Arbejdsgiversekretariat

Funktion
Arbejdsgiversekretariatet beskæftiger sig med foreningens overenskomster.
De største overenskomster er:
Bygge- og anlægsoverenskomsten med 3F
Bygningsoverenskomsten med 3F
Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten med 3F
Derudover har Dansk Byggeri overenskomster med alle øvrige forbund inden for bygge- og anlægsområdet.

Arbejdsopgaver
Arbejdsgiversekretariatets servicer omfatter følgende områder:

Rådgivning
Telefonisk rådgivning om alle overenskomstmæssige, social- og ansættelsesretlige spørgsmål inden for såvel arbejder som funktionærområdet.

Fagretlig sagsbehandling
Varetagelse af fagretlig sagsbehandling med de modstående forbund fra sagen første gang behandles på en lokal mægling på arbejdspladsen til sagen evt. sluttes ved en faglig voldgift med en opmand.

Bistand i sager om brud på overenskomsterne, f.eks. arbejdsnedlæggelser og bortgang i akkord, som indbringes for Arbejdsretten.

Advokatbistand i ansættelsesretlige sager med uorganiserede medarbejdere og sager der af anden grund kører ved de almindelige domstole.

Nye overenskomster
Deltagelse sammen med Dansk Byggeris folkevalgte forhandlere ved fornyelsen af de kollektive overenskomster på arbejder- og funktionærområderne.

Undervisning
Medarbejderne underviser i arbejdsret og ansættelsesret på såvel de kurser, som Dansk Byggeris Kursus & Udviklingsafdeling udbyder, som kurser der arrangeres af Dansk Byggeris sektioner og regioner. Herudover underviser afdelingens medarbejdere  på kurser arrangeret af lokalforeninger eller de enkelte medlemsvirksomheder. Forudsætningen for arrangementernes gennemførelse følger de almindelige regler herfor, beskrevet af Dansk Byggeris Kursus & Udviklingsafdeling.

Orientering af medlemmer
Udsendelse af cirkulærer og orienteringsskrivelser om nye regler og bekendtgørelser inden for det arbejdsretlige og ansættelsesretlige område

Under Arbejdsgiversekretariatet hører også:
Miljø- og Arbejdsmiljøafdelingen

 

Anja Bülow Jensen
Afdelingschef

Anja Bülow Jensen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160107 abj@danskbyggeri.dk

Læs mere
Caroline Marie Hallund Nielsen
Studentermedhjælper

Caroline Marie Hallund Nielsen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160263 cani@danskbyggeri.dk

Læs mere
Cæcilie Smith Agger
Studentermedhjælper

Cæcilie Smith Agger

Arbejdsgiversekretariat ,

72160136 cag@danskbyggeri.dk

Læs mere
Erling Olsen
Konsulent

Erling Olsen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160220 eol@danskbyggeri.dk

Læs mere
Fatma Caglar
Studentermedhjælper

Fatma Caglar

Arbejdsgiversekretariat ,

72160173 fca@danskbyggeri.dk

Læs mere
Grethe Wittendorf
Sekretær

Grethe Wittendorf

Arbejdsgiversekretariat , Kontor Århus ,

72160256 gwn@danskbyggeri.dk

Læs mere
Hans Henrik Kristensen
Chefkonsulent

Hans Henrik Kristensen

Arbejdsgiversekretariat , Kontor Århus ,

72160292 hhk@danskbyggeri.dk

Læs mere
Harika Quist Dölek
Studentermedhjælper

Harika Quist Dölek

Arbejdsgiversekretariat ,

72160230 hado@danskbyggeri.dk

Læs mere
Helene Bjerg Kofod
Advokat

Helene Bjerg Kofod

Arbejdsgiversekretariat , Kontor Århus ,

72160172 hbk@danskbyggeri.dk

Læs mere
Henning Kaab
Konsulent

Henning Kaab

Arbejdsgiversekretariat ,

72160219 hka@danskbyggeri.dk

Læs mere
Henrik Bau
Konsulent

Henrik Bau

Arbejdsgiversekretariat ,

72160162 hba@danskbyggeri.dk

Læs mere
Ib Mechlenborg
Konsulent

Ib Mechlenborg

Arbejdsgiversekretariat , Kontor Herning ,

72160245 ibm@danskbyggeri.dk

Læs mere
Jane Møller Hansen
Chefsekretær

Jane Møller Hansen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160158 jam@danskbyggeri.dk

Læs mere
Jørgen Boje
Kontorchef

Jørgen Boje

Arbejdsgiversekretariat , Kontor Århus ,

72160249 job@danskbyggeri.dk

Læs mere
Kasper Toudahl
Konsulent

Kasper Toudahl

Arbejdsgiversekretariat ,

72160116 kto@danskbyggeri.dk

Læs mere
Kia Philip Dollerschell
Proceschef, Advokat (H)

Kia Philip Dollerschell

Arbejdsgiversekretariat ,

72160186 kdo@danskbyggeri.dk

Læs mere
Kristina Svenningsen
Sekretær

Kristina Svenningsen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160252 ksv@danskbyggeri.dk

Læs mere
Lene Rosager Jægerslund
Ansættelsesretschef, advokat (L)

Lene Rosager Jægerslund

Arbejdsgiversekretariat ,

72160163 lrj@danskbyggeri.dk

Læs mere
Lone Kristensen
Sekretær

Lone Kristensen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160183 lokr@danskbyggeri.dk

Læs mere
Melissa Lee Jakobsen
Juridisk konsulent

Melissa Lee Jakobsen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160277 mlj@danskbyggeri.dk

Læs mere
Mette Rotne
Sekretær

Mette Rotne

Arbejdsgiversekretariat ,

72160165 mero@danskbyggeri.dk

Læs mere
Michella Engelbæk Hansen
Kontorelev

Michella Engelbæk Hansen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160247 mha@danskbyggeri.dk

Læs mere
Michelle Olofsen
Juridisk konsulent

Michelle Olofsen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160179 mio@danskbyggeri.dk

Læs mere
Ole Thaarup
Konsulent

Ole Thaarup

Arbejdsgiversekretariat , Kontor Århus ,

72160261 oth@danskbyggeri.dk

Læs mere
Per Bjerregaard Jepsen
Konsulent

Per Bjerregaard Jepsen

Arbejdsgiversekretariat , Kontor Århus ,

72160250 pbj@danskbyggeri.dk

Læs mere
Pernille Eilerskov
Sekretær

Pernille Eilerskov

Arbejdsgiversekretariat ,

72160108 pei@danskbyggeri.dk

Læs mere
Pernille Engel
Sekretær

Pernille Engel

Arbejdsgiversekretariat ,

72160176 pen@danskbyggeri.dk

Læs mere
Peter Stenholm
Direktør

Peter Stenholm

Juridisk afdeling , Direktion , Arbejdsgiversekretariat ,

72160102 pss@danskbyggeri.dk

Læs mere
Petter Astrup-Thørring
Konsulent

Petter Astrup-Thørring

Arbejdsgiversekretariat , Kontor Århus ,

72160246 pet@danskbyggeri.dk

Læs mere
Preben Anker Munk
Konsulent

Preben Anker Munk

Arbejdsgiversekretariat ,

72160161 pmu@danskbyggeri.dk

Læs mere
Robert Pajor
Chefkonsulent

Robert Pajor

Arbejdsgiversekretariat ,

72160255 rpa@danskbyggeri.dk

Læs mere
Søren Bech
Konsulent

Søren Bech

Arbejdsgiversekretariat , Kontor Århus ,

72160218 sbe@danskbyggeri.dk

Læs mere
Thorsten Wilstrup
Senioradvokat

Thorsten Wilstrup

Arbejdsgiversekretariat ,

72160170 twi@danskbyggeri.dk

Læs mere
Tina Lind-Larsen
Overenskomstchef

Tina Lind-Larsen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160157 tila@danskbyggeri.dk

Læs mere
Tobias Levinsky
Jurist

Tobias Levinsky

Arbejdsgiversekretariat ,

72160169 tole@danskbyggeri.dk

Læs mere
Troels Lauge Nielsen
Konsulent

Troels Lauge Nielsen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160168 tln@danskbyggeri.dk

Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden