Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sådan gør du

  • Udfyld optagelsesblanketten 
  • Indbetal indmeldelsesgebyr på kr. 3.000,- ekskl. moms
  • Hvis din virksomhed opfylder betingelserne for medlemskab, indstilles ansøgningen til bestyrelsen
  • Bestyrelsen behandler og godkender /afviser ansøgningen


Hvor lang tid går der
Der går typisk tre uger, fra du indsender ansøgning og gebyr, til du bliver optaget som medlem i Dansk Byggeri. 


Optagelsesblanket
Udfyld ansøgning om optagelse online
Den udfyldte ansøgning bliver automatisk sendt til vores medlemsservice samt en kopi til den indehaver/direktør, der bliver angivet på ansøgningen.

Har du spørgsmål til ansøgningen er du velkommen til at kontakte vores medlemsservice på telefon: 72 16 00 00 eller mail: medlemsservice@danskbyggeri.dk


Det siger reglerne: Vedtægterne § 5 om optagelse

Dansk Byggeris bestyrelse beslutter, hvorvidt ansøgningen om optagelse i Dansk Byggeri skal imødekommes.

Bestyrelsen kan i denne forbindelse indhente en udtalelse fra den lokalforening og amtsforening, i hvis område virksomheden er beliggende, samt fra den eller de sektioner, hvis område den ansøgende virksomhed har tilknytning til.

Nægtes optagelse, kan ansøgeren forlange spørgsmålet forelagt på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, som ved almindelig stemmeflerhed afgør, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

Bestyrelsen kan fastsætte regler, hvorefter medlemsvirksomhedernes koncernforbundne virksomheder skal være medlem af Dansk Byggeri, såfremt disse falder inden for Dansk Byggeris område.

Ansøgningen om medlemskab i Dansk Byggeri kan indgives direkte til Dansk Byggeri eller via en lokalforening.

Bemærk venligst:
Bestyrelsens retningslinjer for optagelse af medlemmer indebærer blandt andet, at ansøgere med negativ egenkapital, som er registreret i RKI eller har ejere, der tillige er lønmodtagere i anden virksomhed, efter gældende praksis ikke vil kunne optages.