrer til, at samles så få som muligt, fx ved at holde pauser og frokost i hold, håndtere tilgang og afgang fra pladsen etapevis og begrænse samkørsel. Dansk Byggeri skriver desuden, at det det er vigtigt at understrege, at virksomhedens medarbejdere skal kunne arbejde uden unødig risiko for deres sikkerhed eller sundhed.

- - Nordjyske Stiftstidende side 4, mestertidende.dk, piopio.dk (190320).
Loading...
Scroll til top af siden