Arbejdsgiversekretariat

Funktion
Arbejdsgiversekretariatet beskæftiger sig med foreningens overenskomster.
De største overenskomster er:
Bygge- og anlægsoverenskomsten med 3F
Bygningsoverenskomsten med 3F
Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten med 3F
Derudover har Dansk Byggeri overenskomster med alle øvrige forbund inden for bygge- og anlægsområdet.

Arbejdsopgaver
Arbejdsgiversekretariatets servicer omfatter følgende områder:

Rådgivning
Telefonisk rådgivning om alle overenskomstmæssige, social- og ansættelsesretlige spørgsmål inden for såvel arbejder som funktionærområdet.

Fagretlig sagsbehandling
Varetagelse af fagretlig sagsbehandling med de modstående forbund fra sagen første gang behandles på en lokal mægling på arbejdspladsen til sagen evt. sluttes ved en faglig voldgift med en opmand.

Bistand i sager om brud på overenskomsterne, f.eks. arbejdsnedlæggelser og bortgang i akkord, som indbringes for Arbejdsretten.

Advokatbistand i ansættelsesretlige sager med uorganiserede medarbejdere og sager der af anden grund kører ved de almindelige domstole.

Nye overenskomster
Deltagelse sammen med Dansk Byggeris folkevalgte forhandlere ved fornyelsen af de kollektive overenskomster på arbejder- og funktionærområderne.

Undervisning
Medarbejderne underviser i arbejdsret og ansættelsesret på såvel de kurser, som Dansk Byggeris Kursus & Udviklingsafdeling udbyder, som kurser der arrangeres af Dansk Byggeris sektioner og regioner. Herudover underviser afdelingens medarbejdere  på kurser arrangeret af lokalforeninger eller de enkelte medlemsvirksomheder. Forudsætningen for arrangementernes gennemførelse følger de almindelige regler herfor, beskrevet af Dansk Byggeris Kursus & Udviklingsafdeling.

Orientering af medlemmer
Udsendelse af cirkulærer og orienteringsskrivelser om nye regler og bekendtgørelser inden for det arbejdsretlige og ansættelsesretlige område

Under Arbejdsgiversekretariatet hører også:
Miljø- og Arbejdsmiljøafdelingen

 

Afdelingschef

Anja Bülow Jensen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160107 abj@danskbyggeri.dk

Studentermedhjælper

Caroline Marie Hallund Nielsen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160263 cani@danskbyggeri.dk

Studentermedhjælper

Cæcilie Smith Agger

Arbejdsgiversekretariat ,

72160136 cag@danskbyggeri.dk

Konsulent

Erling Olsen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160220 eol@danskbyggeri.dk

Studentermedhjælper

Fatma Caglar

Arbejdsgiversekretariat ,

72160173 fca@danskbyggeri.dk

Sekretær

Grethe Wittendorf

Arbejdsgiversekretariat , Kontor Århus ,

72160256 gwn@danskbyggeri.dk

Chefkonsulent

Hans Henrik Kristensen

Arbejdsgiversekretariat , Kontor Århus ,

72160292 hhk@danskbyggeri.dk

Studentermedhjælper

Harika Quist Dölek

Arbejdsgiversekretariat ,

72160230 hado@danskbyggeri.dk

Advokat

Helene Bjerg Kofod

Arbejdsgiversekretariat , Kontor Århus ,

72160172 hbk@danskbyggeri.dk

Konsulent

Henning Kaab

Arbejdsgiversekretariat ,

72160219 hka@danskbyggeri.dk

Konsulent

Henrik Bau

Arbejdsgiversekretariat ,

72160162 hba@danskbyggeri.dk

Konsulent

Ib Mechlenborg

Arbejdsgiversekretariat , Kontor Herning ,

72160245 ibm@danskbyggeri.dk

Chefsekretær

Jane Møller Hansen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160158 jam@danskbyggeri.dk

Kontorchef

Jørgen Boje

Arbejdsgiversekretariat , Kontor Århus ,

72160249 job@danskbyggeri.dk

Konsulent

Kasper Toudahl

Arbejdsgiversekretariat ,

72160116 kto@danskbyggeri.dk

Senioradvokat

Kia Philip Dollerschell

Arbejdsgiversekretariat ,

72160186 kdo@danskbyggeri.dk

Sekretær

Kristina Svenningsen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160252 ksv@danskbyggeri.dk

Studentermedhjælper

Laura Tengler

Arbejdsgiversekretariat ,

72160278 lte@danskbyggeri.dk

Ansættelsesretschef, advokat (L)

Lene Rosager Jægerslund

Arbejdsgiversekretariat ,

72160163 lrj@danskbyggeri.dk

Sekretær

Lone Kristensen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160183 lokr@danskbyggeri.dk

Juridisk konsulent

Melissa Lee Jakobsen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160277 mlj@danskbyggeri.dk

Sekretær

Mette Rotne

Arbejdsgiversekretariat ,

72160165 mero@danskbyggeri.dk

Kontorelev

Michella Engelbæk Hansen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160247 mha@danskbyggeri.dk

Juridisk konsulent

Michelle Olofsen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160179 mio@danskbyggeri.dk

Konsulent

Ole Thaarup

Arbejdsgiversekretariat , Kontor Århus ,

72160261 oth@danskbyggeri.dk

Konsulent

Per Bjerregaard Jepsen

Arbejdsgiversekretariat , Kontor Århus ,

72160250 pbj@danskbyggeri.dk

Sekretær

Pernille Eilerskov

Arbejdsgiversekretariat ,

72160108 pei@danskbyggeri.dk

Sekretær

Pernille Engel

Arbejdsgiversekretariat ,

72160176 pen@danskbyggeri.dk

Direktør

Peter Stenholm

Juridisk afdeling , Direktion , Arbejdsgiversekretariat ,

72160102 pss@danskbyggeri.dk

Konsulent

Petter Astrup-Thørring

Arbejdsgiversekretariat , Kontor Århus ,

72160246 pet@danskbyggeri.dk

Konsulent

Preben Anker Munk

Arbejdsgiversekretariat ,

72160161 pmu@danskbyggeri.dk

Juridisk konsulent

Randi Korff Bronée

Arbejdsgiversekretariat ,

72160202 rkb@danskbyggeri.dk

Chefkonsulent

Robert Pajor

Arbejdsgiversekretariat ,

72160255 rpa@danskbyggeri.dk

Konsulent

Søren Bech

Arbejdsgiversekretariat , Kontor Århus ,

72160218 sbe@danskbyggeri.dk

Senioradvokat

Thorsten Wilstrup

Arbejdsgiversekretariat ,

72160170 twi@danskbyggeri.dk

Overenskomstchef

Tina Lind-Larsen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160157 tila@danskbyggeri.dk

Jurist

Tobias Levinsky

Arbejdsgiversekretariat ,

72160169 tole@danskbyggeri.dk

Konsulent

Troels Lauge Nielsen

Arbejdsgiversekretariat ,

72160168 tln@danskbyggeri.dk

Loading...