Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Dansk Byggeri Fyn


Dialog og samarbejde

Dansk Byggeri Fyn ønsker at skabe en god dialog og et godt samarbejde med de aktører på Fyn og Øerne, som har indflydelse på bygge- og anlægsvirksomhedernes arbejdsbetingelser. Det drejer sig om kommunerne, regionen, uddannelsesinstitutionerne, beskæftigelsessystemet, erhvervsservicecentrene m.fl.


Fokusområder

  • Dansk Byggeri Fyn vil være i tæt dialog med kommunerne om emner som fx vedligeholdelsesefterslæbet, infrastruktur og erhvervspolitik.
  • Et tilstrækkeligt udbud af velkvalificeret arbejdskraft har stor betydning for virksomhederne. Dansk Byggeri Fyn vil derfor tage aktiv del i den beskæftigelsespolitiske debat og i arbejdet i de nye lokale beskæftigelsesråd.
  • Alle opgaver, der kan udliciteres, skal udbydes på rimelig og ensartet måde.
  • Det er vigtigt, at ungdommen har adgang til attraktive uddannelser med høj kvalitet i undervisningen. Via repræsentation i uddannelsessystemet vil Dansk Byggeri Fyn medvirke til, at dette mål nås.
  • De store sæsonudsving i byggeriet skader både byggevirksomhederne, medarbejderne og den offentlige sektor. Dansk Byggeri Fyn vil argumentere for, at byggeaktiviteten skal udjævnes over hele året.