Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Mod nye løsninger

Dansk Byggeris strategi for 2014-2016 har som vision at løfte branchen op i nye højder og sikre nye samfundsnyttige løsninger for byer, bygninger og infrastruktur

Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor er tiden inde til en ny strategi, der skal skabe værdi for Dansk Byggeris medlemmer, retning for medarbejderne og anerkendelse i omverdenen.

Strategien hedder "Mod nye løsninger". Navnet afspejler den vision, Dansk Byggeri har sat for de kommende år – som en organisation der i samarbejde med branchen vil gå forrest i arbejdet med at skabe nye løsninger for byer, bygninger og infrastruktur.

Dansk Byggeris strategihus
Sådan ser vores strategihus ud. Som fundament for strategien har vi Dansk Byggeris mission. Huset er bygget op af fem fokusområder, der hver især indeholder en lang række initiativer med konkrete mål, der skal sikre, at strategien bliver realiseret. Øverst i husets tag ligger visionen, som strategien sigter imod.

 

 


Mission
Dansk Byggeri sikrer, at virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri bliver hørt. Vi fornyer rammerne, så branchen kan udvikle sig og være lønsom. Vi gør det gennem rådgivning, kommunikation og politisk påvirkning.

Vision
Dansk Byggeri vil sikre nye samfundsnyttige løsninger for byer, bygninger og infrastruktur.

Strategien i korte træk

Hent en folder, der kort beskriver Dansk Byggeris strategi, mission og vision

Danmarks bedste medlemsservice

Kontakt

HR og kommunikation

Tlf.: 72 16 00 00