Danmarks bedste medlemsservice

Dansk Byggeris strategi for 2017-2018 sætter medlemmerne endnu mere i centrum. Vi løfter niveauet for service og rådgivning endnu højere op.

Vores medlemmer skal føle, at de får den bedste service og rådgivning hver gang, de henvender sig. Uanset om de er et stort eller lille medlem, om de kommer fra Hanstholm eller Holeby, er brolæggere eller betonentreprenører.

 

Alle vores undersøgelser viser, at vores medlemmer får god service og rådgivning. Men Dansk Byggeri befinder sig som så mange andre organisationer i en konkurrencesituation. Netop derfor skal vi gøre alt for, at medlemmerne bliver i Dansk Byggeri. De skal opleve at få så god service og rådgivning i Dansk Byggeri, at de bliver vores bedste ambassadører.

 

Den nye strategi indeholder seks fokusområder, eller fyrtårne som vi kalder dem. Det er seks områder, der sætter retning for vores strategiske arbejde de næste to år. Hvert fokusområde har en lang række initiativer og konkrete mål, der skal sikre, at strategien realiseres.

 

Strategiplan 2017-2018

Sådan ser Dansk Byggeris strategi ud. Som fundament for strategien har vi Dansk Byggeris mission. Strategien er bygget op af seks fokusområder, der hver især indeholder en lang række initiativer med konkrete mål, der skal sikre, at strategien bliver realiseret. Øverst har vi visionen, som strategien sigter imod.

Mission

Dansk Byggeri sikrer, at virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri bliver hørt. Vi fornyer rammerne, så branchen kan udvikle sig og være lønsom. Vi gør det gennem rådgivning, kommunikation og politisk påvirkning.

 

Vision

Dansk Byggeri vil sikre nye samfundsnyttige løsninger for byer, bygninger og infrastruktur.

 

Loading...