Studerende og elever

Dansk Byggeri tager gerne kontorelever, praktikanter og specialestuderende.

Kontorelever

Kontorelever i Dansk Byggeri ansættes i et turnusforløb, hvor eleven opnår kendskab til en række grundlæggende kontoradministrative discipliner.

For at blive elev i Dansk Byggeri forventes det, at: 

  • Du har bestået HHX, den 2-årige HG eller anden relevant uddannelse
  • Er god til dansk retskrivning
  • Er fortrolig med IT 
  • Er selvstændig og ansvarsbevidst.

 

Til hver uddannelse udarbejdes:

  1. En uddannelsesplan, der beskriver det samlede forløb
  2. Et evalueringsskema til brug ved samtale efter hver periode
  3. En rapport, der løbende opdateres i praktikuddannelsens forløb.

Hensigten med uddannelsesplanen, evalueringssamtalerne og rapporten er, at eleven og Dansk Byggeri løbende følger op på den aftale om uddannelse, der er indgået og dermed i fællesskab skaber de bedste muligheder for faglig og personlig udvikling.

Dansk Byggeris elevansvarlige er Maja Birka Bartels
mba@danskbyggeri.dk

Praktikanter

Dansk Byggeri ansætter løbende praktikanter. Som praktikant bliver du tilknyttet en bestemt afdeling og får lov til at prøve kræfter med en række forskellige opgaver inden for bestemte områder.

Praktikperioden kan være af forskellig varighed alt efter dine ønsker. Der vil oftest være tale om en periode på to til seks måneder.

Praktikpladser bliver opslået på Dansk Byggeris hjemmeside, men du er også velkommen til selv at kontakte os.

 

Specialestuderende

Dansk Byggeri samarbejder gerne med studerende omkring specialer. Er du interesseret i at skrive speciale hos Dansk Byggeri, kan du fremsende dine projektforslag til Inger Petersen Thalund, ipt@danskbyggeri.dk, som så sender projektforslagene ud til relevante personer i organisationen.

Loading...
Scroll til top af siden