Dansk Byggeris historie

Dansk Byggeri blev stiftet den 1. januar 2003. Det skete ved, at Byggeriets Arbejdsgivere (BYG) og Danske Entreprenører blev lagt sammen.

Tiden før Dansk Byggeri
Dannelsen af Dansk Byggeri er et resultat af mange års indsats for at forenkle den måde, hvorpå især de udførende virksomheder inden for byggesektoren var organiseret.

Især virksomhederne inden for byggehåndværket var opdelt i et stort antal faglige og geografisk adskilte foreninger og organisationer. Nogle blev etableret for flere hundrede år siden under laugsvæsenet, mens andre blev dannet efter, at der blev indført næringsfrihed i 1862.

Sammenlægningen af byggehåndværkets organisationer
Sammenlægningen af byggehåndværkets organisationer skete i to faser. Den første fase bestod i, at de forskellige foreninger inden for hvert fag sluttede sig sammen op gennem 1980’erne. Derved opstod landsdækkende foreninger for bl.a. murerfaget, tømrer- og snedkerfaget og malerfaget.

Den næste fase blev markeret ved dannelsen af BYG i 1990. BYG var på én gang en sammenlægning af en række forskellige håndværksfag til en tværfaglig organisation og en sammensmeltning af den del af byggehåndværket, der var tilknyttet Dansk Arbejdsgiverforening, og den del, der af historiske grunde stod uden for Dansk Arbejdsgiverforening.

Danske Entreprenører
Danske Entreprenører udsprang af Entreprenørforeningen i Danmark, der blev etableret i 1892. Mens foreningens medlemmer i de første årtier alene var beskæftiget med anlægsopgaver i form af veje, broer, kloakanlæg m.m., har branchen gradvist udvidet sit markedsområde til også at omfatte byggeri. Især efterkrigstidens omfattende boligbyggeri åbnede nye muligheder for den teknologi og de materialer, som var entreprenørbranchens speciale.

Dansk Byggeri i dag
Dannelsen af Dansk Byggeri i 2003 var således en sammenlægning af BYG, der kun havde eksisteret i 13 år, og Danske Entreprenører, der nåede at fejre sit 110-års jubilæum. BYG havde ved etableringen omkring 5.000 medlemsvirksomheder, overvejende mindre og mellemstore, mens Danske Entreprenører havde 900 medlemsvirksomheder, overvejende mellemstore og større entreprenørvirksomheder. Den samlede omsætning og beskæftigelse i de to stiftende foreningers medlemsbestand var af nogenlunde samme størrelsesorden.

Loading...
Scroll til top af siden