Kronik: Erhvervslivet skal tilbage til hverdagen

Bygge-og anlægsbranchen er en af de brancher, der ikke gik i stå under coronakrisen, fordi den politik, regeringen førte, gjorde det muligt at fortsætte aktiviteten, når branchen tog de nødvendige forholdsregler. Lad os bruge de gode erfaringer fra de dele af erhvervslivet, der har kunnet fortsætte aktiviteten og bevare en stor del af arbejdspladserne, så resten af erhvervslivet kan åbnes på en ansvarlig måde til gavn for hele landet, skriver Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen og erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- - Børsen side 4 (030620).

Debat: Byggeriet er en del af løsningen på coronakrisen

Den økonomiske fremtid er pludselig ikke så lys, som den har været. Coronakrisen har vendt op og ned på både dansk økonomi og verdensøkonomien. Men bygge- og anlægsbranchen er en del af løsningen, specielt på den grønne dagsorden. Grøn byudvikling, klimasikre byer og kyster, energivenlige boliger og bygninger, klimavenlige byggematerialer og systemer, der gør driften af vores hjem og arbejdspladser energivenlig. Det er blot få af de løsninger, som har et enormt eksportpotentiale og kan blive en realitet, hvis vi får mulighed for at få det prøvet af på hjemmemarkedet. Det kræver bare, at politikerne får øjnene op for, at bygge- og anlægsbranchen er en del af løsningen - og at de tør at prioritere, skriver Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen.

- - policywatch.dk (020620).

Dansk togdrift halter bagefter andre lande - og det bliver endnu værre

Det er næppe tilfældigt, at kunderne de senere år er flygtet fra toget, mens andre lande har oplevet en stigning på 20-30 procent. I Sverige er passagertallet ifølge en opgørelse fra Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri siden 2010 vokset med 37 procent og i Norge med 31 procent. - Fordi DSB ikke har kunnet leve op til passagerrettighederne, siger man blot, at det må de jo så bare lade være med. Der er tale om et knæfald for problemerne – vel og mærke problemer man godt kan løse, siger Dansk Infrastrukturs branchedirektør Henrik Friis, der nævner elektrificeringen af jernbanen fra Fredericia til Aarhus, der er udsat til 2027, som et eksempel.

- - Jyllands-Posten side 6, jyllands-posten.dk (030620).

Over 1.000 byggefirmaer har søgt lønstøtte

Mere end 1.000 virksomheder inden for byggeri og anlæg har ansøgt om og fået godkendt støtte efter regeringens lønkompensationsordning. Det svarer til 2 pct. af den samlede beskæftigelse i byggeriet på omkring 175.000 medarbejdere. Hos Dansk Byggeri mener underdirektør Louise Pihl, at det relativt lave antal byggefirmaer, som har søgt lønkompensation, skyldes, at mange virksomheder i branchen i stedet har benyttet sig af den hjemsendelsesaftale, som Dansk Byggeri indgik med 3F, da coronakrisen brød ud i marts.

- - Licitationen side 1 & 8, licitationen.dk, mestertidende.dk (030620).

Boligministeren lancerer frivillig bæredygtighedsklasse: ”Der

Brancheorganisationer glæder sig over, at boligministeren fredag lancerede en frivillig bæredygtighedsklasse. Tiltagene er gode og væsentlige, men efterlader en del tilbage at ønske, mener de. Dansk Byggeris direktør Michael H. Nielsen ”kvitterer for,” at bæredygtighedsklassens ni elementer flugter med de anbefalinger, som Dansk Byggeri er kommet med gennem flere år. - Indholdet ser umiddelbart fornuftigt ud, og det er godt, at vi begynder at samle praktiske erfaringer. Vi havde dog håbet, at ministeren havde ladet sig inspirere lidt mere af de anbefalinger, vi kom med i klimapartnerskabet for byggeri og anlæg i marts, siger han.

- - politikenbyrum.dk (020620), Licitationen side 6, licitationen.dk (030620).

Tommel op fra Dansk Byggeri til kommuneaftale med plads til mere byggeri og anlæg

I flere år har kommunerne måttet holde igen på nødvendige anlægsinvesteringer på grund af det kommunale anlægsloft. Anlægsloftet blev i marts suspenderet året ud som følge af coronakrisen, og Dansk Byggeri har kæmpet for at få suspensionen forlænget til også at gælde næste år. - Kommunerne har selv peget på, at de ønsker få hævet anlægsbudgettet til det niveau i 2021. Den nye aftale er ansvarlig og betyder, at kommunerne nu kan investere i for eksempel skoler, veje, klimasikring og energirenoveringer af offentlige bygninger. I bygge- og anlægsbranchen står virksomhederne på spring for at tage fat på opgaverne, siger erhvervspolitisk direktør Torben Liborius, Dansk Byggeri.

- - licitationen.dk, mestertidende.dk, building-supply.dk, kommunefokus.dk (020620).

Ny prognose: Byggeriet sætter flere store projekter på standby

En undersøgelse tidligere i år fra Byggeriets Videnscenter Molio viste, at byggebranchens aktivitetsniveau var stort set det samme, som inden coronakrisen. Ifølge en ny prognose fra Byggefakta holder niveauet dog ikke nu, idet byggebranchen oplever udfordringer med at få sat nye projekter i gang. I Dansk Byggeri tager cheføkonom Bo Sandberg situationen roligt. - Sammenlignet med finanskrisen, er branchen under denne krise snarere en del af løsningen end en del af problemet. Branchen er jo omfattet af flere af de stimulansforslag, som regeringen er kommet med, siger han.

- - finans.dk (010620).

Tæt samarbejde med beboerne skaber gode renoveringer i almene boliger

Et tæt samarbejde med beboerne og kommunikation ad mange kanaler er afgørende for en succesfuld renovering af almene boliger. Det viser et forskningsprojekt, som Chalmers Tekniske Högskola, Dansk Byggeri og Enemærke & Petersen står bag. Projektet viser, at et godt beboersamarbejde er vitalt for at sikre fremdrift i almene renoveringer. En erfaring der er vigtig at tage med videre i de 453 renoveringsprojekter, som sættes i gang allerede i år, efter at Folketinget for nylig gav grønt lys til, at Landsbyggefonden kunne renovere for 18,4 mia. kr. i år og til næste år.

- - bygtek.dk, byensejendom.dk, newsbreak.dk, localeyes.dk (020620).

Debat: Nyborg gør det nemmere at drive virksomhed

Coronakrisen har fået mange kommuner til at spørge sig selv, hvordan de kan hjælpe de hårdt prøvede virksomheder og bevare lokale arbejdspladser. Det gælder også kommunerne på Fyn, og som formand for Dansk Byggeri på Fyn vil jeg gerne sige tak for det. Blandt andet har Nyborg Kommune forhøjet grænsen for, hvornår en virksomhed, som skal løse en opgave for kommunen, skal i banken efter en bankgaranti, skriver formand for Dansk Byggeri Fyn Dan Johansen i dette debatindlæg.

- - dagensbyggeri.dk (020620).

Kommentar: Fjern barriererne for at få gang i byggeriet

Ifølge boligministeren kan projekter for ca. 15 mia. kr. "sættes i gang med det samme". Hvad der præcis menes " med det samme", er uvist, men hvis projekterne skal igennem kommunernes byggesagsbehandling, kan der gå længe, før de gavner byggebranchen. Ifølge Dansk Byggeri kunne den hurtigste kommune i 2019 behandle sagen på fem dage, mens den langsomste, Fredensborg, brugte 104 dage. En forskel i behandlingstiden på 1.980 procent, skriver specialkonsulent i CEPOS Jonas Herby.

- - Børsen side 4 (030620).

Udsigt til renovering af næsten 10.000 almene boliger inden for halvandet år

Ser man på de enkelte kommuner, er der flest lejere i almene boliger i Roskilde Kommune, der nu kan glæde sig til at få deres hjem renoveret, som følge af den politiske aftale om åbningen af Landsbyggefondens midler. Her skal over 2.000 lejligheder og rækkehuse repareres og sættes i stand. Mens det er op mod 1.600 i Næstved Kommune og næsten 1.300 i Guldborgsund. - Mange af de almene boliger er nedslidte og trænger til at blive isoleret og få skiftet blandt andet tage og vinduer. Det vil betyde lavere varmeregninger for en stor del af beboerne, og dermed også gavne klimaet, siger formand for Dansk Byggeri Sjælland & Lolland-Falster Jesper Toftebjerg Andersen.

- - DR P4 Sjælland Nyheder 12.30, newsbreak.dk (020620).

Lejeboliger energi-tjekkes

Lejerne i 3.926 almene lejligheder og rækkehuse i Midt- og Vestjylland kan ifølge Dansk Byggeri se frem til, at deres bolig bliver renoveret inden for få år. Det viser en opgørelsen fra Dansk Byggeri lavet på baggrund af tal fra Landsbyggefonden. Formand i Dansk Byggeri Midt og Vestjylland Michael Nielsen glæder sig over, at mange almene boliger kan blive isoleret og få skiftet tag og vinduer, hvilket foruden en billigere varmeregning også vil betyde flere lokale arbejdspladser, vurderer han.

- - radioskive.dk (030620), Herning Folkeblad side 18, herningfolkeblad.dk (020620).

Lejere i 4.400 nordsjællandske almene boliger får besøg af håndværkeren

Ser man på, hvor mange penge der er sat af til de enkelte projekter, der blev åbnet for efter den politiske aftale om Landsbyggefondens midler, er det de almene boliger i Fredensborg, der er topscorer. Her står hver bolig til at blive renoveret for over en halv mio. kr. i gennemsnit. Mens almene lejligheder og rækkehuse i Helsingør Kommune bliver renoveret for 448.000 kr. i gennemsnit og for 369.000 kr. i Furesø Kommune. - Rigtig mange af vores almene boliger er nedslidte og trænger til at blive isoleret, repareret og få skiftet blandt andet tage og vinduer, siger formand for Dansk Byggeri Nordsjælland Jørgen Simonsen.

- - newsbreak.dk (020620).

Nye forbrugsvaner og ændrede markeder

Coronakrisen ramte landsdelens erhvervsvirksomheder fra den ene dag til den anden, da statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag aften 11. marts lukkede store dele af Danmark ned. Krisen har dog medført et øget samarbejde mellem kommunerne, Business Lolland-Falster, DI, Dansk Byggeri og Dansk Erhverv, fortæller direktør i Business Lolland-Falster Mikkel Wesselhoff.

- - Lolland-Falsters Folketidende sektion 3 side 2 (020620).

Flere opgaver: Byggeriet kan mærke at kommunernes anlægsloft er suspenderet

Mere end hver fjerde bygge- og anlægsvirksomhed, som arbejder for kommunen, har oplevet, at kommunerne nu udbyder flere opgaver, viser en ny spørgeundersøgelse fra Dansk Byggeri. - Svarene viser, at anlægsloftet har blokeret for nødvendige forbedringer og renoveringer af kommunernes bygninger, veje og anlæg. Finansministeriet har netop beregnet, at en afskaffelse af anlægsloftet i år vil betyde beskæftigelse til 1.700 medarbejdere. I Dansk Byggeri mener vi, at det bør udvides til også at gælde næste år, fordi der stadig vil være et stort efterslæb af kommunale projekter, der presser sig på. Men også fordi den økonomiske nedgang ventes at gå ud over bygge- og anlægsbranchen de kommende år, siger adm. direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen.

- - skagenonsdag.dk (020620).

Nu bliver Kystvejen glattet ud

Gentofte Kommune har fremrykket investeringer for 34,25 millioner kroner for at sætte gang i hjulene efter coronakrisen. Det er regeringen og KL, der har besluttet sig for at afskaffe loftet for anlægsinvesteringer i 2020, og det kan virksomhederne godt mærke, viser en rundspørge fra Dansk Byggeri. Her siger i hvert fald mere end hver fjerde bygge-og anlægsvirksomhed, der arbejder for kommuner, at de har oplevet, at der kommer flere opgaver. Dansk Byggeri anbefaler, at man også til næste år dropper anlægsloftet, så der kan blive renoveret og bygget det, der er behov for ude i kommunerne.

- - sn.dk (020620).

Arkil

Lars Eriksen, 58 år, er ansat som afdelingschef for Arkils anlægsafdeling i Randers. Han sidder desuden i bestyrelsen for Vejbygningssektionen i Dansk Byggeri og er blandt andet formand for uddannelsesudvalget på maskinføreruddannelsen i Ulfborg.

- - Licitationen side 11, licitationen.dk (030620). / KFR
Loading...
Scroll til top af siden