Byggeforhandlinger afbrudt efter 20 tyve timer: Nyt møde i kalenderen

Efter at have forhandlet natten og formiddagen igennem afbrød forhandlerne fra 3F's byggegruppe og Dansk Byggeri torsdag eftermiddag forhandlingerne om en ny overenskomst på byggeområdet. Parterne har aftalt at mødes igen i eftermiddag.  Det store stridspunkt i årets forhandlinger på byggeområdet er den såkaldte mindstebetalings-sats. Adm. direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen siger til Børsen om forhandlingerne om en ny overenskomst for ca. 60.000 ansatte i byggeriet: - Der ikke er nogen bagkant på det møde, så vi har pakket tandbørsten.

- - Licitationen side 6 (060320), a4arbejdsliv.dk, licitationen.dk, fagbladet3f.dk, piopio.dk (050320), Jyllands-Posten Erhverv (060320).

Forlig om ny overenskomst med Nyt Tekniske Landsforbund og Dansk Byggeri

Nyt Teknisk Landsforbund og Dansk Byggeri har onsdag aften indgået aftale om en ny 3-årig overenskomst for teknikere. Overenskomstfornyelsen medfører bl.a. følgende ændringer: Overgang fra særlig opsparing til fritvalgskonto. Forøgelse af fritvalgskontoen med 3 procent i perioden, og at den anden forældre får øremærket tre ugers ekstra forældreorlov med løn.

- - tl.dk (050320).

Nye virus-restriktioner kan være på vej

Ifølge Dansk Byggeri overvejer man en anbefaling eller et påbud om ikke at deltage i messer og andre større forsamlinger. Dansk Byggeri forventer nemlig, at der kommer yderligere restriktioner fra myndighederne om at stoppe spredningen af coronavirussen, oplyser Kia Dollerschell, proceschef og advokat hos Dansk Byggeri. - Der er ikke den store tvivl om, at vi kommer til at stå med en anbefaling - hvis ikke et påbud - fra myndighedernes side om ikke at deltage i sådanne arrangementer - vi er der bare ikke endnu, skriver hun i en mail til Licitationen.

- - Licitationen side 1 & 5, licitationen.dk (060320).

Entreprenører står til at score over 60 mia. kr. på at gøre offentlige bygninger miljørigtige: ”Vi er klar, når kunderne er klar”

Dansk Byggeri mener, at et dalende aktivitetsniveau i bygge- og anlægssektoren bør være afsæt for en mere offensiv politik i forhold til statens, regionernes og kommunernes bygninger. - Hvis vi mener det alvorligt med den grønne omstilling, er det offentlige nødt til at slippe nogle penge løs i denne her sektor, siger Michael H. Nielsen, der er direktør i Dansk Byggeri. - Vi kan høre på vores medlemmer, at det ikke længere er mangel på arbejdskraft, der er begrænsende for deres aktivitet, siger han, og tilføjer, at det nu er mangel på ordrer, der er afgørende for aktivitetsniveauet i sektoren, og tempoet er efter hans opfattelse på vej ned.

- - børsen.dk (060320).

Pengene skal tjenes på byggepladsen - ikke i retssalene

Dansk Byggeris erhvervspolitisk direktør, Torben Liborius, efterlyser med henvisning til den igangværende evaluering af udbudsloven, at der er behov for en række forbedringer. Det gælder ikke mindst behovet for skærpede krav til offentlige ordregivere i forbindelse med rammeaftaler, hvor Dansk Byggeri dels ønsker et bedre overblik over omfanget af rammeaftalens aktiviteter og dels mere fokus på kvalitet end på pris. Ifølge Torben Liborius resulterer offentlige udbud for ofte i spareøvelser og dårligere service.

- - bygtek.dk (050320).

Byggeriet kalder på handling mod oversvømmelser: Der ligger en buffet af løsningsmodeller

Regeringens forslag mod oversvømmelser er et skridt i den rigtige retning. Men slet ikke fyldestgørende. Sådan lyder det fra Dansk Byggeri, der blandt andet vil have oprettet en statslig klima- og kystfond og sikret bedre kommunalt samarbejde. - Det er altså ikke nyt, at der kommer vand, og der ligger allerede en buffet af løsningsmodeller fra branchen. Så det er bare at sætte i gang, siger branchedirektør i Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri Henrik Friis.

- - altinget.dk (060320).

Leder: Lad os nu få tæmmet vandmasserne med klima-kinderæg

Dansk Byggeri har foreslået en klima- og kystfond, der kan støtte med både klimasikring i byerne og til kystbeskyttelse. Satte man f.eks. stormflodsafgiften op fra 60 til 100 kroner pr. forsikring, ville der være nok til cirka at fordoble den samlede pulje til opkøb af lavbundsjorder. Eller måske ville nogle af pengene være endnu bedre brugt på at flytte folk fra de mest udsatte kystbebyggelser og til højereliggende områder, skriver Ingeniørens lederkollegium.

- - Ingeniøren side 2 (060320).

En rigtig håndværker

Både Byggeriets Kvinderåd og Boss Ladies udfordrer stereotyper i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag på søndag. Dansk Byggeri har længe arbejdet ihærdigt med at tiltrække og fastholde kvinder i bygge-og anlægsbranchen gennem nye tiltag. - Kvindernes International Kampdag er en god dag at minde os selv og hinanden om at gøre op med det kønsspecifikke uddannelsesvalg og kønsspecifikke arbejdsmarked. Der har vi lang vej igen i Danmark, siger underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl.

- - Licitationen side 11, licitationen.dk, mestertidende.dk (060320).

Arbejdsgivermastodont på vej: Vi kommer til at stå stærkere på arbejdsmiljø

Dansk Industri og Dansk Byggeri meddelte for nylig, at de har i sinde at slå pjalterne sammen. Dermed vil den nye organisation, hvis alt går efter planen, blive Danmarks største arbejdsgiverorganisation med samlet 17.000 medlemsvirksomheder. Arbejdsmiljøcheferne i Dansk Industri og Dansk Byggeri mener, at hvis en sammenlægning bliver en realitet, vil den nye organisation stå stærkere i forhold til at klæde virksomheder bedre på i arbejdsmiljøarbejdet.

- - a4arbejdsmiljø.dk (050320).

Nye regler for skurvogne sikrer aflåste baderum

Reglerne om indretningen af skurvogne skal ændres, så det bliver muligt at klæde om og bade ugeneret bag en låst dør i skurvogne. Det er essensen i den bekendtgørelsesændring, som Arbejdstilsynet netop har haft i høring. Ændringen kommer, efter at mureren Mette Schak Dahlmann satte fokus på emnet og de bygger på et fælles forslag, som Dansk Byggeri og 3F fremlagde sidste år.

- - localeyes.dk (050320).

Ungdommen snuser til den digitale virkelighed

På tre dage skal mere end 300 nordjyske studerende fra en række uddannelser inden for byggeriet samarbejde om at projektere et stort multihus ved Limfjorden digitalt. Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af De Digitale Dage 2020 sker i samarbejde med ingeniørfirmaet Frandsen & Søndergaard samt Dansk Byggeri.

- - Licitationen side 10, licitationen.dk (060320).

Partnerskab skal sikre praktikpladser

Lærerpladser til de unge i bygge- og anlægsbranchen skal fortsat være i fokus i blandt andet Vallensbæk og Høje-Taastrup kommuner. De to kommuner har netop underskrevet en ny partnerskabsaftale med blandt andet Dansk Byggeri og 3F Høje-Taastrup. Aftalerne skal skal sikre bedre muligheder for, at de unge i den branche får en praktikplads.

- - Dagbladet Roskilde side 1 & 10 (050320).

Mediatoren skal bilægge stridigheder til glæde for alle

Ungå dyre retssager og kom glad videre. Det er grundessensen i mediation. Senest har Dansk Byggeri og Dansk Industri søsat et projekt med 20 sager, der skal forsøges medieret. Projektet har til formål at få byggeriets og erhvervslivets parter til også få øjnene op for værdien af mediation som konfliktløsningsmetode, fortæller advokaten Lars Henriksen, som er uddannet mediator.

- - Sjællandske Slagelse Erhverv side 12, Sjællandske Næstved Erhverv Side 12, Nordvestnyt Holbæk/Odsherred Erhverv Side 12, Nordvestnyt Kalundborg Erhverv Side 12, Dagbladet Ringsted Erhverv Side 12, Dagbladet Roskilde Erhverv Side 12, Dagbladet Køge Sektion Erhverv Side 12 (050320).

Lad snavset blive siddende

Over halvdelen af vores bygninger skal renoveres frem mod 2050. Det viser tal fra Dansk Byggeris energianalyse. I Danmark handler mange renoveringsprojekter om at skabe en ny identitet med nye materialer og ny arkitektur. Men i Spanien har arkitekten Ricardo Flores succes med at gå en helt anden vej. Her sætter det gamle retningen for det nye. Det har givet hans tegnestue Flores & Prats international opmærksomhed.

- - faod.dk (050320). / KFR
Loading...
Scroll til top af siden