Medarbejdere i Dansk Byggeri

Mette Møller Nielsen
Arbejdsmiljøchef

Mette Møller Nielsen

Telefon 72160297 Mobil 22454772
Arbejdsområder Dansk Byggeris Arbejdsmiljøudvalg, Dansk Byggeris arbejdsmiljøpolitik, Politikudviklingsgruppe om arbejdsmiljø i DA, formand for Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR-BA), Formand for Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS), samarbejde med 3F/arbejdstagerne, kontakt til Arbejdstilsynet, medlem af Beskæftigelsesministerens Arbejdsmiljøråd, Presse og mediehåndtering på arbejdsmiljøområdet, Bygherre og projekterendes ansvar efter arbejdsmiljøloven.
Loading...
Scroll til top af siden