Dansk Byggeris politikker

Dansk Byggeri har formuleret klare politikker på de relevante områder for erhvervet.

Arbejdsmiljøpolitik

For Dansk Byggeri er det vigtigt, at arbejdsmiljøet inden for erhvervet er godt. At medarbejderne trives, at ulykker undgås, og at nedslidning forebygges. 

Læs Dansk Byggeris arbejdsmiljøpolitik


Uddannelsespolitik

Uddannelsespolitikken er Dansk Byggeris konkrete bud på, hvordan byggeerhvervets vigtigste ressource – arbejdskraften – rekrutteres, udvikles og fastholdes i branchen.

Læs Dansk Byggeris uddannelsespolitik

Klima- og energipolitik

40 % af Danmarks nuværende energiforbrug anvendes til drift og benyttelse af eksisterende bygninger, mens næsten 10 % anvendes til produktion og transport af bygningsmaterialer og til selve opførelsen af bygninger og anlæg. Det betyder, at erhvervet i flere henseender både har en forpligtelse til og mulighed for at være en central aktør i løsningen af klima- og energiproblemet.

Læs Dansk Byggeris klima- og energipolitik

Dansk Byggeris Miljøpolitik

Dansk Byggeri vil, med udgangspunkt i Dansk Byggeris miljøpolitik, arbejde for, at gældende regler på miljøområdet bliver klare og gennemskuelige. 

Læs om Dansk Byggeris Miljøpolitik

Loading...
Scroll til top af siden