Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Lokalforeninger

Ud over fællesskabet i en af Dansk Byggeris 10 regioner har mange virksomheder et ønske om at deltage i et mere lokalt fællesskab.

Som medlem af Dansk Byggeri har du mulighed for at blive medlem i en af de knap 100 lokalforeninger, der er en del af Dansk Byggeri. Mange virksomheder nyder godt af et medlemskab i en lokalforening, og Dansk Byggeri anbefaler medlemskab.

En lokalforening består af en gruppe af aktive og tidligere aktive håndværksmestre, som varetager lokale faglige og sociale interesser. 

Dansk Byggeris lokalforeninger spænder fra meget små foreninger, med måske kun 15 medlemmer, til meget store foreninger med op til flere hundrede medlemmer.

Der er lokalforeninger, som alene optager medlemmer inden for et fagområde, fx murer, maler, tømrer eller snedker, og der er lokalforeninger, som inden for et geografisk begrænset område virker på tværs af fagene. 

En lokalforening kan også være en genvej for den person eller virksomhed, der ønsker at være med til præge beslutningerne i Dansk Byggeri. Fx i forbindelse med optagelse af nye virksomheder i Dansk Byggeri, skal de respektive lokalforeninger høres.

I lokalforeningerne er der som regel et indmeldelsesgebyr og et fast årligt kontingent.

Find lokalforening
Lokalforeninger er inddelt i geografiske regioner. Her får du en liste over lokalforeningerne i den pågældende region. Du kan se navnet på lokalforeningen og formandens kontaktdata. Enkelte lokalforeninger har også egen hjemmeside.

Du kan finde lokalforeningerne efter geografisk inddeling her