International afdeling

Varetagelse af branchens internationale rammevilkår, eksportpolitiske interesser samt generel eksportrådgivning til medlemsvirksomhederne
Læs mere om udland og eksport

Arbejdsopgaver


Eksportpolitik

  • Arbejde for bedre rammevilkår for bygge- og anlægsvirksomheder i EU's indre marked og Norden
  • Medlemmernes interesser inden for bistandsprogrammer og mulige finansieringsinstrumenter
  • Kontakt med danske myndigheder, primært Udenrigsministeriet
  • Samarbejde med relevante nationale og internationale organisationer


Eksportrådgivning

  • Landevejledninger specielt for bygge- og anlægsvirksomheder (Norge, Sverige, Tyskland)
  • Generel medlemsrådgivning om regler ved entrepriseopgaver i udlandet
  • Konjunktur og statistik
  • Markedsovervågning, info om fælles eksportfremstød, byggefagmesser i udlandet

 

Eksportsektion/Dansk Projekteksport Netværk 
En del af vores arbejde indebærer også, at vi fungerer som sekretariat for både Dansk Byggeris Eksportsektion og Dansk Projekteksport Netværk.

Chefkonsulent

Anita Kurowska Larsen

International afdeling ,

72160294 anl@danskbyggeri.dk

Afdelingschef

Henriette Thuen

International afdeling ,

72160283 htu@danskbyggeri.dk

Loading...