Dansk Byggeris mål og hovedopgaver

Dansk Byggeris mål, hovedopgaver og erhvervspolitiske grundlag.

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for 5.700 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Medlemsvirksomhederne beskæftiger knap 73.000 medarbejdere.

Dansk Byggeris hovedopgaver

Dansk Byggeris medlemmer skal kunne udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen, konkurrenceevnen og indtjeningen. Dansk Byggeris vigtigste opgaver er derfor:

  • At sikre overenskomster
  • At yde service
  • At øve politisk indflydelse
  • At deltage i den politiske debat

Helt konkret deltager Dansk Byggeri eksempelvis aktivt i dialogen om, hvordan rammebetingelserne for byggeri, anlæg og byggeindustri skal være i de kommende år. Desuden er vi med til at påvirke branchens vilkår gennem vores arbejde i råd, nævn og udvalg.

Dansk Byggeris mål

Dansk Byggeris mål er:

  • At fremme branchens erhvervspolitiske interesser 
  • At fremme medlemmernes arbejdsgiverpolitiske interesser 
  • At opfylde behovet for service og information til medlemmerne
Loading...
Scroll til top af siden