Medarbejder i Dansk Byggeri

Det er medarbejderne, der gør det muligt for Dansk Byggeri at leve op til vores mål om at fremme medlemmernes og branchens interesser, og rådgive og informere medlemmerne på optimal vis.

Synlige, skabende, seriøse og sobre medarbejdere

Medlemmernes interesser og ønsker er i centrum for alt, hvad vi foretager os. Derfor lægger vi vægt på, at medarbejdere i Dansk Byggeri tænker synlighed og kommunikation ind i deres arbejde. På den måde er vi med til at påvirke holdninger og meninger i omverdenen.

Det er også vigtigt for os, at vores medarbejdere er skabende og nytænkende, og at de rådgiver professionelt og korrekt. En anden vigtig faktor er, at aktiviteter er baseret på analyser – ikke på gætterier.

Godt og udfordrende arbejdsmiljø

For at opnå disse mål interesserer vi os for medarbejdernes potentiale. Vi søger at udfordre hver enkelt medarbejder, således at udvikling og arbejdsopgaver står mål med både forventninger og evner. Vi betragter ambitioner som noget positivt.

Vi lægger vægt på et uformelt og udfordrende arbejdsmiljø. Det betyder blandt andet, at efteruddannelse og løbende ajourføring af viden, vedligeholdelse og udbygning af netværk er en naturlig del af dagligdagen i Dansk Byggeri.

Lars Storr-Hansen
Administrerende direktør
Dansk Byggeri


Nedenfor kan du kan læse mere om at arbejde i Dansk Byggeri. På uddannelsesportalen Studentum.dk kan du møde to af vores medarbejdere og læse om, hvorfor de har valgt at arbejde i Dansk Byggeri. 

Medarbejderforhold

 • Medarbejderordninger

  Dansk Byggeri tilbyder sine medarbejdere en række forskellige ordninger. Her kan du læse om nogle af dem.

   

  Personaleforening

  Dansk Byggeris Personaleforening arrangerer udflugter, sportsaktiviteter m.v. Personaleforeningens formål er at skabe trivsel og sammenhold blandt medarbejderne, samt at øge interessen for kultur, idræt og motion m.v.

  Information om Dansk Byggeris medarbejderforening kan fås ved henvendelse til Michael Riis, mri@danskbyggeri.dk.

   

  Kunstforening

  Dansk Byggeris Kunstforening har til formål:

  • at øge interessen for kunst blandt medarbejderne
  • at anskaffe kunst, der fordeles blandt foreningens medlemmerne ved en årlig lodtrækning.

  Information om Dansk Byggeris Kunstforening kan fås ved henvendelse til Erling Olsen, kunstforeningen@danskbyggeri.dk.

   

  Seniorpolitik

  Dansk Byggeri betragter seniorpolitik som et væsentligt element i sin personaleudvikling. Det er organisationens overordnede mål at tilstræbe, at arbejdsforholdene for ældre medarbejdere på 60 år og derover bliver tilrettelagt så fleksibelt som muligt under hensyntagen til såvel Dansk Byggeris som medarbejderens ønsker og behov.

  Seniorpolitikken skal give vores ældre medarbejdere særlige muligheder for - efter behov og aftale - at ændre jobomfang og -indhold.

   

  Forsikringer

  Dansk Byggeris medarbejdere er omfattet af en gruppeforsikring. Forsikringen omfatter:

  • Gruppelivsforsikring
  • Kritisk sygdom
  • Helbredssikring

  Endvidere har Dansk Byggeri etableret en fritids-ulykkesforsikring for sine medarbejdere.

 • Uddannelse

  Som medarbejder i Dansk Byggeri har du flere forskellige muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling.

  Medarbejderudviklingssamtaler

  Medarbejdere i Dansk Byggeri deltager i en årlig medarbejderudviklingssamtale. Samtalen holdes med nærmeste chef.

  Løbende efteruddannelse

  Dansk Byggeri har aftaler med en række kursusudbydere, som forestår specifikke udviklingsforløb for medarbejderne.
  Efter individuelle aftaler yder Dansk Byggeri desuden frihed og tilskud til længerevarende uddannelse.

 • Studentermedhjælper i Dansk Byggeri

  Dansk Byggeri har studentermedhjælpere ansat i følgende afdelinger:

  • HR og Kommunikation 
  • Regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse (RAU)
  • Erhvervs- og brancheservice
  • Juridisk afdeling
  • Byggeriets Ankenævn
  • Arbejdsgiversekretariatet
  • Arbejdsmiljø
  • Kursus & Udvikling

  Hvis du ønsker at blive studentermedhjælper, skal du læse på en videregående uddannelse. Du vil som regel komme til at arbejde 10 – 15 timer om ugen.

  Ledige studiejobs bliver annonceret her på portalen og via opslag på diverse relevante uddannelsesinstitutioner.

Loading...
Scroll til top af siden