Debat: ENERGIRENOVERING: Mangel på politisk vilje vil spænde ben for energirenoveringer

Regeringen foreslår i sit nye klimaudspil, at der stilles nye krav til energibesparelser i statslige bygninger frem mod 2030. Det er en rigtig god idé. Men de statslige og regionale bygninger er i væsentlig bedre stand end de kommunale bygninger. Derfor undrer det os, at regeringen finder det tilstrækkeligt med en dialog med kommunerne og regionerne om energirenoveringsindsatsen. Der bør vises politisk vilje og sikres, at hele den offentlige sektor får optimeret både rammevilkår og finansieringsmuligheder i forbindelse med de igangværende forhandlinger, skriver direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri m.fl.

- - Politiken Kultur side 6 (290520).

Ingeniører har tyrkertro på hurtig normalisering

Foreningen af Rådgivende Ingeniører har igennem mange år målt på ordrebeholdningen blandt deres medlemmer, hvilket viser en nedgang på ca. 1 mia. kr. for en branche, der årligt omsætter omkring 14 mia. I byggeriet er der indtil videre blot afskediget 3000 ansatte, og branchen lå ved årets start i rekord med 180.000 ansatte. De håber, at der med regeringens tiltag, kun vil være kortvarige effekter af coronakrisen. Alligevel ser cheføkonomi Bo Sandberg fra Dansk Byggeri med bekymring på tallene fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører. - Ingeniørernes tal kan normalt overføres til byggeriet med næsten matematisk præcision. Så ordrenedgangen vil med meget stor sikkerhed forplante sig til byggeriet i løbet af nogle kvartaler, siger han.

- - Børsen side 14 (290520).

Danske veje forfalder

Mens trængslen på vejene stiger, falder investeringerne i anlæg og vedligehold af transportinfrastrukturen, viser ny analyse fra Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri. I analysen skønnes det, at de samlede vejinvesteringer i 2025 vil falde med 42 pct. sammenlignet med 2015. I samme periode vil trængslen stige med 45 pct. - Det er overraskende, hvor stort faldet er i investeringer og vedligehold, både i stat og kommuner. Vi havde nok fornemmet, at vejene er underprioriteret, men slet ikke så voldsomt, siger Henrik Friis, branchedirektør i Dansk Byggeri.

- - Licitationen side 1 & 10, licitationen.dk (290520).

Trepartsaftale om praktikpladser til lærlinge er rettidig omhu

En enkel og brugbar aftale, der spænder et solidt sikkerhedsnet ud under praktikpladserne til de unge erhvervsuddannelseselever resten af året. Sådan beskriver Dansk Byggeri den aftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter blev enige om torsdag aften. - Det er rettidig omhu at handle nu, hvor vi kan se, at antallet af nye uddannelsesaftaler er styrtdykket de seneste måneder som følge af coronapandemien. På den måde undgår vi at gentage situationen fra finanskrisen, hvor bunden nærmest nåede at gå ud af praktikpladsmarkedet, siger underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl.

- - localeyes.dk (290520).

Udsigt til renoveringer og droppet anlægsloft hjælper på byggeriets humør

I byggeriet er aprils lodrette fald i omsætningen nu afløst af lidt mere optimisme. Dansk Byggeri vurderer, at det er det suspenderede anlægsloft og udsigten til renoveringer af de almene boliger, der får humøret til at stige lidt. - Mens forbrugernes forventninger ramte bunden i april og bevægede sig så småt opad i maj, går det generelt den modsatte vej for erhvervslivet. I både servicesektoren og industrien sank forventningerne endnu længere ned i dybfryseren, og det er indlysende, at især eksportindustrien går en svær tid i møde med en verdensøkonomi i corona-depression, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

- - dagensbyggeri.dk, localeyes.dk, newsbreak.dk (280520).

Debat: Anlægsloftet skal også væk i 2021

I takt med at den økonomiske krise tager over fra sundhedskrisen, bliver det stadig mere vigtigt, at der er fokus på, at hjælpepakkerne ikke kan vare evigt. Der er brug for at skabe aktivitet, som giver beskæftigelse og omsætning. Derfor bør anlægsloftet også suspenderes i 2021. Det vil samtidig være godt for klimaet, at bygningerne forbedres, og det vil være godt for brugerne, at kvaliteten af kommunernes bygninger genskabes og forbedres, skriver erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius, adm. direktør i Danske Arkitektvirksomheder Lene Espersen, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører Henrik Garver og sekretariatsleder i BAT-kartellet Gunde Odgaard.

- - batkartellet.dk (290520).

Historisk støv er et overset problem i nedrivningsbranchen

Nedrivning og Miljøsanering - en sektion i Dansk Byggeri, udgav for nyligt den nye 'Støvvejledning', som er nummer fire i rækken af de eksisterende vejledninger om asbest, pcb og bly. Initiativet til Støvvejledningen opstod, da et nedrivningsfirma i København fik et påbud af Arbejdstilsynet pga. gammelt støv, som man fandt i forbindelse med en opgave. Sammen med Dansk MiljøAnalyse henvendte nedrivningsfirmaet sig til Nedrivning og Miljøsanering - en sektion i Dansk Byggeri, som anerkendte problemet og var enige i, at der var behov for bedre oplysning om historisk støv.

- - bygtek.dk (280520).

Randers: 312 lejligheder og rækkehuse renoveres for 283 millioner

Lejerne i næsten 7000 almene lejligheder og rækkehuse i Østjylland kan se frem til, at deres bolig bliver renoveret inden for få år. Det viser en opgørelse, som Dansk Byggeri har lavet på baggrund af tal fra Landsbyggefonden. Aarhus løber med de fleste renoveringer, mens de dyreste sker i Randers. Men der er også reparationer og vedligehold i sigte for lejere i blandt andet Favrskov, Norddjurs og og Syddjurs.

- - Midtjyllands Avis side 23, dinavis.dk, midtjyllandsavis.dk, localeyes, newsbreak.dk (280520).

92 mio. kr. til renovering af boliger på Mors

Lejerne i 8.474 almene lejligheder og rækkehuse i Region Nordjylland kan se frem til, at deres bolig bliver renoveret inden for få år, som en del af den politiske boligaftale, der netop er vedtaget, og som betyder, at Landsbyggefonden nu kan sætte planlagte renoveringsprojekter for over 18 mia. kr. i gang med det samme.– Alle beboerne får bedre boliger, og der bliver skabt lokale arbejdspladser og lærepladser samtidig med, at langt størstedelen af renoveringerne er grønne og dermed også gode for klimaet, siger formand i Dansk Byggeri Nordjylland, Henrik Holm.

- - limfjordupdate.dk, loclaeyes.dk, newsbreak.dk (280520).

Udsigt til renovering af op mod 4.000 almene boliger i midt- og vestjyske kommuner

Beboerne i Herning står til at få mest ud af den politiske boligaftale, som netop er vedtaget, og som betyder, at Landsbyggefonden nu kan sætte planlagte renoveringsprojekter for over 18 mia. kr. i gang med det samme. Pengene har lejerne i de almene boliger selv sparet op. Og i Herning betyder det, at mere end 1.700 almene lejligheder og rækkehuse skal renoveres for næsten en mia. kr. Det glæder formand i Dansk Byggeri Midt og Vestjylland Michael Nielsen. - De mange projekter vil samtidig betyde flere lokale arbejdspladser, billigere varmeregning og et renere klima, så det er bare om at komme i gang, siger han.

- - newsbreak.dk, localeyes.dk (280520).

Udsigt til renovering af over 6.800 almene boliger i Sydjylland

Beboerne i Vejen står til at få mest ud af den politiske boligaftale, som netop er vedtaget, og som betyder, at Landsbyggefonden nu kan sætte planlagte renoveringsprojekter over hele landet for over 18 mia. kr. i gang med det samme. Pengene har lejerne i de almene boliger selv sparet op. I Vejen betyder det, at 136 almene lejligheder og rækkehuse skal renoveres for 80 mio. kr. Og i Esbjerg skal 1.363 almene boliger renoveres for næsten 388 mio. kr. Det glæder formand i Dansk Byggeri Sydjylland Michael Mathiesen. - Hver gang man skaber en arbejdsplads i byggeriet, generer det en halv arbejdsplads i andre brancher som fx transport, handel og industri, siger han.

- - localeyes.dk, newsbreak.dk (280520).

Udsigt til renovering af 355 almene bornholmske boliger inden for halvandet år

Den politiske boligaftale, som Folketinget netop har vedtaget, vil i høj grad komme beboerne i Bornholms almene boliger til gode. Aftalen betyder, at Landsbyggefonden nu kan sætte planlagte renoveringsprojekter for over 18 mia. kr. i gang med det samme. Pengene har lejerne i de almene boliger selv sparet op. - Det er en utrolig god nyhed, både for de mange lejere, der nu får deres almene bolig moderniseret og repareret og for de lokale håndværkere og andre byggevirksomheder, der har det svært oven på coronakrisen, siger formand for Dansk Byggeri Bornholm Jens Koefoed.

- - localeyes.dk, newsbreak.dk (280520).

Fredagsbeton er bare grønnere

Contiga har gjort sine betonelementer grønnere ved at skære ned på indholdet af cement og dermed gøre hærdetiden på fabrikken længere. En helt ny betontype, der produceres med mindre cement, en længere hærdetid og et CO2-aftryk til produktionen, der er 20 procent mindre end ved traditionel beton. Ideen kom til Contigas projektchef Henrik Jakobsen til et arrangement hos Dansk Beton, hvor der i et festligt lag blev diskuteret, hvordan man kunne gøre betonen grønnere.

- - Puff side 10 (290520).

Ase

Jens Klarskov, seniorrådgiver, er valgt til Ases bestyrelse, hvor han vil styrke organisationens fokus på selvstændige erhvervsdrivende og landets mange små virksomheder. Jens Klarskov er forhenværende adm. direktør for Dansk Erhverv og Dansk Byggeri.

- - Licitationen side 15, licitationen.dk (290520). / KFR
Loading...
Scroll til top af siden