Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Om Dansk Byggeri Sjælland

Regionsbestyrelsens vigtigste opgaver er at skabe synlighed for Dansk Byggeri i regionen og arbejde for de bedst mulige arbejdsbetingelser lokalt for medlemmerne.

Synligheden er vigtig for at have national og ikke mindst lokal gennemslagskraft. Bestyrelsen mødes jævnligt med borgmestrene i de 15 kommuner i regionen, hvor vi taler om:

- udbud
- udlicitering
- betalingsbetingelser
- krav om arbejdsgarantier
- dækningsafgift
- vedligeholdelse og energirenovering af kommunens bygninger
- byggesagsbehandlingstider og -gebyrer
- kommunens investeringer i infrastruktur og spildevand
- partnerskabsaftaler (lærlingeindsats, aktive aftale med Roskilde og Greve)
- mm.

Det er også vigtigt, at Dansk Byggeri er synlig overfor medlemmerne i regionen ved, at regionsbestyrelsen arrangerer relevante og interessante medlemsmøder eller kurser i nærheden af medlemmerne. Regionen samarbejder med væksthuse og regionale erhvervsforeninger etc. om dette.

Derudover udpeger regionsbestyrelsen de medlemmer, der skal repræsentere Dansk Byggeri i erhvervsskolernes bestyrelser, erhvervsråd og lokale beskæftigelsesråd.

 

Se også...

Bestyrelse - Dansk Byggeri Sjælland

Nyt fra regionen Sjælland

Det aktuelle repræsentantskab

Regionsudvalg MUR

Regionsudvalg TRÆ

generalforsamlinger Sjælland

Kontakt

Mads P. Gede
Chefkonsulentmge@danskbyggeri.dk72160209 / 24600522Regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse (RAU)

Lokalforeninger

Der findes syv lokalforeninger i Region Sjælland

Se oversigten her