Coronakrisen har endnu ikke sat sine spor i antallet af konkurser: “Det er dog endnu alt for tidligt at drage et lettelsens suk”

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der ikke indtil videre har været nogen markant stigning i antallet af konkurser på trods af coronakrisen. Og selvom det lyder som en lykkelig nyhed, så er det endnu for tidligt at juble, mener cheføkonomer. Hos Dansk Byggeri frygter man, at der er en stigning i konkurser i sigte: - Vi har kun set toppen af konkursernes isbjerg. Og for at blive i Titanic-metaforen, kan man sige, at skaden for mange virksomheder er sket. Revnen i skroget er så stort, og der tages vand ind i et omfang, så et forlis er uundgåeligt, men endnu flyder skibet, skriver Bo Sandberg, Dansk Byggeris cheføkonom.

- - Jyllands-Posten Erhverv side 2 (080620), børsen.dk, finans.dk (050620).

Trepartsaftale spænder sikkerhedsnet under praktikpladser

Trepartsaftalen om lærlinge og AUB gør det nemmere for elever og virksomheder, fremhæver Dansk Byggeri på baggrund af nye praktiktal. Trepartsaftalen er rettidig omhu, hvis man vil undgå, at coronakrisen bliver til en dyb lærepladskrise, siger underdirektør Louise Pihl fra Dansk Byggeri. - Lønkompensation til lærlinge i praktik og højere refusion til lærlinge på skoleophold er enkle og let forståelige redskaber, som giver et synligt incitament til, at virksomhederne trods krisen fortsætter med at uddanne. Trepartsaftalen er den rette medicin til et trængt praktikpladsmarked, siger Louise Pihl.

- - Licitationen side 10, licitationen.dk (040620).

De har kæmpet i døgndrift - nu venter regnskabets time

I de forløbne måneder Dansk Industri arbejdet i døgndrift for at afbøde de økonomiske følger af coronakrisen og nedlukningen af Danmark. Falder den kommende fusion med Dansk Byggeri endeligt på plads, vil DI kunne blive en endnu mere kraftfuld ambassadør for erhvervslivet, ligesom DI vil få den skarpe administrerende direktør for Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, om bord. I øvrigt er fusionen med Dansk Byggeri langtfra den eneste, som kan blive en realitet, for efter coronakrisen er det sandsynligt, at andre organisationer vil gå samme vej og søge sammen med de store.

- - Berlingske side 14 (080620).

Siemens: Tre myter spænder ben for vigtige energieffektiviseringer

Energieffektiviseringer er stadig det suverænt mest effektive middel til at nå CO2-reduktionsmålene. Og klimaaftrykket fra byggematerialer som cement og stål er helt essentielt – især på den lange bane, skriver Jesper Skou, der er divisionsdirektør i Siemens Danmark i dette debatindlæg. Men nybyg udgør kun 2,6 procent af den samlede bygningsmasse i Danmark, og samtidig forventer Dansk Byggeri, at over 80 procent af de bygninger, der eksisterer i dag, også vil være i brug i 2050. Med andre ord ligger det helt store potentiale i at vedligeholde eksisterende bygninger og sørge for, at energien bogstaveligt talt ikke forsvinder ud i den blå luft.

- - altinget.dk (080620).

Debat: Ny AUB-aftale fastholder praktikpladser og baner vej for nye

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale, som skal sikre flere praktikpladser i et ret så coronaramt erhvervsliv. Det er en god aftale - også for de unge og for virksomhederne på Sjælland og Lolland-Falster. I en tid hvor mange virksomheder har været nødt til at sige farvel til en eller flere medarbejdere, fordi opgaver enten bliver udskudt eller helt aflyst, er det netop den slags tiltag, som gør det muligt for virksomhederne at fortsætte med at ansætte lærlinge, skriver formand for Dansk Byggeri Sjælland & Lolland-Falster, Jesper Toftebjerg Andersen i et fælles indlæg med Kim Frimann, formand for DI Lolland-Falster.

- - Lolland-Falsters Folketidende sektion 2 side 2 (060820).

Byggebranchen hilser frivillig bæredygtighedsklasse velkommen

Politikenbyrum.dk har spurgt byggebranchen og herunder blandt andet Dansk Byggeri om deres holdning til den frivillige bæredygtighedsklasse. Brancherepræsentanterne er alle glade for boligministerens initiativ, men flere påpeger, at byggebranchen har ventet unødigt længe på initiativet. Direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri udtrykker endvidere skuffelse over, at ministeren ikke har ladet sig inspirere lidt mere af de anbefalinger, Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg kom med i marts 2020, og som specifikt fokuserer på CO2-aftryk per kvadratmeter byggeri.

- - kf.dk (050620).

Chef for Gulvbranchen og Gulvsektionen takker af

Gulvbranchen og Gulvsektionens branchechef Anders Hjorth Jensen takker af for at blive Dansk Byggeris regionskonsulent for Sjælland & Lolland-Falster, Hovedstaden og Bornholm. - Det er helt bestemt vemodigt at sige farvel til Gulvbranchen og Gulvsektionen, som jeg har været meget glad for at arbejde for. Og jeg vil fortsat have et blødt punkt for faget og følge med i, hvad der sker i fremtiden i mit nye job som regionskonsulent, siger Anders Hjorth Jensen.

- - byggeplads.dk sektion 2 side 7 (080620).

Efter dampspærre-rapport: DUKO klar til at klassifikations-ordning

DUKO (Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning ApS) har tre formål: Kvalitet, overblik og korrekt anvendelse. DUKO skal fremme korrekt brug af undertagsmaterialer og dampspærresystemer. Det sker bl.a. ved at stille krav om, at producenterne udarbejder detaljerede vejledninger, som viser korrekt anvendelse. Dansk Byggeri og byggeskadefonden styrer ordningen, som drives som et anpartsselskab.

- - mestertidende.dk (050620).

Afgørende sag om arbejdsmiljø: Uenighed om vigtig paragraf

Endnu engang forsøger Danske Malermestre at betvivle Malerforbundets ret til at behandle hele arbejdsmiljøloven fagretsligt. En faglig voldgift skal nu (igen) tage stilling til Malerforbundets ret til at gå ind i sager, hvor mester ikke lever op til de sikkerhedsmæssige regler. Siden 1973 har der i overenskomsten mellem Malerforbundet og Danske Malermestre og Dansk Byggeri i §10 stk. 2 stået klart og tydeligt: Det påhviler parterne nøje at følge alle givne sikkerheds- og velfærdsbestemmelser.

- - maler.dk (040620).

Debat: Nyborg gør det nemmere at drive virksomhed

Coronakrisen har fået mange kommuner til at spørge sig selv, hvordan de kan hjælpe de hårdt prøvede virksomheder og bevare lokale arbejdspladser. Det gælder også kommunerne her på Fyn, og som formand for Dansk Byggeri på Fyn vil jeg gerne sige tak for det. Politikerne i Nyborg har blandt andet besluttet, at kommunen i resten af 2020 først vil stille krav om en bankgaranti ved opgaver til to millioner kroner. Jeg håber, at politikerne også efter coronakrisen vil holde fast i beslutningen. Nordfyns Kommune har for flere år siden taget det skridt, og jeg håber, at flere kommuner på Fyn vil gøre det samme, skriver formand for Dansk Byggeri Fyn, Dan Johansen.

- - Fyens Stiftstidende sektion Fyn side 9 (050620).

Ny branchechef - Gulvbranchen henter erfaren profil

Dansk Byggeri har ansat den 49-årige cand. scient. pol. Claus Christian Jensen som ny branchechef for Gulvbranchen. Han kommer med mere end 14 års erfaring med ledelse, drift og udvikling af politiske medlemsorganisationer.

- - byggeplads.dk side 14 (080620).

Ny i bestyrelsen på Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskoles formandskab skifter ifølge vedtægterne hvert andet år, og derfor har skolens formand siden 1. maj været Lars Hansen fra Dansk Metal, der har været bestyrelsesformand i flere omgange. Han afløser Torben Andersen, der fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen indtil foråret 2022. Ny næstformand er Kim Birkerød, der repræsenterer Dansk Byggeri i skolens bestyrelse.

- - Fyens Stiftstidende side 15 (050620).

Generalforsamling i september

Bestyrelserne i Gulvsektionen og Gulvbranchen har efter at have konsulteret Dansk Byggeri besluttet at suspendere årets generalforsamling, som skulle have været afholdt torsdag den 19.  maj 2020 (tidligere udskudt fra den 30. april). Det skyldes Coronakrisen. Generalforsamlingen gennemføres i stedet tirsdag den 1. september 2020 i Nyborg.

- - byggeplads.dk side 8 (080620). / KFR
Loading...
Scroll til top af siden