International afdeling

Varetagelse af branchens internationale rammevilkår, eksportpolitiske interesser samt generel eksportrådgivning til medlemsvirksomhederne
Læs mere om udland og eksport

Arbejdsopgaver


Eksportpolitik

  • Arbejde for bedre rammevilkår for bygge- og anlægsvirksomheder i EU's indre marked og Norden
  • Medlemmernes interesser inden for bistandsprogrammer og mulige finansieringsinstrumenter
  • Kontakt med danske myndigheder, primært Udenrigsministeriet
  • Samarbejde med relevante nationale og internationale organisationer


Eksportrådgivning

  • Landevejledninger specielt for bygge- og anlægsvirksomheder (Norge, Sverige, Tyskland)
  • Generel medlemsrådgivning om regler ved entrepriseopgaver i udlandet
  • Konjunktur og statistik
  • Markedsovervågning, info om fælles eksportfremstød, byggefagmesser i udlandet

 

Eksportsektion/Dansk Projekteksport Netværk 
En del af vores arbejde indebærer også, at vi fungerer som sekretariat for både Dansk Byggeris Eksportsektion og Dansk Projekteksport Netværk.

Anita Kurowska Larsen
Chefkonsulent

Anita Kurowska Larsen

International afdeling ,

72160294 anl@danskbyggeri.dk

Læs mere
Henriette Thuen
Afdelingschef

Henriette Thuen

International afdeling ,

72160283 htu@danskbyggeri.dk

Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden