Dansk Byggeri hilser ny trepartsaftale om bedre lønkompensation velkommen

Virksomheder, der benytter aftalen om lønkompensation, når de er nødsaget til at sende medarbejdere hjem på grund af coronakrisen, får bedre vilkår. Virksomhederne kan nu få dækket op mod 30.000 kroner månedligt per fuldtidsansat, hvis de vælger at gøre brug af den midlertidige lønkompensationsordning. Det glæder Dansk Byggeri, som kvitterer for, at det lykkedes regeringen og arbejdsmarkedets parter at blive enige om at justere den to uger gamle trepartsaftale. - Det er meget positivt, at kompensationen i ordningen er sat op. Og vi vil også gerne kvittere for, at den mere attraktive lønkompensationsordning kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts for de virksomheder, der allerede har søgt, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

- - tv2.dk, localeyes.dk, newsbreak.dk (300320).

Forlængelse af aftale: Virksomheder kan stadig sende medarbejdere hjem uden løn

Virksomhederne i byggebranchen får to uger mere, hvor de fra den ene dag til den anden kan sende medarbejdere hjem uden løn på grund af coronakrisen. Medarbejderne kan ifølge den forlængede aftale få dagpenge med det samme i stedet for løn, hvis manglen på arbejde skyldes covid-19. Aftalen er en forlængelse af en særaftale, som Dansk Byggeri og 3F indgik, lige efter at Danmark blev halvt lukket ned. Den skulle være ophørt søndag 29. marts, men aftalen er nu forlænget til 13. april, oplyser næstformand i Byggegruppen, Palle Bisgaard, til Fagbladet 3F.

- - politikenbyrum.dk (300320).

Kommuner »spiller coronakortet«, mens private fyres eller arbejder videre

Mens de kommunale miljø- og teknikafdelinger i stort tal har sendt deres folk hjem for at undgå smitte med coronavirus, arbejder private gartnere og anlægsfolk videre. Erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius mener, at man har lyttet lidt for nøje efter budskabet om, at Danmark lukker ned, og at man for eksempel godt kan have genbrugspladserne åbne. – Det er meget vigtigt, at kommunerne og andre myndigheder får en klar melding fra regeringen om, at man ikke skal sende alle hjem. Samfundet skal holdes i gang, og de steder, hvor der ikke er en smittefare, skal folk selvfølgelig komme på arbejde. Arbejdet på genbrugspladser foregår udendørs, og man kan nemt holde afstand. Hvis man kan gå i supermarkedet, bør man også kunne håndtere at åbne en genbrugsstation, siger han.

- - b.dk (300320).

Sygehusbyggerier fortsætter trods corona

Mens sundhedspersonalet gør alt, hvad de kan for at redde menneskeliv, arbejder håndværkere fortsat hårdt på at færdiggøre arbejdet på de danske sygehusprojekter. - Vi har taget en række initiativer for at mindske smitterisikoen på byggepladsen. Initiativerne er bl.a. inspireret af anbefalinger fra Dansk Byggeri. Det betyder, at vi så vidt muligt kører videre efter vores tidsplan, men med de justeringer som er nødvendige for at sørge for at håndværkernes sikkerhed er i top, lyder det i et mailsvar fra projektdirektør på Nyt Hospital Herlev, Connie Barfoed.

- - licitationen.dk (300320).

Laveste erhvervstillid i fem år - og det bliver markant værre

Dansk Byggeri er bekymrede for, hvad der kommer fremover, som følge af coronakrisen. - I takt med, at ledigheden i marts er steget hurtigere end på noget tidspunkt siden verdenskrisen i 1930´erne, er erhvervslivets fremtidsforventninger naturligvis også på vej ned i dybfryseren, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg. - Og så har vi endda slet ikke set det værste med hensyn til erhvervstilliden, da det kræver en hel måned med den nye overraskende tilstand, vi befinder os i, siger Bo Sandberg videre.

- - børsen.dk, finans.dk (300320).

Cheføkonom: Gruer for pukkel af nytilmeldte ledige i start april

Antallet af nytilmeldte ledige nåede i sidste uge nåede op på 15.535. Ugen før lød tallet på 22.785. Ledighedsstigningen sætter billede på nødvendigheden for netop de hurtige politiske tiltag, i en tid hvor dansk økonomi har ramt ind i en dansk recession med høj fart. Bo Sandberg, cheføkonom hos Dansk Byggeri, fremhæver i forbindelse med ledighedstallene, at kurven over nye ledige er aftaget. - Der er håb om, at den største og mest akutte ledighedsvirus er ved at være inddæmmet, særligt hvis politikerne kommer på banen med en højere lønkompensation, end der blev aftalt i de oprindelige hjælpepakker, siger han.

- - finans.dk, npinvestor.dk, euroinvestor.dk, sydinvest.dk (300320).

Efter massefyringer kræver fagbevægelsen penge til de ledige

Fokus bør nu være på de titusindvis af danskere, der mister jobbet, mener Fagbevægelsens Hovedorganisation, der foreslår dagpengene hævet til 25.000 kr. om måneden. - Vi kan allerede nu se, at det her bliver et beskæftigelsesmæssigt blodbad, som Dansk Byggeri har kaldt det. I den situation er det allervigtigste at sikre et trygt dagpengesystem. Ellers kommer folk til at gå fra hus og hjem. I mange familier er begge blevet sendt hjem eller fyret, siger Lizette Risgaard.

- - Jyllands-Posten side 4 (310320), jyllands-posten.dk (300320).

Fælles vejledning fra lønmodtagere og arbejdsgivere i bygge- og anlæg skal forhindre corona-smitte

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg bestående af en række arbejdsgiverorganisationer og fagforbund har netop udsendt en vejledning i, hvordan virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen kan holde arbejdet i gang på en sikker måde trods coronakrise. - Vejledningen slår fast, at det er muligt for bygge- og anlægsvirksomhederne at holde hjulene i gang samtidig med, at man forhindrer smitte med coronavirus. Vi står i en helt usædvanlig situation, og i Dansk Byggeri er vi utrolig glade og stolte af, at det er lykkedes at gøre arbejdet færdigt så hurtigt, siger arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen.

- - TV 2 Lorry Regionale Nyheder 19.30, politikenbyrum.dk, bygtek.dk, mestertidende.dk, eurodrivers.dk, localeyes.dk, newsbreak.dk (300320).

Udenlandske håndværkere undgår karantæne

Arbejdstagere fra udlandet behøver ikke gå i viruskarantæne, inden de møder på en dansk arbejdsplads. Det både undrer og bekymrer fagforeningen 3F. I Dansk Byggeri lyder det fra den juridiske direktør, Peter Stenholm, at byggepladserne blot følger retningslinjerne. - Der er helt afgørende, at vi passer på hinanden ude på arbejdspladserne, men det er også vigtigt, at arbejdspladserne kan fortsætte, så vi ikke lukker Danmark mere ned end højest nødvendigt, siger Peter Stenholm og understreger, at Dansk Byggeri absolut ikke undervurderer udfordringen.

- - Frederiksborg Amts Avis side 6, Sjællandske Slagelse side 3, Sjællandske Næstved side 3, Nordvestnyt Holbæk/Odsherred side 3, Nordvestnyt Kalundborg side 3, Dagbladet Ringsteds ide 3, Dagbladet Køgeside 3, Dagbladet Roskilde side 3 (300320).

Få gratis corona-rådgivning i erhvervshusene, mester!

I hele landet er erhvervshusene klar med gratis hjælp til de små og mellemstore virksomheder, der er ramt af coronakrisen. Mange har på få dage mistet deres eksistensgrundlag, og Dansk Byggeri opfordrer virksomhederne til at gøre brug af tilbuddet. - For en del virksomheder kan det desværre handle om muligheden for at overleve, og derfor kan rådgivning fra erhvervshusene være med til at hjælpe virksomhederne igennem de mange udfordringer, som coronakrisen har givet små som store virksomheder, forklarer direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

- - mestertidende.dk, skanderborg.lokalavisen.dk, newsbreak.dk, fjordavisen.dk (300320).

Byggeriets forventninger til fremtiden faldt allerede før coronakrisen ramte

Danmarks Statistiks månedlige konjunkturindikator er faldet fra -4 i april til -8 i marts. Men Dansk Byggeri venter, at faldet bliver langt større. - I takt med at lukket-skiltene i butikkerne og andre dele af erhvervslivet skyder op med stor hast, og i takt med at ledigheden i marts er steget hurtigere end på noget tidspunkt siden depressionen i 1930´erne, er erhvervslivets fremtidsforventninger naturligvis også på vej ned i dybfryseren. Vi har desværre kun set starten, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

- - dagensbyggeri.dk, localeyes.dk (300320).

KAB klar til at sætte byggeprojekter for milliardbeløb i gang

KAB har 16 projekter i kø hos Landsbyggefonden og håber, at et forslag om at sætte fondens milliarder i spil bliver godkendt, så byggerierne kan sættes i gang til gavn for økonomien. Det er bl.a. BL, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Erhverv, BAT-kartellet, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der står bag forslaget.

- - fagbladetboligen.dk (300320).

Udsigt til massivt fald i beskæftigelsen

Coronakrisen ventes at gå hårdt ud over beskæftigelsen i bygge-og anlægsbranchen, viser et opdateret skøn over beskæftigelsen fra Dansk Byggeri. I følge prognosen vil krisen komme til at betyde hjemsendelser og afskedigelser i alle grene. Men senere på året venter Dansk Byggeri, at aktiviteten og beskæftigelsen retter sig igen, så branchen samlet set vil have mistet omkring 7.300 medarbejdere på grund af coronapandemien, når året er gået.

- - Ugeavisen Guldborgsund Sektion 2 side 12 (310320).

Entreprenør: "Forståelige retningslinjer og dialog er det bedste beredskab"

Byggebranchen holder gang i hjulene, mens store dele af Danmark er lukket ned. Situationen er uvant for NemByg. Nye spørgsmål er blevet afklaret på kort tid, og her har arbejdsmiljøkoordinator Cathrin Rasmussen haft glæde af at bruge få, sikre kilder: - Vi har selvfølgelig brugt Sundhedsstyrelsens kommunikation, men også virksomhedsguiden.dk har været en stor hjælp. Jeg har generelt oplevet meget lidt kø og kompetent rådgivning både på coronahotlinen, og når jeg har ringet til Dansk Byggeri og brugt deres hjemmeside, siger hun.

- - arbejdstilsynet.dk (300320).

Blogindlæg: Godt arbejde! Men jeg kommer til at takke nej til OK20

Arbejdsgivernes repræsentanter hos Dansk Byggeri har en ideologisk modstand mod at hæve bunden i vores branche. Selvom de seriøse arbejdsgivere i byggeriet udbetaler lønninger, der er væsentligt over mindstesatserne i overenskomsterne - ja, faktisk så meget over, at en hævelse af bunden på 30 pr. time for dem vil være en gratis omgang, så er der magtfulde folk i deres arbejdsgiverforening, der vil det anderledes, skriver Louis Jacobsen, bestyrelsesmedlem i Murersvendenes Brancheklub i København og i bestyrelsen for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening.

- - jyllands-posten.dk (300320).

Unidrain hædrer igen i år branchens bedste med talentlegat

Den danske designvirksomhed Unidrain hædrer for andet år i træk branchens bedste med et talentlegat på 25.000 kroner. Flere tiltag er blevet sat i søen for at skubbe de unge i retning mod erhvervsskolerne og for at sætte fokus på problematikken. De seneste par år er det blevet slået fast med syvtommersøm, at vi i fremtiden kommer til at mangle faglærte herhjemme. Derfor indgik Egedal Kommune for nylig eksempelvis et samarbejde med Dansk Byggeri. Her vil de blandt andet sikre, at unge, der starter på en uddannelse inden for bygge-og anlæg, også kan få en læreplads inden for kommunegrænsen.

- - HVAC Magasinet side 57 (310320). / KFR
Loading...
Scroll til top af siden