Debat: Ødelæggende eftertackling

I ly af coronaen bliver der taget velmente grønne politiske initiativer, der er helt forkert timet. Et eksempel: Der er nu politisk flertal for at rykke kravene til lastbilers udstødning i byernes miljøzoner frem. Det betyder, at man ikke længere tager hensyn til, at der skal være en rimelig balance mellem, at lastbiler på den ene side er dyre og holder i mange år og på den anden side, at de skal forurene mindre. Derfor vil det kun være rimeligt, at investeringer i køretøjer kan straksafskrives i resten af 2020 og i 2021 og gerne med en afskrivningsprocent på 125, skriver erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius.

- - Børsen side 2, børsen.dk (260520).

Debat: Anlægsloftet skal også væk i 2021

I takt med at den økonomiske krise tager over fra sundhedskrisen, bliver det stadig mere vigtigt, at der er fokus på, at hjælpepakkerne ikke kan vare evigt. Der er brug for at skabe aktivitet, som giver beskæftigelse og omsætning. Derfor bør anlægsloftet også suspenderes i 2021. Det vil samtidig være godt for klimaet, at bygningerne forbedres, og det vil være godt for brugerne, at kvaliteten af kommunernes bygninger genskabes og forbedres, skriver erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius, adm. direktør i Danske Arkitektvirksomheder Lene Espersen, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører Henrik Garver og sekretariatsleder i BAT-kartellet Gunde Odgaard.

- - altinget.dk (280520).

Færre jobs

Coronakrisen kommer til at gøre ondt i økonomien. At der kommer en regning ses af mængden af lønmodtagere, der får deres løn kompenseret af staten. Op mod 274.000 personer er omfattet af ordningerne, skriver avisen. Og det får Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg til at advare om, at en del af dem før eller siden vil miste deres arbejde.

- - politiken.dk (280520).

Debat: Der er to klare veje i dansk politik

Der tegner sig to klare veje i dansk politik. Venstre vil investere i den private sektor og genskabe de tusindvis af tabte arbejdspladser. Venstrefløjen vil hellere bruge pengene på at hæve overførselsindkomster og beskatte danske virksomheder langt hårdere. Med næsten 50.000 nye ledige og over 200.000 på lønkompensation har Venstre spillet ud med en lang række tiltag, der skal sørge for, at der kommer gang i hjulene og jobskabelsen igen. DI, Dansk Erhverv, SMVdanmark, Dansk Byggeri m.fl. har da også alle offentligt kvitteret for Venstres arbejde, skriver finansordfører for Venstre Troels Lund Poulsen.

- - Berlingske side 27, b.dk (270520).

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg er ikke ligefrem overrasket over den 'dommedags-prognose' i form af Økonomisk Redegørelse, som finansminister Nicolai Wammen præsenterede mandag. - Det er skæbnens ironi, at de seneste tiårs fejlskøn nu selvfølgelig giver noget mere krudt i arsenalet til at forhindre recessionen i at udvikle sig til en decideret økonomisk depression. Men det hører med til historien, at fejlskønnene og den deraf følgende for stramme økonomiske politik især 2011-2013 gjorde, at vi kom langsommere ud af finanskrisen end andre sammenlignelige lande, siger Bo Sandberg.

- - bygtek.dk (270520).

Bred boligaftale for 30 milliarder

Regeringen og størstedelen af Folketingets partier præsenterede i sidste uge en boligaftale, hvor man afsætter 30,2 milliarder kroner til grønne renoveringer af landets almene boliger, i perioden 2021-2026. Fint, men ikke nok, mener man i Dansk Byggeri, der påpeger, at størstedelen af pengene hentes fra Landsbyggefonden, som lejerne selv betaler til via deres husleje, og at der er tale om gamle projekter, der fremrykkes. - De 18,4 mia. til renoveringsprojekter, som lejerne selv betaler, er til gamle projekter, der har ligget og ventet i op til ti år på at blive udført. Det er den ene del af regeringens pakke omkring Landsbyggefonden. Men fra de 18,4 mia. kr. og op til 30 mia. kr. er der kun 11,6 mia. kr. Divideret med det antal år, hvor de skal anvendes, giver det kun 1,9 mia. kr. årligt. Det betyder i praksis, at vi med det samme begynder at bygge en ny mængde efterslæb op, siger Dansk Byggeris erhvervspolitiske direktør Torben Liborius.

- - Danske Kommuner side 9 (280520).

Det sku' vær' så godt og så det faktisk skidt

Det er staten, som har åbnet for mulighederne for de ekstraordinært billige corona-lån, men statens betingelser er så stringente, at det kan ende med, at Lolland må skyde en hvid pind efter at kunne fjerne den store pukkel af reparations-og vedligeholdelsesarbejder, som er oparbejdet i årevis på grund af kommunens trængte økonomi. Statens krav er, at projekterne igangsættes i år og helst færdiggøres inden udgangen af 2021. En sådan tidshorisont er alt for snæver. Dansk Byggeri har heldigvis forståelse for problematikken og foreslår, at projektstartperioden forlænges til næste år, skriver redaktør på Lolland-Falsters Folketidende, Torsten Elsvor.

- - Lolland Falsters Folketidende side 2 (270520).

Nu bliver Kystvejen glattet ud

Gentofte Kommune har fremrykket investeringer for 34,25 millioner kroner for at sætte gang i hjulene efter coronakrisen. Det er regeringen og KL, der har besluttet sig for at afskaffe loftet for anlægsinvesteringer i 2020, og det kan virksomhederne godt mærke, viser en rundspørge fra Dansk Byggeri. Her siger i hvert fald mere end hver fjerde bygge-og anlægsvirksomhed, der arbejder for kommuner, at de har oplevet, at der kommer flere opgaver. Dansk Byggeri anbefaler, at man også til næste år dropper anlægsloftet, så der kan blive renoveret og bygget det, der er behov for ude i kommunerne.

- - Villabyerne side 2 (270520).

Corona får stadig boligejere til at aflyse håndværkeren

I en ny spørgeundersøgelse fra Dansk Byggeri siger fire ud af ti håndværksvirksomheder, at de oplever, at privatpersoner annullerer ordrer på grund af corona. - Det er en overraskende høj andel, nu hvor risikoen for at blive smittet med COVID-19 er taget af. Vi har behov for, at aktiviteten i samfundet vender tilbage, og at folk begynder at bruge flere penge. Det kan et mere attraktivt håndværkerfradrag være med til, siger adm. direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen.

- - By og Land side 56, Ugeavisen Odsherred side 44, Kalundborg Nyt side 73 (270520).

Klar til at åbne skuffen

Hvis håndværkerfradraget vokser, så myldrer projekterne op ad skuffen. Et konservativt skøn over beskæftigelseseffekten af at gøre håndværkerfradraget mere attraktivt, vil ifølge Dansk Byggeri være 2.100 arbejdspladser i byggeriet og 1.300 i andre brancher. -Vi ved erfaringsmæssigt, at håndværkerfradraget er bredt forankret i hele landet - og allermest populært i det jyske - og at det er alle indkomstgrupper, der benytter fradraget, siger Bo Sandberg, Dansk Byggeri.​

- - Lokalavisen Frederikshavn side 48, Ugeavisen Odsherred side 49, Kalundborg Nyt side 46 (270520).

Regeringens klimahandlingsplan bliver godt modtaget i Dansk Byggeri

Første del af regeringens længe ventede klimahandlingsplan falder i god jord hos Dansk Byggeri. Initiativer, der vil gøre både private og offentlige bygninger mere energi- og klimavenlige, bedre energimærker og udbygning af fjernvarme er alt sammen noget, Dansk Byggeri har kæmpet for. - Men det er vigtigt, at man samtidig sørger for, at bygningerne bliver isoleret bedre, så man ikke fyrer for gråspurvene. Derfor bør alle boliger og bygninger løftes op til en god isoleringsstandard, så den grønne opstilling bliver billigere. Der er god økonomi i at spare på energien, også selv om den er grøn, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

- - installator.dk (270520).

Otte idéer til at redde Rødovres arbejdspladser

Tiden er inde til stærke initiativer og kreative idéer, mener LO Hovedstaden og Dansk Byggeri Hovedstaden, der i fællesskab har sendt otte idéer til Rødovre Kommune. LO og Dansk Byggeri håber Rødovre vil sætte fokus på klimarenovering af bygninger og være opmærksom på at oprette praktikpladser, når økonomien skal sættes i gang. - Nu har corona efterhånden stået på så længe, at langt de fleste af os har venner, bekendte eller familiemedlemmer, som har oplevet tab med alt, hvad det indebærer af personlige og økonomiske konsekvenser, siger Mads Raaschou, formand for Dansk Byggeri Hovedstaden.

- - rnn.dk, bha.dk (270520).

Dennis sikrer, at de unge gør erhvervsuddannelsen færdig

På EUC Nordvestsjælland fik 859 elever på hovedforløbet i 2019 en læreplads hos en lokal virksomhed. Det er det højeste antal indgåede uddannelsesaftaler i skolens historie. Praktikpladskonsulent Dennis Tom Pedersen skal sikre, at alle 859 elever får en god og lærerig praktikperiode ude i virksomhederne og ikke mindst fuldfører deres erhvervsuddannelse. Praktikpladskonsulentens arbejde er, udover at være en del af EU-projektet "Styrket Praktik," også en del af partnerskabsaftalen mellem Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum, LO, Dansk Byggeri og EUC Nordvestsjælland, som har fokus på at mindske frafaldet af unge på hovedforløbet af en erhvervsuddannelse.

- - Søndagsavisen Fritidsnyt side 18 (270520).

Her er der skabt flest nye jobs

Vallensbæk har haft den største jobfremgang i hele landet i perioden fra 2008 til 2018. I flere undersøgelser fra Dansk Byggeri og Dansk Industri ligger Vallensbæk lunt på en række vigtige parametre for erhvervslivet, f.eks. når det gælder byggesagsbehandlingen, transport og infrastruktur.

- - Vestegnen Sydkysten Albertslund-Glostrup-Brøndby side 16, Vestegnen Sydkysten Rødovre-Hvidovre side 16 (270520). / KFR
Loading...
Scroll til top af siden