Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hvad koster det

Prisen for medlemskab afhænger af flere ting, bl.a. virksomhedens størrelse og sektionstilhør

Kontingentet til Dansk Byggeri består af et grundkontingent, et lønsumskontingent og kontingent til en eller flere faglige sektioner.  

Kontingentmodel
 Grundkontingent

 6.000 kr. pr. år

 Lønsumskontingent - op til 50 mio. kr. 

 0,35 %

 Lønsumskontingent - 50 mio. til og med 100 mio. kr.

 0,24 %

 Lønsumskontingent - 100 mio. kr. til og med 250 mio. kr.

 0,23 %

 Lønsumskontingent - Over 250 mio. kr.

0,21 %

Nystartede virksomheder betaler halvt grundkontingent første år af medlemskabet. Nye medlemmer optaget uden betingelser anses som nystartede virksomheder.

Lønsumskontingent beregnes på koncernbasis. Et datterselskab medregnes kun, hvis moderselskabets ejerandel er over 50%.

Alle kontingentsatser er ekskl. moms. 


Priseksempler
Du kan her se nogle priseksempler, der kan give dig en idé om, hvad et medlemskab koster. Hvis du ønsker nærmere oplysning om, hvad et medlemskab koster din virksomhed, kan du kontakte en vores konsulenter, se i højre side.

En murervirksomhed uden ansatte
En murervirksomhed med 5 ansatte
En tømrervirksomhed med 5 ansatte
En entreprenørvirksomhed med 10 ansatte

Kontingent til faglige sektioner 
Alle medlemmer skal være tilknyttet mindst én af Dansk Byggeris faglige sektioner, der hver har et sektionskontingent. Du skal selv, via ansøgningen, tilmelde virksomheden den eller de sektioner, der repræsenterer dit / dine fagområder. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale et sektionskontingent for hver sektion, du ønsker optagelse i. Derfor er det vigtigt, at du ikke tilmelder dig flere end allerhøjst to til tre sektioner.  

Se de faglige sektioner og kontingent 

Regler for kontingent til Dansk Byggeri

Optagelsesgebyr
Virksomheder betaler ved ansøgning om optagelse et gebyr på kr. 3.000,- ekskl. moms. 

Det samlede kontingent til Dansk Byggeri dækker:

  • Kontingent til Dansk Byggeri
  • Kontingent til Dansk Arbejdsgiverforening 
  • Indbetaling til Faglig Hjælpefond

 

Kontakt

Medlemsservice

Tlf.: 72 16 00 00

Tjen på dit medlemskab

Som medlem kan du spare penge med Dansk Byggeris rabataftaler

Klik her for at læse mere

Hvad koster det for dig

Kontakt en af vores konsulenter:

Anette Beyerholm
tlf. 72 16 00 39
abh@danskbyggeri.dk

Jan Hesselberg
tlf. 72 16 01 39
jkh@danskbyggeri.dk

Henning Aabye Lindener
tlf. 72 16 00 41 
hli@danskbyggeri.dk